هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رنگ ...

          

            

             

            

          تنهایی نمود ِ رنگ به‌رنگ ِ کم‌داشتن است. نمود ِ رنگ‌به‌رنگ آن‌ی‌که کم‌ داری .

          رنگ بی‌قراری. رنگ ِ دل‌تنگی. رنگ ِ انتظار، رنگ ِ خیال. رنگ ِ تمنّا. رنگ ِ

          رنج. رنگ حسرت ... ،

          سیاه ِ بی‌قراری ، کبود ِ دل‌تنگی ، خاکستری ‌ِ انتظار ، سپید ِ خیال ، زرد ِ تمنّا ،

          نارنجی ِ رنج، سرخ ِ حسرت ... ،

          رنگین‌کم‌آن ِ تنهایی ...    

          

        

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٩ بهمن ۱۳٩٥


کرامت ...

         

        

            

               کرامت این‌ست که خورشید هر طلوع جسارت پرده‌ها را می‌بخشد ...

        

        

         

       

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٥


تو ...

        

         

        

           

                                     حرف ِ دل‌ت باشم ...

    

      

      

      

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٢ بهمن ۱۳٩٥


عکس ...

         

         

        

         

    پیشانی‌نوشت ما انگار سوختن بود. میان دائم ِ هزارهزار رنگ ِ عکس‌های این‌روزهای شما،

    آن روزها امّا، ما حتّی عکس‌های‌مان هم می‌سوخت ...

       

        

        

       

     

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٥


رُخ ...

         

        

       

          

                                                     غم‌رُخ ...

     

      

       

      

         

   

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٥


عشق ...

      

        

          

      عشق این نیست که فقط من باشم که بی‌تو می‌میرم.عشق یعنی تو هم که بی‌‌من باشی ...

      لعنتی بازهم من می‌میرم ...

    

      

    

      

     

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٥


گم‌راه ...

          

         

            

                 گم کرده‌ایم . من راه زندگی را . مرگ راه من را ...

       

         

        

        

           

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٥