هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گیسو ...

   

    

    

   

                 گیسوی کمند. حبل الیار. واعتصموا یا اولی الابصار ...

  

   

    

   

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ دی ۱۳٩٥


عدالت ...

        

         

         

                        گاهی عدالت عادلانه نیست ...

 

           

          

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ دی ۱۳٩٥


هجا ...

   

  

   

   

                آن‌قدر مُرده‌ام که بر تمام گورنوشته‌های دنیا هجایی از نام من هست ...

   

    

   

    

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٥


زنده‌گی ...

   

  

      

                             زنده‌گی اگر پیچ و تابی هم دارد، باید موهای تو ...

                             زنده‌گی اگر فراز و نشیبی هم دارد، باید سینه‌های تو ...

                             زند‌ه‌گی اگر سپیدی و سیاهی‌ای هم دارد، باید چشمان تو ... ،

                             زنده‌گی اگر ...

                             باید تو ... 

    

   

     

    

    

   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٠ دی ۱۳٩٥


دل‌تنگ‌ ...

   

     

    

          

             هرجور هم که حساب‌وکتاب می‌کنم می‌بینم چه بی‌حساب‌وکتاب تنهام ...

  

    

    

    

    

   

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ دی ۱۳٩٥


عشق ...

         

          

                 

                   عاشقی یعنی یک‌نفر توی خنده‌های آدم خیلی معلوم باشد ...

     

    

       

       

       

           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٦ دی ۱۳٩٥


اقبال ...

         

       

              

            اقبال، در وقت مناسب در جای مناسب بودن نیست. اقبال، در وقت نامناسب در

            جای مناسب بودن‌ست . اقبال، در وقت ِ نامناسب ِ دل‌تنگی در کنار ِ مناسب ِ تو

            بودن‌ست ...

    

      

       

      

    

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٦ دی ۱۳٩٥


فرصت ...

        

          

            

          در عمر ِ آدم فرصت‌ی هست که فقط یک‌بار پیش می‌آید امّا اگر از دست برود تا

         آخر عمرهزاران بار از دست می‌رود . حسرت یعنی همین . دل‌تنگی یعنی همین.

         تنهایی یعنی همین ...

    

       

        

        

         

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ دی ۱۳٩٥