هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مقصر ...

         

     

       

                هر جای این تنهائی را نگاه می‌کنم پای تو در میان است ... ،

                  که پای تو در میان نیست ...

     

  

     

      

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٤


ادای قضا ...

         

       

       

                    رکعت‌به‌رکعت باید ادا شود وقتی بیائی ... ،

                    من بی تو سال‌ها بوسه‌های قضا دارم ...

       

     

     

     

          

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤


فاصله ...

           

         

             

                       بین ما فاصله از دوری نیست .

                       بین ما فاصله از بُعد ِ مسافت‌ها نیست .

                       بین ما فاصله بس نزدیک است .

                       بین ما فاصله یک لبخند است ...

                       خنده‌ای حبس ِ غرور .

                       بین ما فاصله یک حرف ِ مگوست ...

                       " دوست‌ات دارم " ِ پنهان در شرم .

                       بین ما فاصله یک تردید است ...

                       دست‌ای مُشت شده .

                       بین ما فاصله از دوری نیست .

                       بین ما فاصله از بُعد ِ مسافت‌ها نیست .

                       بین ما فاصله بس نزدیک است .

                       کُنج ِ صورت ...

                       پشت ِ لب ...

                       بسته‌ی دست ...

           

        

       

     

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٤


چاره ...

     

   

           

      دیگر فهمیده‌ام موقع این دل‌تنگی‌ لعنتی چه کارهائی می‌توانم بکنم که کمی آرام بگیرم .

      مثلن همین‌طور که ساکت نشسته‌ام فقط گریه کنم ... ،

      یا همین‌طور که گریه می‌کنم فقط ساکت بنشینم ... ،

      یا فقط همین‌طور ساکت بنشینم و گریه کنم ...

     

      

     

      

     

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٤


آونگ ...

          

       

           

             انگار شده‌ام آونگ ِ میان هرگز و همیشه . هرگز ِ عشق و همیشه‌ی تنهائی ...

    

     

       

     

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٠ آذر ۱۳٩٤


بی‌فایده ...

           

              

       

                گرمی ندهد گر می‌ام آتش بزند  تن      

                                        بی‌چاره دل‌ام چون جسد ِ یخ‌زده سرد است

                آسان نرود غم ز دل ِ غم‌زده‌ام چون    

                                        این درد به اندازه‌ی ِ صد  قافله  درد  است

     

          

        

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٤


آدم ...

     

    

       

              آدم‌ها باهم‌‌اند تا تنها شوند . چون بی‌هم تنهاترند ...

 

       

      

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤


سکوت ...

          

         

                           

                 گوش به زنگ آمدن‌ات ، تمام دنیای‌ام را امّا سکوت گرفته ... ،

                 چه پاورچین‌پاورچین نمی‌آئی ...

    

     

    

    

   

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٩ آذر ۱۳٩٤


پاره‌پاره ...

         

      

                

             هرجائی از بودن‌ام را می‌گیرم باز‌هم نبودن‌ات از جای دیگری بیرون می‌ریزد .

              اشک‌اشک ، بغض‌بغض ، کلمه‌کلمه ...

      

      

      

    

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٦ آذر ۱۳٩٤


باید ...

          

        

          

           کسی باید باشد که آدم تشویش نبودن‌اش را داشته باشد . کسی باید باشد که آدم

           غیرت ِ تن‌اش را ، هراس ِ بی‌خیالی‌اش را داشته باشد . کسی باید باشد که آدم

           گمان زنده بودن ، گمان آدم بودن داشته باشد ...

      

        

       

        

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٤ آذر ۱۳٩٤


تیره ...

 

 

                   تیره هم می‌شد اگر بخت‌ام ولی ای‌کاش باز

                                          می‌نهادم سر به غم بر تیره‌ی پشت شما


 

 

،

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳٩٤