هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درد ...

           

         

           

  این‌که "درد را از هرطرف بخوانی درد است" مصداق بارز فاصله‌ی شعار و تجربه است.

  خواندن کی بود مانند کشیدن ؟. درد را از هرطرف بخوانی درد است اما این‌که درد را از

  چه طرفی می‌کشی فرق دارد . درد را اگر از طرف تعهّد بکشند عین ِ غرور است . درد

  را اگر از طرف ایمان بکشند عین شجاعت است . درد را اگر از طرف عشق بکشند تمام ِ

  لذت است. درد را از هرطرف که بخوانی درد است امّا درد کشیدن فرق دارد . درد را از

  بعضی‌طرف‌ها کشیدن درد نیست ...

   

       

      

        

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٤


جادوگر ...

        

             

          

  انگار غم جادوگر است. وقت‌هائی که دل آدم از نامردمی‌ها پُر است ، وقت‌هائی که دل آدم

  از نامرادی‌ها تنگ است ، انگار هرچه دل‌ات پُرتر باشد ، انگار هرچه دل‌ات تنگ‌تر باشد

  غم بیشتری توی دل‌ات جای می‌گیرد ...

     

        

        

          

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٤


تَرَک ...

 

         

               

   آدم‌های همیشه محتاط ، آدم‌های همیشه لبخند و سکوت را تخطئه نکنیم . بعضی‌ها احتیاط

   و لبخند و سکوت‌شان از سر ِ سیاست و ایذاء نیست . شاید تَرَک دارند . آدم‌هائی که ترک

   برداشته‌اند . که هراس دارند از تلنگر و فرو ریختن . حواس‌مان باشد . شاید آدمی تَرَک

   داشته باشد ...

          

             

       

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٧ شهریور ۱۳٩٤


دیر و دور ...

        

       

               

           دیرتر نیا . دورتر نباش . دیر تو خیلی دیر است  دور تو خیلی دور ...

           زودتر از دیر بیا . نزدیکتر از دور باش . دارم تمام می‌شوم ...

    

       

      

        

            

     

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٤


دل‌شوره ...

        

       

            

   دل‌شوره مثل دل‌تنگی نیست که دائم جان‌ات را بخراشد. دل‌‌شوره مثل گوشه‌ی تیز یا پایه‌ی

   بی‌جا یا براده‌‌ی چوبی است که یک‌باره سر یا پای‌ات به آن می‌خورد یا توی دست‌وبال‌ات

   می‌رود تا به دل‌تنگی خودی نشان ‌بدهد که اوهم هست . که میان صدای خش‌خش ِ سایش ِ

   جان‌ات تصویری از خون و کبودی هم باشد ...

     

     

    

    

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤


غروب ...

        

              

                     

 آدم‌هائی هستند که با شنیدن " بگذاردوست‌ات داشته باشم " مثل کلاغی که سنگ دست کسی

 دیده باشد بال به فرار باز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند می‌روند می‌نشینند روی بالاترین شاخه‌ی خشک ِ بلندترین

 درخت ِ دورترین جائی که نفس ِ پروازشان بند آمده باشد . می‌نشینند تا سرخ ِ خون‌پاشیده‌ی

 غروب را ببینند ... 

       

        

          

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤


تعلّق ...

        

       

           

  تنهائی درد ِ بی‌تعلقی است . درد ِ لحظاتی که با صرف نشدن برای کسی اندوه می‌شوند ...

              

                

           

                  

                   

           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٠ شهریور ۱۳٩٤


صمیمی ...

               

        

               

         اسم دل‌تنگی را گذاشتم شادی . شاید کمتر بیاید . حالا به گمان مهربانی‌ام دل‌ام را

         تنگ‌تر در آغوش می‌فشارد ...

   

      

      

        

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤


اجیر ...

           

       

                

                عشق عاشق را اجیر می‌کند امّا اجرت‌اش را به معشوق می‌دهد ...

   

     

         

        

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤


امید ...

        

       

              

       امید در نوجوانی‌های امثال ِ من در ما نهادینه شد . توی صف نانوائی‌‌ها . وقتی شاطر

       می‌گفت به ته ِ صفی‌ها بگوئید نان به آن‌ها نمی‌رسد . امّا ما بازهم می‌ایستادیم ... ،

       به امید ِ نان ...

     

    

     

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤


ادب ...

     

     

           

        برای دوری از کسی باید تمایل خود را دانست امّا برای نزدیکی به کسی باید تمایل

        آن‌کس را دانست . ادب ِ فاصله به همین سادگی است ...

   

   

     

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٤


فاصله ...

       

      

        

      فاصله مثل تَرَک روی شیشه است . هرچقدر هم کم امّا وقتی افتاد دائم هراس شکستن و

      ریختن داری . پاره‌پاره . تیزتیز ...

 

 

  

  

     

 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤


شکسته ...

      

          

            

      آخ دل‌ام . دل‌‌‌ام که سنگ شد از تنگی ِ بغض . دل ِ سنگ‌ام که نرم شد از آتش دوری .

      دل ِ سنگ ِ نرم‌ام که شیشه شد از سردی ِ یاس . آخ دل‌ام . دل ِ شیشه‌‌ای‌ام که شکست

      به سنگ ِ تقدیر ...

      زیر پای‌ات را نگاه کن . نه که دلی افتاده باشد . شیشه‌ای شکسته ...

      

      

     

     

    

       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٤


مغرور ...

        

               

                 

   نمی‌شود سخت نگرفت . تنهائی ِ لعنتی خیلی مغرور است . بی‌اعتنائی را برنمی‌تابد . تو

   که تنهائی را سخت نگیری تنهائی چنان تو را سخت می‌گیرد که نفس توی گلوی‌‌‌ات تنگ ِ

   بُغض می‌شود . تو‌ هم تنهائی را سخت می‌‌گیری . راضی می‌شوی به تب ِ دل‌تنگی ...

   از ترس ِ بغض‌مرگی ...

      

      

     

      

    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٤


آدم ...

        

       

           

      آدم وقتی تنها می‌شود توی جنگ‌وجدل‌های‌اش با تنهائی پیروز هم ‌می‌شود. چیزهائی

      هستند که به آدم انگیزه می‌دهند و بالاخره توی ده تا کش‌مکش ، سه‌چهارتا را هم تو

      می‌بَری . این ‌" آدم ِ تنها " ست . ولی می‌رسی به جائی که دیگر کش‌مکش‌ای نیست .

      تو می‌شوی برده‌ و نوچه‌ی بی‌چون‌وچرای ِ تنهائی. مثل کسی که مطیع محض ِ فلان

      آدم است و می‌گوئیم او " آدم ِ فلانی " است . این‌جا تو دیگر آدم ِ تنها نیستی. شده‌‌ای

      " آدم ِ تنهائی ". نوچه‌ی بی‌چون‌وچرای تنهائی . این است که آدم ِ تنها با آدم ِ تنهائی

      خیلی فرق دارد ...

      شده‌ام آدم ِ تنهائی ...

      

     

      

       

     

 

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤


خیال ...

        

    

               

       من را خیال برداشته . خیال ِ تو . بی‌انصاف برداشته و آورده گذاشته وسط ِ برهوت ِ

       دل‌تنگی . برهوتی از هرطرف تا هرطرف دل‌تنگی ...

    

  

   

   

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤


دل‌تنگ ...

        

      

             

                  دل‌ام برای زن تنگ شده . قدر ِ این‌همه مرد نبودن‌هام ...

    

  

       

    

      

     

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤