هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دیروز ...

        

        

          

   هرشب ِ تنهائی هزار دیروز شب را بدرقه می‌کنند . هیچ فردائی امّا به استقبال نمی‌آید ...

 

    

    

      

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٤


کلید ...

      

     

           

           من نمی‌دانم درهای بهشت در آن دنیا با کدام کلید‌ها باز می‌شوند ، ولی می‌دانم در ِ

           بهشت در این دنیا با دکمه‌های پیراهن تو باز می‌شود ...

    

   

    

       

     

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤


دل ...

      

        

                 

           دل چون گل ِ پرپرشده  جز خار ندارد ...  بیچاره  کند  ناز ، خریدار  ندارد

           با لشکرغم جنگ کند در دو سه جبهه ...  سربازغیوری است، سپهدار ندارد

           گر شیشه شود، دست ِ قَدَر قدرت ِ تقدیر ... پرتاب کند سنگ ، نگهدار  ندارد

           گر عشق شود مدعی ِ نقطه‌ی ِ پرگار ...  کج می‌کشد این دایره، پرگار ندارد

           چون قسمت اوغم شده،از لقمه‌ی شادی ... روزی‌اش بُوَد اندک و بسیار ندارد

           دانی که چرا این شده تقدیر ِ دل ِ من ؟... تقصیرِ خودش نیست،که دلدار ندارد

       

     

     

     

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٤


دیوانه ...

        

           

           

    غروب‌ها برای‌ات چای بیاورم  . هِی ببوسم‌ات . شب‌ها برای‌ات شعر و داستان بخوانم .

     موهای‌ات را ببافم. نوازش‌ات کنم. ناخن‌های‌ات را لاک بزنم. نازت را بکشم. برای‌ات

     غذاهای خوشمزه درست کنم . کول‌ات کنم . بخندانم‌ات . هِی ببوسم‌ات . هر روز ...

     می‌بینی چقدر دیوانه‌ای که نمی‌آئی ... ؟

      

      

      

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٤


محال ...

        

         

            

     می‌رسی به‌جائی که محال مصداق ترسناکی پیدا می‌کند . نه که زمین به آسمان دوختن یا

     توبه‌ی ِ شیطان . محال می‌شود دوست‌‌داشته‌شدن دوباره ...

  

    

    

  

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤


چند قطره سطر ...

       

      

          

      گاهی احساس و کلمه آن‌قدر درهم می‌آمیزند که شناختن‌شان ناممکن می‌شود. که جمله‌ها

      قطره قطره ، که اشک‌ها سطرسطر. که نمی‌دانی قطره قطره امّا نوشتی ؟ یا سطرسطر

      امّا گریستی ... ؟

 

     

    

     

        

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤


حسود ...

        

        

              

  می‌گفتند حسود هرگز نیاسود امّا هرچه بیشتر تو را می‌خواهم خدا خودش را بیشتر به رُخ

  می‌کشد . امّا هرچه بیشتر دل‌تنگ تو می‌شوم خدا سخت‌تر می‌گیرد . حسودی که خداست ،

  نیاسوده امّا من‌ام ...

   

     

       

     

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۳ امرداد ۱۳٩٤


خالی ...

       

      

            

      تو توی همه‌ی تنهائی‌های من معلومی . ببین . توی تمام این عکس‌های تک نفره‌‌ آن‌که

      کنار من نیست توئی ...

      

      

      

      

       

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤


قبله ...

       

   

         

    

   رقص‌رقصان با طرب این‌سو و آن‌سو می‌روی ... جانمازم را کدامین سو بیاندازم ؟، بگو

    

   

     

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٤


بی‌تو ...

         

       

          

     تنهائی  شورَش را درآورده . با شور ِ تمام دارد شور ِ زندگی را در من از بین می‌برد .

     بی‌تو هم هیچ‌چیز در من شوری برنمی‌انگیزد. من هم شورَم را درمی‌آورم. می‌گذارم‌اش

     کنار تا بیشتر از این از بین نرود . خدا را چه دیدی . شاید آمدی . لااقل شوری برای‌ام

     مانده باشد ...

    

      

        

      

        

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٤


قول ...

      

        

         

         دیگر خسته شده‌ام از این دل‌تنگی‌های لعنتی . دیروز به خودم قول دادم لااقل کمتر

         دل‌تنگ شوم . فقط دو بار در روز . من سر ِ قول‌ام هستم . فقط زمان قاطی‌ پاطی

         کرده . از دیروز تا حالا پنج‌شش روز گذشته ...

  

      

      

      

        

 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٦ امرداد ۱۳٩٤


معجزه ...

    

         

             

        آمدن‌ات معجزه نیست . تو با نیامدن‌ات معجزه ‌می‌کنی . هیچ‌چیز جز نیامدن‌ات مرا

        چنین به عجز نمی‌اندازد ...

     

       

       

    

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٦ امرداد ۱۳٩٤


حسرت ...

          

      

            

        دل‌ات غَنج بزند . دل‌ات یک‌جور ِ خوبی شود . ازاین‌که کسی خودش را برای تو

        آراسته ‌کند . حسرت‌های تنهائی خیلی ساده لعنتی‌‌اند ...

    

    

    

     

        

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٤


اشک ...

          

       

              

    این عجب آبی‌ست آب ِ اشک در سوزِ فراق  ...  سیل ِ آبی ک‌آتش ِ دل شعله‌ورتر می‌کند

     

   

    

   

   

          

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤


نانجیب ...

        

         

       

      دل‌تنگی مثل گربه‌ی نانجیبی است که هرروز پاره‌پاره از دل‌ات‌ را جلوی‌اش می‌گذاری

      تا به دندان بکشد ولی باز دم غروب به سینه‌ات چنگ می‌اندازد ...

      

     

     

    

     

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤


گناه‌کار ...

      

        

             

     دل ِ پُر گناهی دارم امّا به‌خدا دست‌های‌ام هم گناه دارند . لااقل بگذار آن‌ها را بیاندازم به

     گردن تو ...    

       

      

      

     

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤


بیا ...

      

       

               

                      دل‌اش از من ، جان‌اش از من ...

                      عیان و نهان‌اش با من ... ،

                      این‌اش از من ، آن‌اش از من ...

                      همه کارهای جهان‌اش با من ... ،

                      لعنتی ، آمدن فقط از تو ...

           

       

       

       

         

       

     

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤


من و غم ...

        

       

                  

                صبح‌ها به انتظارت ، من انگار من‌‌ام ، که کمی غم دارد ... 

                غروب‌ها از دل‌تنگی‌ات امّا ، من انگارغم‌ام ، که کمی من دارد ...

     

     

     

    

   

 

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤


دل‌تنگی ...

        

       

               

      دل‌تنگی یعنی انگار تن‌ها‌ تن‌ها آدم هر رکعت تنهائی‌شان را به نیّت تو اقامه می‌کنند ...

     

     

      

     

    

        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤


سرانه ...

         

           

                 

    جمعیت ِ تنهائی یعنی مردمانی با سرانه‌ی دل‌تنگی خیلی زیاد . خیلی بالاتر از حد ِ دل ...

       

        

       

       

        

   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤


سلام ...

      

      

       

                 حالا که نیستی تا سلام‌ات کنم کاش لااقل خدانگهدارت ...

       

          

      

        

           

              

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤


حسرت ...

           

            

                 

         مُرده‌ها جسد نیستند . تجسّد ِ حسرت‌اند . آدم‌ها مُرده‌ها را دانه دانه در خاک می‌کنند

         امّا بر گورها سبزه و درخت می‌کارند برای آبروداری . آدم‌ها می‌دانند حسرت سبز

         نمی‌شود ...

     

       

      

        

       

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤


بی‌چاره ...

         

      

             

            چون نیستی ای چاره‌ی هر بود و نبود ... بی‌چاره من‌ام که جز توام چاره نبود

   

    

    

   

        

  

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢ امرداد ۱۳٩٤


غربت ...

      

     

          

                         بعضی غروب‌ها انگار تنهائی تنهائی‌تر است ...

     

   

      

     

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢ امرداد ۱۳٩٤


خسته ...

             

              

              

              خسته‌ام . نه تو می‌آئی نه مرگ ...

             

      

         

          

         

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤