هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پیروز ...

       

       

                   

  انگار در جنگ با تنهائی این توئی که مرزهای تنهائی‌ات را گسترش می‌دهی . با تسلیم هم

  تنهائی تو را فتح می‌کند . در این جنگ و تسلیم ، انگار یا  تو سرداری فاتحی برای تنهائی

  یا تنهائی سرداری فاتح توست . در این جنگ و تسلیم انگار یا تنهائی پیروز است یا تنهائی

  پیروز است . مقام صلح همین‌جاست ...

     

       

       

      

       

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

عید ...

        

       

                

            از ماه ِ رخ‌ات رویت ِ مَه گشته بهانه  ... عیدانه ندارد به جز از رویت ِ روی‌ات

      

      

       

      

     

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

گم ...

       

        

        

                             ای حوصله‌ی رفته کجائی ... ؟

       

    

    

    

    

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

افتادم ...

            

          

                  

                     سرم گیج ِ تو می‌رود ...

                     دل‌م شور ِ تو می‌زند ...

                     دو دست‌ام ز تو می‌لرزد ...

                     دو پای‌‌‌ام ...

                     آآآه افتادم ...

        

        

          

          

         

        

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

راه ...

      

           

               

    بن‌بست لااقل تکلیف آدم را معلوم می‌کند . می‌نشینی و والسّلام . بعضی‌ راه‌ها هیچ راهی

    پیش پای آدم نمی‌گذارند ، فقط راه پیش پای آدم می گذارند ...

     

   

   

    

      

         

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

تابستان ...

      

     

          

       حالا گنجشک‌ها صدای تابستان می‌دهند . صدای تابستان ِ داغ . تابستان ِ داغ ِ دم

       گرفته‌ی بچّه‌ها . توی سکوت خواب‌گرفته‌ی بزرگ‌ترها . سکوت ِ خیس ازعرقی

       که گاه‌وبی‌گاه می‌شکند . به هیاهوی گنجشک‌هائی که خواب بعد‌الظهر را دوست

       ندارند . مثل تمام بچّه‌های دنیا ...

     

     

    

     

            

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

دور ...

        

         

             

       درد دوری به زمان یا فاصله‌ی دوری نیست . که چند وقت است دوری یا چقدر دوری .

       درد دوری به از چه کسی دور بودن است . گاهی فقط  یک لحظه ، گاهی فقط  یک قدم

       هم خیلی دور است . خیلی دور ...

     

      

       

        

          

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

شیرین ...

       

       

                       

                           می‌شود ببوسم‌ات ...؟

                           لطفا کام ِ خیال‌ام را تلخ نکن ...

        

         

        

       

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۳٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

ناآرام ...

                  

             

                    

        می‌رسی به یک‌جائی که دیگر بی‌تاب نیستی . بی‌تابی نمی‌کنی امّا آرام هم  نیستی .

        بی‌تابی نمی‌کنی چون غم توی وجودت از تب و تاب می‌افتد و ساکن می‌شود . غم

        می‌شود اهلی ِ روح‌ات ، ساکن جان‌ات . آرامش حلول شادی در روح است بی‌تاب

        نبودن امّا سکون ِ غم درون جان است . همین می‌شود که آدم بی‌تابی نمی‌کند ، امّا

        آرام هم  نیست . می‌رسی به یک‌جائی که دیگر بی‌تاب نیستی . بی‌تاب نیستی  امّا

        آرام هم نیستی ...

       

       

     

      

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

رامش‌گر ...

         

       

                         

                                    وحشیِ تن‌ام را رام کنی ...

     

       

      

       

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

آبروداری ...

           

        

                  

                             می‌گویم آمده بودی . بگو نبود ...

      

         

          

         

          

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۳٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

شاه دزد ...

           

               

                                

                      چشم‌های‌ات . شاه ِ دزدان . دل‌ربا . ایمان‌ربا ...

       

        

         

       

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

گناه ...

            

         

                

                            مثل گناه از خدا . انگار من از تو بعید‌ام ...

   

    

       

       

      

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :

عوض ...

         

         

                    

       چون کشتن ِ هوس کسی را قاتل نمی‌کند ... غم خوردن‌ات هم روزه را باطل نمی‌کند

   

      

     

     

    

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤
تگ ها :