هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تشبیه ...

         

        

                   

           صد جمله نوشتم در تشبیه پریشانی  ...  تشبیهی از این بهتر؟ ، حال من و موی تو

       

      

    

       

      

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤


آوار ...

      

       

            

            بر بلندای تلّ‌ای از پشیمانی‌ها نشسته‌ام . می‌ترسم . از آن‌سوتر انگار من‌ای باز

            دارد باز‌می گردد ...

  

     

     

      

       

    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤


بی‌تجربه ...

              

      

                   

         تنهائی ِ لعنتی را نمی‌شود گفت ، نمی‌شود نوشت . این نک و ناله‌ها که می‌‌گوئیم و

         می‌نویسیم مُشتی سرریز ِ روحی است از حوصله‌ی سر رفته . درست مثل سرد و

         خشک شدن مُرده‌ها که علامت مُردن است ، این نک و ناله‌ها فقط علامت تنهائی

         است . تجربه‌ی تنهائی انگار مثل تجربه‌ی مرگ است . عجیب، غریب، ترسناک.

         نه می‌شود آن‌ را گفت نه می‌شود آن‌ را نوشت. کدام مُرده می‌تواند تجربه‌ی مرگ

         را بازگوید ... ؟

       

      

     


       

 .  

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤


دوباره ...

           

          

              

                 عمری دگرم بهر لِقای‌ات باید ... ک‌این عمرهمه محو ِ خیال ِ تو گذشت

      

       

       

        

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤


نامرد ...

                

           

             

    تنهائی ِ لعنتی غم‌های‌اش را توی آب‌نمک نگه‌ می‌دارد . توی اشک‌های‌ات ... ،

    تا غم‌های‌اش هم کهنه نشوند هم زخم‌های ِ دل‌ات را بسوزانند . بسوزانند . بسوزانند ...

     

     

     

     

     

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٤


قوی ...

            

         

                      

          آدم تنها نه ناامید است نه بی‌حوصله ، نه بی‌انگیزه‌ است نه ذلیل . فقط زور ِ تنهائی

          بیشتر است . فقط زور ِ تنهائی ِ لعنتی خیلی بیشتر است ...

       

      

       

      

      

         

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٤


قصاص ...

       

       

                

             من خون‌بهای قطره‌قطره اشک‌های‌ام را با نگاه ...

             تاوان گلوگلو بغض‌های‌ام را با بوسه ...

             من تقاص تپش‌تپش دل‌تنگی‌های‌ام را با آغوش از تو خواهم گرفت ... ،

             بیا ... ،

             تو عاشقانه محکوم خواهی شد ... ،

             بیا ... ،

             تو حاکمانه معشوق خواهی شد ...

        

       

        

        

         

        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤


حرف ...

       

        

                 

         فروخوردن بعضی حرف‌ها ، که می‌خواستی بگوئی و نمی‌گوئی ، مثال فروخوردن

         دوباره‌ی قی‌ای است که تا پشت دهان‌ات بالا آورده‌ای . تهوع برانگیز . تهوع‌انگیز

         بر تهوع برانگیز . قوز ِ بالای قوز ...

     

      

     

      

        

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤


قسمت ...

               

          

              

           این‌جا ، میان این کلمه‌ها ، خودم را به هزاران کلمه تقسیم کرده‌ام ... ،

           تو شده‌‌ای خارج ِ قسمت‌ام‌ . خارج از قسمت‌ام ، قسمت‌ام از زندگی ... ،

           باقی‌مانده هیچ ، از من ...

     

       

     

    

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤


امید ...

           

         

                    

    امید جسارت ِ در آغوش‌کشیدن زندگی را به آدم نمی‌دهد . فقط شجاعت ِ در آغوش‌کشیدن

    مرگ را از آدم می‌گیرد ...        

       

        

        

        

         

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤


سقوط ...

        

        

              

       به قلّه سقوط کردن . که اوج ِ قلّه‌ی دل‌تنگی در قعر ِ درّه‌ی تنهائی است ...          

     

       

      

      

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤


حریف ...

       

        

                   

          من با خیال‌‌ات یک‌طرف ، غم یک‌طرف ... این بی‌شرف یک‌تنه ما را حریف شد

     

    

        

            

        

           

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٤


خیال ...

                 

          

              

    خوبی خیال این است که توی خیال‌ام ، تو را که خیال می‌کنم ، یک‌جائی بین باریکه‌ی ِ

    میان ِ سینه‌های‌ات تا انحنای ِ جنون‌‌آوراش ، آن‌جا‌ که به قلب‌ات نزدیک‌تر است ، خال ِ

    سیاهی خیال کرده‌ام . وقت‌های بغض، هزارهزار ثانیه‌های دل‌تنگی، خال ِ خیال‌ام را ،

    خال ِ خیال ِ خام‌ام را ، می‌بوس‌ام . تو لبخند می‌زنی و من نفس تازه می‌کنم ...

        

       

         

          

           

           

      

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤


زن ...

         

          

            

     زن‌ انگار نه در جست‌وجوی تکیه‌گاه است نه به دنبال ِ پناه . نه سنگ ِ صبور می‌خواهد

     نه نازکِش . زن‌ها‌ عرصه‌ی عاشقی می‌خواهند ، عُرضه هم .عرصه اگر باشد ، عُرضه

     هم ، زن‌ از ترکه‌ ساقه‌ای تکیه می‌گیرد ، پشت برگی پناه می‌یابد ، تمام عاشقانه‌های دنیا

     را از بر می‌خواند و به ناز نوازش می‌کند ...

       

        

         

          

            

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤