هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لاینحل ...

        

       

               

             گاهی‌وقت‌ها آن‌قدر لاینحل می‌شوی که واقعا لازم است کسی باشد تو را به عهده

             بگیرد . بگوید : تو با من ، خودت را بگذار به عهده‌ی من ...

  

       

       

    

       

  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٤


تنهائی ...

         

      

         

                            تنهائی انگارهرچه کهنه‌تر ، تازه‌تر ...

     

    

     

     

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٤


قرص ...

      

     

      

       جای قرص‌‌ آرام‌بخش کسی باید باشد که دل‌ت به حضور ِ آرام‌بخش ِ او قرص باشد ...

     

       

      

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٤


زمان ...

          

          

          

    بعضی اشتباه‌ها در لحظه فقط یک " اشتباه‌ ساده‌ " اند . امّا با گذشت زمان تبدیل می‌شوند

    به یک " اشتباه بد ". زمان که بیشتر می‌گذرد می‌شوند "عجب اشتباه بزرگی " ، و بعدتر

    شاید " بزرگترین اشتباه " . انگار زمان مثل یک مادر آن اشتباه را به پر و بال گرفته و

    بزرگش می‌کند ...

       

      

     

       

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٤


پَر ...

       

        

                   

      غیر ِ تو که باشد آدم دل می‌بندد امّا پای تو که در میان باشد آدم دل نمی‌بندد . دل آدم را

      می‌بندد . می‌بندد کنج ِ بیغوله‌ی تنهائی ، بعد خودش پَر می‌کشد توی آسمان ِ خیال‌ات ...

      

      

       

       

      

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٤


عبث ...

        

      

          

    در جست‌وجوی عشق بودم امّا هوس هوس ... همچون پرنده‌ای که لانه‌اش امّا قفس، قفس

    مُردم از حضور ِ دائم‌ات ای بغض ِ لعنتی ... چون سنگ شد این سینه کمی‌هم نفس، نفس

    

      

      

         

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ بهمن ۱۳٩٤


یک‌راهی ...

       

        

           

                        تنهائی یعنی ماندن سر ِ یک‌راهی ِ تو  یا  تو ...

        

       

       

     

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤


تمام ...

      

      

         

                    تنهائی داریم تا تنهائی . که دل می‌بُری ...

                    یا که سر ِ دل‌‌ات را می‌بُری ... ،

                      که ناتمام ...

                   یا که والسّلام . که الفاتحه . که تمام ...

     

     

      

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤