هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

باجناق‌ها ...

           

               

                     

خیلی وقت بود که یک لیوان آب هم دست هم نمی‌دادند . امّا حالا خانم‌جان مُرده بود و ظاهرا باید خودشان را به هرچه بین‌شان گذشته بی‌توجه نشان می‌دادند . دیگر خیلی قباحت می‌خواهد که آدم وسط ِ گیرودار ِ عزا و خاکسپاری ِ یک عزیز هم حواس‌اش شش‌دانگ به آن یکی باشد که مبادا خبطی بکند . تازه آن هم عزای ِ مرگ ِ خانم‌جان خدابیامرز ، که این باجناق‌ها هر چه داشتند از خوش‌خوری ِ سهم‌الارث ِ کلان ِ همین دو تا دختر ِ دُردانه‌اش بود و حالا این‌ها  باید  آبروداری می کردند ...
 گورکن از گره‌ی ته کفن گرفت و خانم‌جان را سُراند توی قبر . آقا آخوند رو به آدم‌های بالای قبر گفت یک مَحرَم برود برای تلقین خواندن . گورکن از چاله‌ی قبر بیرون آمد . اصغر آقا که داماد کوچک‌تر بود از اکبر آقا که داماد بزرگتر بود با کراهت اجازه خواست و پرید توی چاله‌ی قبر و گفت من دامادشون هستم حاج‌آقا و همین‌جور که خم می‌شد شانه‌ی خانم‌جان را بگیرد با گریه داد زد : آآآخ خانم‌جان . تلقین که خوانده شد اصغر آقا که حالا توی قبر خاک‌وخولی و مضطرب شده بود صورت‌پوش کفن را باز کرد و سمت ِ راست صورت خانم‌جان را گذاشت روی خاک و دو پای‌اش را تکیه داد دو طرف هِرّه‌های قبر تا سنگ لحد‌ها را بگذارند . قیامتی بود . دختر‌ها شیون می‌کردند . گورکن یک سنگ لحد برداشت داد به اکبرآقا که اکبرآقا بدهد به اصغرآقا که بگذارد روی خانم‌جان خدابیامرز . اکبر آقا شیونی کرد و سنگ را داد به اصغرآقا و با ضجه فریاد زد ای خداااااا . اصغرآقا هم سنگ لحد را با شیون گرفت و گذاشت رو لبه‌ی هِرّه‌های قبر و تا سرش را بالا آورد که لحد بعدی را بگیرد ، صورت خیس از اشک اکبرآقا را دید که تا کمر خم شده بود توی قبر و بیخ گوش‌اش گفت : یادم تو را فراموش ...
اصغر‌آقا سنگ‌ لحدها را که می‌گذاشت داشت میان آن همه جیغ و فریاد بلندبلند به خودش و زمین و زمان فحش می‌داد که باغ ِ طرشت را چه مُفت به باجناق ِ پُفیوزاش باخت ...

       

       

        

       

          

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

لعنتی ...

     

    

               

                        چه بهارها‌ی‌ام که بی تو هدر شده ...

    

      

   

    

     

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

بیا ...

       

        

                 

    این‌گونه که تو به نیامدنی انگار زندگی ابدی است . جان‌ام ، مرگ در پیش من است ...

   

     

      

      

      

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

مجرم ...

              

            

                 

                تنهائی جرم نیست امّا مجازات سنگینی دارد ...

    

        

       

        

         

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

کاش ...

      

        

        

              تن به تنهائی اگر سپرده‌ام ، تا مگر تن به تن تو بسپرم ...

     

    

    

    

  

  

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

زخم ...

       

       

                  

                     ما زخم‌خورده‌ها ، که زخم خورده ما را ...

    

     

         

        

      

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

اقرار ...

            

          

                   

              من پر از ترس‌هائی هستم که نام ِ فرار از آن‌ها را گذاشته‌ام تنهائی ...

    

        

          

        

          

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

حسرت ...

        

       

           

             جای خالی‌ای که پُر شود جای خالی نیست . فقط جائی است که پُر نیست ... ،

             جای خالی همیشه خالی می‌ماند . جالی خالی جای کسی است که نیست ... ،

             جای خالی حسرتی ابدی است ...

      

    

      

      

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

بستن ...

          

              

                                

                ای وااای ز صرف ِ فعل ِ " بستن " ... من دل به تو  وُ  تو چشم بر من

       

        

          

           

          

         

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

هویت ...

         

          

                        

     مثل آدم که به نام هویت می‌دهد ، این عشق است که به آدم هویت می‌دهد . مثل نام که

     بی آدم فقط یک‌دهان حرف و صداست ، آدم هم بی‌عشق فقط یک‌تَن پوست و استخوان

     است ...

    

      

         

         

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

لال ...

        

      

            

   من آدم ِ حرف‌زدن نیستم . من آدم لمس و استشمام و بوسه و نگاه‌ام . من آدم ِ دیوانگی‌‌ام .

   می‌دانی ؟. من آدم حرف‌زدن نیستم . من نمی‌توانم از اضطراب‌‌ام حرف بزنم ، نمی‌توانم

   از رخوت‌ام حرف بزنم ، نمی‌توانم از ناامیدی‌ام حرف بزنم ، من نمی‌توانم از دیوانگی‌ام

   حرف بزنم . من آدم حرف‌زدن نیستم . می‌دانی ؟ ، من باید اضطراب‌ام  را لمس‌ات کنم .

   من باید رخوت‌ام را بوی‌ات  کنم . من باید ناامیدی‌ام  را  ببوسم‌ات . من باید تنهائی‌ام را

   نگاه‌ات کنم . می‌دانی  لعنتی ؟ ، من آدم ِ حرف‌زدن نیستم . من  نمی‌توانم از  دیوانگی‌ام

   حرف بزنم . من ِ لعنتی‌تر باید دیوانگی‌ام را عاشقی‌ات کنم ...

     

        

        

       

      

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

عطشان ...

               

           

             

            من نمی‌دانم چطور می‌شود این سوز ِ عطش‌ام برای بوسه را بنویسم ... ،

            همین است که مچاله شده‌ام دارم سوز ِ عطش‌ام برای بوسه را گریه می‌کنم ...

     

            

           

          

        

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

واهی ...

          

                 

           

                آدم ِ سرگردان توی بیابان را تشنگی نمی‌کُشد ، سراب می‌کُشد .

                درست مثل آدم تنها . که آدم تنها را دل‌تنگی نمی‌کُشد . امید می‌کشد ...

     

       

      

         

       

      

  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

مجنون ...

        

        

                  

                 تو که نیستی دیوانه‌بودن عاقلانه‌ترین کار دنیاست ...

     

          

     

     

     

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

تشبیه ...

          

       

                

            آن‌سوی پنجره باران بند نمی‌آید این‌سوی پنجره اشک‌های من ... ،

            کدام از خدا بی‌خبری اشک را به باران تشبیه کرد ... ؟

       

          

        

         

         

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

خالی و پُر ...

     

          

                

         انتظار یعنی یک جای خالی . توی سینه . آدم ِ منتظر انگار جائی توی سینه‌اش خالی

         است . نمی‌دانم امّا احتیاج دارم زنی منتظرم باشد . از آن انتظارهائی که انگار خالی‌

         شده که پُر کند . پر از تمامیت زندگی . که با بوسه‌ای آن خالی  پر از زندگی شود و

         دوباره انتظار ...

                  

       

         

        

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

فرصت ...

          

        

              

            آدم همیشه فرصت فرار ندارد . فرصت فرار یک‌بار بیشتر دست نمی‌دهد .

            مثل فرصت ِ مرگ ، مثل فرصت زند‌گی ، که فقط یک بار دست می‌دهند .

           فرصت فرار فقط یک‌بار دست می‌دهد . بقیه‌اش جای خالی دادن است . که

           کمتر ضربه بخوری ، که کمتر لجن‌مال شوی ، که کمتر زخمی شوی ، که

           کمتر نجس شوی . اگر آن یک‌بار فرار کردی ، که تمام . اگر نه که تا آخر

           باید جای خالی بدهی . در حسرت فرار ...

     

          

          

         

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

تسلسل ...

                 

              

           

        تسلسل تنهائی . بالش‌های از اشک خیسی که معلوم نیست دارند جور کدام شانه‌ها

        را می‌کشند . جور شانه‌هائی را که معلوم نیست خودشان دارند روی کدام بالش‌ها

        اشک می‌ریزند ...

    

      

     

      

           

           

.  

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

مرگ ...

        

      

                  

                 تنهائی اگر مرگ نیست امّا چشم روی زندگی بستن است ...

  

      

      

       

      

         

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

خنده ...

       

     

                  

                         تو خنده‌ی روی لب‌های منی ... ،

                         نیستی ...

    

        

     

     

    

    

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

سن ...

        

         

                 

                    

                با شهوت و شور اگر به سن بلوغ ، با تعهد و غرور اگر به سن تکلیف ،

                آدم‌ها امّا با بغض و دل‌تنگی به سن تنهائی می‌رسند ...

     

       

        

       

     

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

خیال ...

             

              

                   

         

  خیال تو مثل عبور دُرناهاست . در چشم‌سوی آسمانی تیره از ابر . آدم را خوش‌خُلق می‌کند ...

      

       

      

      

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :

کاش ...

         

            

             

                     کاش به من بیائی . مثل بهار به اردی‌بهشت ...

             

         

         

        

       

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٤
تگ ها :