هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جان‌داران ...

        

          

              

    آدم‌های زنده به دو گروه "جان‌دار" و " بی‌جان " تقسیم می‌شوند . جان‌داران ، آدم‌هائی‌اند

    که کسی هست نام‌شان را به جان ختم ِ خطاب کند . بی‌جان‌ها هم ...

    

         

        

       

               

           

             

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳
تگ ها :

حال ...

      

        

          

       حال ِ آدم‌ها به حال ِ دست‌هاشان خوب است . دست‌هائی که به نوازش لمس می‌کنند ...

       شانه می‌زنند ، به آغوش می‌کشند ...

       

       

      

      

       

    

  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳
تگ ها :

لازم و کافی ...

          

       

                  

                              زندگی به شرط ِ تو ...

       

         

       

      

      

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳
تگ ها :

چاره ...

           

     

      

            

            وقتی کلام ِ جان عشق است امّا جان ِ کلام تنهائی ، چاره‌ای جز سکوت نیست ...

   

     

     

    

     

    

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳
تگ ها :

کوچ ...

      

        

             

          کوچ که نه . انگارفقط تنهائی‌ام را از توی دود وغوغا برداشته‌ام آورده‌ام کنار موج و

          عطر ِ برگ ِ نارنج . که انگار بی‌شرف نفس گرفته . که انگار تنهاتر شده‌ام ...

     

     

      

     

     

    

  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳
تگ ها :

تمام ...

            

           

                

              دیگر نه طاقت و نه فرصت اشتباهی به بزرگی عشق را دارم ...

        

       

        

      

      

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۳
تگ ها :

حضور ...

                

                   

             

          مسئله این نیست که یک زن در زندگی آدم باشد . عشق ِ لعنتی . زن بی‌عشق مثل

          بهاری بی گل و طراوت است . مثل خدای بی‌معجزه ...

          انگار فقط یک فصل ، انگار فقط یک عادت ...

    

   

   

    

   

    

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳
تگ ها :

تسکین ...

                

                

                          

   بدی نوشتن این است که تسکین است . مرهم نیست . می‌آئی بغض و دلتنگی‌ات را حرف

   به حرف می‌چکانی . اشک‌طور. تسکین پیدا می‌کنی و تنهائی لعنتی فرصت رسوخ بیشتر

   پیدا می‌کند . بیشتر می‌نویسی و آن موذی لعنتی بیشتر با گوشت و جانت عجین  می‌شود .

   تنهائی‌آجین می‌شوی به درد انزوا . می نویسی و تسکینی دیگر . انزوائی مچاله‌تر ...

   مرهم امّا نیست ...

        

        

          

           

               

             

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳
تگ ها :

ابتدائی ...

        

         

            

                            آن زن نیامد ... ،

                            آن زن در باران هم نیامد ... ،

                            این مرد تنهاست ...

     

      

        

      

        

       

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
تگ ها :

یار ...

   

    

              

                

                یارم به کنارست ، ولی غم دارم ... کآن را نبوَد چاره ، که غم یار ِ من است

    

    

    

      

     

    

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳
تگ ها :