هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

منتظر ...

         

         

          

          چون تو نیستی از من هیچ انتظاری نمی رود ... ،

          انگار همه ی انتظارهای عالم به من می آیند و من منتظرترینم ...

     

        

       

      

       

     

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

چهارفصل ...

           

        

                

               فصل ِ پائیز است امّا من زمستانم ... ،

               تا بستانی سوز ِ این تن را ...

               بیا ای بهارَم ...

    

       

         

        

            

              

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

سین ...

          

          

             

             املاءِ لعنتی یاری نمی‌کند . تو را خیلی بیشتر از املای دوست‌داشتن دوست دارم .

             به شدت ِ سین‌ای که بیشتر از سه دندانه دارد . دوسسسسسسسسسسستَ‌ت داشتن .

             سین‌ای با دندانه‌هائی به تعداد دندانه‌های یک شانه ... ،

             شانه‌ای که موهای تو را با آن شانه کنم ... ،

             وقت ِ دلتنگی ...

       

        

          

        

         

        

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

سفید ...

          

          

            

            یخچال‌نوشت دیده‌ای ؟ ... ،

            که " دوست‌َت دارم "، که " عصر که آمدم منتظر ِ بغل َت هستم " ، که  " ... "  .

            کلمه‌بازی‌های عاشقانه . تو نیستی . یک کاغذ سفید روی یخچال زده ام .

            اینجا من و خودم فقط  باهم سکوت می کنیم ...

        

          

        

        

        

       

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

خیال ...

       

             

                   

                   خیال ِ تو یعنی تو را دورادور چقدر از نزدیک می‌شناسم ...

     

        

          

          

             

                 

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

گمشده ...

         

                 

       

                          تو نیستی امّا از من هیچ خبری نیست ...

      

     

           

        

       

         

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

مهربانی ...

    

               

                    

                     بُغض‌ها نسبت به‌هم هیچ بُغضی ندارند ... ،

                     برای هم جا باز می‌کنند توی گلو ...

    

      

     

     

      

        

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

چهارفصل ...

       

        

              

                 معلوم نیست تابستان هنوز نرفته یا پائیز هنوز نیامده ... ؟ ،

                 چه فرق می کند امّا ... ،

                 بی تو نام ِ چهار فصل ِ سال تنهائی است ...

     

      

       

      

     

    

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

بیا ...

                   

         

                 

                    کاش بیائی و من از کار و زندگی‌ بیافتم ... ،

                    در آغوش‌َت ...
     

        

        

        

        

       

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

خیالباف ...

               

              

              

                    من خیال ِ موی ِ تو را می‌بافم ...

     

       

      

      

        

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

تباه ...

          

          

            

                 می‌خواستم عمری عاشقانه دور تو بگردم ...

                عمری است احمقانه دور خودم می‌چرخم ...

   

    

       

       

        

     

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :

سیلی ...

          

              

           

       روی یک تخته‌سنگ ِ بزرگ ِ خاکستری کنار دریا نشسته بودم و سنگهائی که از موج‌ها

       سیلی می‌خوردند را نگاه می‌کردم . تمام این سنگ‌ها را پوششی به رنگ و جلای زندگی

       پوشانده بود ، رنگ ِ خوش‌جلای ِ سبز . آدم‌ها با موج ِ سیلی‌ها صورت‌شان را سرخ نگه

       می‌دارند ، به درد ، سنگ‌ها با سیلی‌های موج صورت‌شان را سبز نگه می‌دارند ، امّا‌ به

       زندگی . نمی‌دانم . شاید باید سنگ بود ...

         

     

       

       

        

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
تگ ها :