هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیال ...

                    

                  

                  

                    کار خدا را می‌بینی ... ؟ ،

                    برای در آغوش گرفتن‌ت نباید دستانم را باز کنم ... ،

                    باید چشمانم را ببندم ...

      

           

      

      

    

        

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

محتاج ...

          

                   

                     

      می‌خواستم بیایم بنویسم امروز سرتاسر یک بزرگراه را گریه می‌کردم . و انگار یک آدم ِ

      غریب ِ گنگ درون من احتیاج داشت کسی ببیندش و برای لحظه‌ای آرام‌اش کند . البته چرا

      دروغ بگویم . غیر ازآن آدم غریب و گنگ درونم ، خودم هم انگار احتیاج داشتم غریبه‌‌ای

      برای لحظه‌ای هم که شده آرامم کند . آمدم این را بنویسم که با خودم گقتم چه کاری است ؟.

      دنیا بی خیال ِ احتیاج آدم‌ها دنیاست . این است که نمی‌نویسم ...

      نمی‌نویسم و می‌روم دوباره گریه می‌کنم ...

      

      

     

      

      

       

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

کافی ...

                   

                   

                    

                        گاهی فقط آغوش کفاف می‌دهد ...

       

            

           

         

          

             

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

پنجره ...

          

           

            

           پنجره برای آمدن نور و نسیم  بود . تنها شدیم و آن را برای شب و ماه باز کردیم ...

       

        

         

       

         

        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

عشق ...

             

             

                  

           نمی‌دانم باورکردنی است یا نه امّا هرجا حسّی ازعشق نمود دارد گریه‌ام می‌گیرد ... ،

           مثل ِ طفلی دورافتاده ازآغوش ِ مادر ...

       

       

      

         

        

       

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

یک سر و دو گوش ...

         

          

              

                  دلتنگی چقدر آدم ها را شبیه هم می کند ... ،

                  دو چشم و یک بغض ...

          

           

         

           

            

          

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

نشکستنی ...

                   

           

              

                     روی بغض ِ دلتنگی باید بنویسند :

                     مراقب باشید . نشکستنی است ...

        

         

         

          

         

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

گمشده ...

             

       

             

                   حالم نیست گذشته‌ام دارد گریه می‌کند ... ،

                   آینده‌ام می‌گوید از هیچ چیز خبر ندارد ...

      

     

    

       

    

     

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

ترس ...

          

           

           

               

                   به خدا کاری‌ات ندارم ، بیا ...

     

        

       

        

       

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

سرخ ...

         

            

               

               پرسید بغض چه رنگی است ؟ گفتم سرخ ... ،

               پرسید دلتنگی چه رنگی است ؟ گفتم سرخ ... ،

               پرسید تنهائی چه رنگی است ؟ گفتم سرخ ... ،

               گفتم آن که میان آتش افتاده جز رنگ ِ سرخ نمی‌بیند ...

         

         

         

         

          

         

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

بدر ...

        

          

            

                              ای ماه ...

                              ما آه ...

                              ما آه ...

                              ما آه ...

        

           

          

          

            

           

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

باید ...

                    

             

              

        باید از این شهر بروم . امّا انگار نهیب ِ این دورافتادن از آنچه داشتم و دارم و به  آن‌ها

        خوی ِ جان کرده‌ام هیچ احساسی ، نه اضطراب و نه انگیزه در من ایجاد نکرده . انگار

        آن‌که ازخود دور می‌افتد دیگر هیچ دور‌ی‌ای او را از این که هست دورتر نمی‌کند ...

          

           

            

            

           

          

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

بهار ...

         

          

                

               بهار وقتی است که تو پیراهن گلدار می‌پوشی ...

       

       

       

         

        

         

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

شرم ...

        

        

                 

                  زمین و زمان را به‌هم دوخته‌ام امّا ...

                  امّا بازهم تن ِ تنهائی‌ام عریان است ...

         

      

          

           

          

          

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

مستاصل ...

         

             

                  

                  استیصال یعنی نه مرگ‌ام دست ِ خودم است نه زندگی‌ام دست ِ تو ...

       

       

         

        

        

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

غریب ...

        

        

              

              درمجلسی که عیش‌وطرب باهم نشسته‌اند ... با من که تازه‌واردم غم آشناتر است

     

      

       

      

        

          

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

پایان ...

                     

             

                       

                      سرآغاز ِ ما تنهائی است ... ،

                      عمر به تنهاتر شدن می گذرد ...

           

           

          

            

             

         

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

حقیقت ...

          

          

              

                        من هست و خُمار ...

                        تو نیست امّا مست ...

            

           

         

          

          

         

          

.       

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

مراقبت ...

          

           

              

                        دنیا را به خدا ...

                        من را به خودت بسپار ...

      

        

          

          

         

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

عدالت ...

            

          

            

               عدالت یعنی هر چیزی سر جای خود قرار بگیرد ... ،

               دست تو در دست من نیست ... ،

               این ناعادلانه‌ترین واقعیت دنیاست ...

        

        

      

        

       

     

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

بی اندازه ...

  

    

  

                 سقف ِ اتاقم را ابری تیره گرفته ... ،

                 دارد باران نمی آید امّا ... ،

                 دیگر نمی‌دانم چطور باید بگویم چقدر دل‌تنگ‌م ...

         

          

          

         

        

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :

شراکت ...

                    

             

                 

                      لب از تو بوسه از من ...

        

        

           

         

         

            

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
تگ ها :