هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فراخ ...

         

        

               

      نمی‌دانم چگونه در این تنگ ِ تنگنای ِ دل‌تنگی امّا در دل ِ هر ثانیه‌‌ انگار سالی جای گرفته ...

     

     

      

    

       

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

کافه ...

         

       

                 

   کنُج این شهر بزرگ که از رنگارنگی کافه‌هاش چشمان ِ آدم‌ سیاهی می‌رود کافه‌ی ِ کوچک ِ

   دنجی هست که دو سه سالی است هرهفته آنجا سکوتم را به پای ِ کاج‌ها و انارها می‌ریزم .

   کافه‌ای که در آنجا مورچه‌ها گندم را در دل ِ زمین می‌کارند و پرنده‌ها گندم را در دل ِ آسمان

   پرواز می‌کنند . کافه‌ای که آدم‌هاش حقیقت را ، نه پشت ِ میزهای ِ چوبی، که زیر سنگ ها،

   به روشن‌ترین فکر ِ ممکن ، گفتگو که نه ، مُرده مُرده امّا زندگی می‌کنند . کافه گورستان ...

     

     

     

     

     

   

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

پوست کنده ...

                    

                     

                    

                   ساده و صادق ... ،

                  هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارم ... ،

                  تو هم اگر پنهان هستی به خاطر این است که برای من نیستی ...

        

        

          

         

         

           

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

پیدا ...

             

       

                 

                  مثل غم که توی چشم‌ها پیداست ، تنهائی توی دست‌هاست ...

      

      

         

       

        

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

انتظار ...

      

       

              

                  

           انتظار مرد ِ تکیده‌ی ِ مسلولی است توی سینه‌ی ِ آدم که دائم سُرفه‌ی ِ خون می‌کند ... ،

           تا کبود ِ مرگ ...

      

        

     

       

          

       

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

باید ...

                

          

            

                         باید با کسی حرف بزنم ... ،

                         من امّا گورستانی از بایدهای ِ مُرده‌ام ...

      

         

          

        

        

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

هرلحظه ...

         

         

              

                          هرلحظه به یاد ِ تو، می‌افتم ...

       

       

      

       

          

      

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۳٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

بلد ...

            

              

                       

                  من گریه‌کردن را خوب بلدم امّا تو بیا ... ،

                  به خدا عاشقی را خیلی خوب‌تر بلدم ...

         

          

         

           

           

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

تسکین ...

          

  

 

                 از یک‌جائی به بعد فقط تسکین پیدا می‌کنی ... ،

                 خوب نمی‌شوی ...

     

     

      

       

       

     

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

محتاج ...

         

                  

                          

            چه می دانم ... ؟ ،

            بگوئید یاد یک کابوس افتادم  یا یک موضوع ِ وحشتناک به نظرم رسید ... ،

            گاهی حتی الکی هم که شده جیغ بزنید و بروید میان بازوان ِ مردتان پناه بگیرید ... ،

            مردها احتیاج دارند دلشان آرام بگیرد که پناه زنشان هستند ...

      

         

         

          

         

           

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

مهار ...

          

        

                  

                نوشتن از تو به دو کار ِ من آمده . مهار ِ غم ات و مهار ِ چموشی ام ... ،

                مهار ِ غم ات ، که من را لگدکوب می کند و مهار ِ چموشی ام ، که دیگران را ...

         

        

       

     

      

        

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

فقط ...

            

                 

                      

      روزهائی که خیلی دلتنگم بیشتر ازهمیشه چرند می گویم . خودم هم می دانم کارساز نیست .

      خدا هم می داند . میزی که رویش سر می گذارم هم می داند .

      حالا هم که گفته ام دیگر همه می دانند ... ،

      فقط تو نمی دانی ... ،

      توئی که فقط تو باید بدانی امّا ...

      فقط توئی که نمی دانی ...

         

        

           

        

       

           

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

بی سایه ...

           

                 

            

                 که سایه هم کم می آورد ... ،

                 در پس ِ تاریکی گم می شود و تو به راه َت ادامه می دهی ... ،

                 تنهاتر ...

        

          

         

         

         

         

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

منتظر ...

          

         

                 

                       می دانستم تو نمی آئی ... ،

                       از اوّل هم منتظر ِ آمدن َت نبوده ام ... ،

                       منتظر بوده ام بدانم کجائی که من بیایم ...

      

       

            

         

         

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

بیداری ...

     

       

           

                           حیرانی و سردرگمی بس است ... ،

                           وقتم دارد تمام می شود ... ،

                           دیگر باید به خودم بیائی ...

         

        

      

       

        

          

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

شاهد ...

        

                  

            

                          نه حتّی به غزل ... ،

                          تو ناگفته پیدائی ...

    

     

       

       

         

       

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

باور کن ...

        

          

                

                        خدا کند باور کنی ... ،

                        گاهی خودم هم این‌همه دلتنگی را باور نمی‌کنم ...

    

      

       

      

      

      

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

ارزش ...

    

    

          

       

                   گاهی از خودم خیلی آهسته می‌پرسم این همه انتظار ارزش دارد ... ؟ ،

                   بعد خیلی بلند می‌ترسم ...

       

     

         

       

    

   

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

نادانی ...

      

                       

          

   چه واقعیت ِ ترسناکی است که تا تاریکی نباشد ستاره‌ها راه را به کسی نشان نمی‌دهند ...

      

       

     

    

    

      

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

جدّی ...

       

        

               

                       تنهائی با کسی شوخی ندارد ... ،

                       کاش تو سر به سر ِ من بگذاری ...

      

    

      

     

      

      

    

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

پریشانی ...

          

            

                  

        پریشانی یعنی وقتی داری با خودت حرف می زنی میان حرفهات بلند شود برود ...

         

          

        

         

         

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

هشدار ...

         

                

           

                              هشدار ... ! 

                              این من حاوی تنهائی دلخراشی است ...

    

        

         

         

        

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

تنهائی ...

         

               

                  

                           تنهائی یعنی دست‌کشیدن امّا ...

                           دل‌نکندن ...

     

        

       

       

         

      

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

دلتنگی ...

          

                    

                     

     دلتنگی مثل رنده می‌ماند . هربار که روی ِ دلتنگی سُرمی‌خوری قطعه‌قطعه کنده می‌شوی .

     آهسته‌آهسته تمام می‌شوی . با زجر ...

         

        

         

         

             

    

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

شراب ...

       

            

             

                         با هرکسی می‌شود نوشید امّا ...

                         فقط با تو می‌شود مست شد ...

      

      

        

        

           

        

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳
تگ ها :