هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سکوت ...

               

            

             

                              تو حرف نداری ... ،

                              سکوت یعنی همین ...

     

       

        

         

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

ملموس ...

             

         

            

               تنهائی یعنی آن‌چه نیست از تمام آن‌چه هست ملموس‌تر می شود ...

       

        

           

        

       

          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

پا در میانی ...

          

         

           

                  در خیابان مرد ِ آواز‌خوان دارد می‌خواند : " عشق باید پا در میونی کنه ... " ،

                  من دارم گریه می کنم ... ،

                  پای تو در میان است ...

     

       

         

        

      

           

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

واقعیت ...

               

              

              

                              آدم ها قوی و ضعیف ندارند ... ،

                              ضعیف و ضعیفتر دارند ...

         

        

        

         

       

      

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

اثر انگشت ...

        

             

           

                     تنهائی ِ آدم ها مثل اثر ِ انگشتشان می ماند . منحصر بفرد ... ،

                     می شود میان هزارهزار تنهای دیگر ، آدم را از تنهائی اش شناخت ...

        

        

         

          

        

         

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

رها ...

       

                

         

                          رهائی یک تفکر است نه یک وضعیت ...

      

       

        

      

        

      

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

بغض ...

            

                    

           

               بغض دَلَمه‌ی ِ خفقان‌آور ِ حرف‌هائی که نمی‌توان گفت نیست ... ،

               بغض حسرت ِ توده‌شده‌ی ِ حرف‌هائی است که فقط به یک نفر می‌توان گفت ... ،

               آن لعنتی‌ای که نیست ...

     

      

       

         

         

          

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

ادبیّات ...

         

             

              

                       در این مفُرد ِ مُفرط ِ تنهائی ...

                       تو ضمیر ِ اوّل شخص ِ حسرتی ...

      

         

             

          

        

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

ریاضی ...

            

              

             

         آنقدر درمانده‌ام که برای حل ساده‌ترین مسئله هم فرض می‌گیرم تو آمده‌ای ...

       

         

      

        

        

      

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

خدا ...

      

         

           

                         خدا دلیل نیست . امید است ...

   

      

      

      

        

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

مترادف ...

     

           

                        

                        پذیرفتن همیشه تسلیم نیست ... ،

                       امّا انگار یک جور واژه‌ی تسلی‌بخش برای نهایتی به نام تسلیم است ... ،

                       مثل پذیرفتن سرطان ، مثل پذیرفتن تنهائی ... ،

                       مثل پیروزی‌ای که برای شکست خوردن باید به دست بیاوری  ...

         

         

        

         

      

         

        

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

پنجره ...

         

               

             

                          دلتنگی یعنی ...

                          آن سوی پنجره شب است امّا ...

                          این سوی پنجره تاریک ...

         

          

          

         

        

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

فرق ...

          

                

                         

                            تو این بی‌قراری‌ها را می‌خوانی ... ،

                            من این بی‌قراری‌ها را می‌میرم ...

            

            

           

         

         

          

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

شکستن ...

        

                    

                        

                    سکوت همه جا را گرفته . می‌ترسم . فریاد می‌زنم ...

                    سکوت شاید شکسته باشد . من امّا حتما شکسته‌ام ...

        

       

      

          

       

       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

تقصیر ...

          

                   

      

                            تو حقّ ِ منی و ...

                            حق با من نیست ...

       

      

       

        

         

         

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

نمی‌دانم ...

        

                  

                

                         این همه نبودن را ...

                         نمی‌دانم پیدا کردن را گم کرده‌ام  یا گم کردن را پیدا کرده‌ام ... ؟

       

         

      

        

         

        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

مجنون ...

              

              

                   

                             اینجا من ایستاده‌ام و جنون ... ،

                             لیلا کجا‌ست ...؟

     

     

        

      

       

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

اعجاز ...

        

                

                     

                   

                             به کدامین معجزه‌ات ... ؟

                             چشم یا لب ... ؟

                             گندمی خرمن گیسوت بر آتش تن نگه داشته‌ای ...

         

        

        

         

            

         

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

سهم ...

       

     

       

                          تمام سهم ِ من از عشق تو هستی ... ،

                          که نیستی ...

     

       

          

         

        

        

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

تا آخر ...

             

           

                         

                      منتظرت می مانم ... ،

                      درست مثل همین بهار که می خواهد تا آخرین روزهایش هم ،  بهار بماند ...

    

      

          

         

         

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

بیا ...

                  

                

                

                            چقدر بنویسم َت ... ؟! ،

                            بیا ... ،

                            بیا تا ببینم َت ... ،

                            تا ببویم َت ... ،

                            تا ببوسم َت ... ،

                            بیا ... ،

                            بیا تا بمیرم َت ...

     

         

        

         

             

           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

واهی ...

         

          

              

                        انتظار امید را عقیم می کند ... ،

                        امید ِ واهی همین است ...

       

         

       

        

        

      

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

رها ...

       

            

        

              آن غم که همه عمر به پایش طی شد ... در خمره‌ی ِ  تنهائی و عزلت  مِی  شد

              آن خاطره کز ذهن نمی رفت  برون ... چون  توسن ِ  باد  در  قفایش هی  شد

              آن بغض ِ گلوگیر که می‌کشت  مرا ...  افتاد  ، شکست  ، آن  گلو هم  نی  شد

              تفتیده کویر ِ سینه از دولت ِ اشک  ...  آباد شد  از  سبزی ِ  رویا ،  ری  شد

              از دام ِ غمش جستم  و اینک  آزاد ...  من من شدم و تو هم  ضمیرش وی شد

         

        

      

         

         

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

هرچه ...

         

         

             

             

          سنگ شده‌ام . یخ شده‌ام . هیچ شده‌ام . ترسو شده‌ام ... ،

          از سختی ِ بُغض . از سرمای ِ تنهائی . از خالی ِ امید . از وحشی ِ بوی ِ خوش ِ زن ...

     

        

         

            

           

          

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

باران زده ...

       

            

      

                     پشت ِ پنجره ...

                     خیره ی ِ خاطره در خودم جمع شده ام ... ،

                     بیرون گاهی باران می زند ... ،

                     پای خاطره که در میان باشد باران هم دیگر نمی بارد ... ،

                     می زند ...

             

                

         

         

           

           

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

موجز ...

        

                

       

           از فرط ِ حسرت از فرط ِ یاس از فرط ِ ترس از فرط ِ ضعف از فرط ِ بی‌خوابی ...

           ازفرط ِ انتظار از فرط ِ حیرت از فرط ِ استیصال از فرط ِ دیری از فرط ِ دوری ... ،

           چه زیاده گوئی ها ... ،

           لعنتی ...

           از فرط ِ تو ...

         

        

            

        

        

          

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

آدرس ...

               

          

        

                     خانه‌ی ِ تو پشت ِ تمام ِ کوچه‌های ِ بن‌بست ِ دنیاست ...

       

        

      

       

         

      

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

مشق ...

         

          

                 

                           مداد و پاک کن به دست گرفته ام ... ،

                           خودم را پاک می کنم و تو را می نویسم ...

     

      

     

      

       

     

       

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

خوره ...

          

            

           

       بعضی فاصله ها خودشان که پُر نمی شوند هیچ ، آدم را هم خالی وخالی تر می کنند ... ،

       انگار هی از خودت ریخته شود توی ِ خوره ی ِ  فاصله ...

           

        

         

        

          

        

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

مستاصل ...

        

        

            

                         انگار درون سینه‌ام  مردی شکسته است ... ،

                         در قلبم زنی مایوس شده و توی چشم‌هایم کودکی ترسیده ... ،

                         از من هم هیچ کاری برنمی‌آید ...

      

     

      

         

          

         

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :

تپش ...

     

          

             

           بعضی التماس‌ها غریب‌اند .  نمی‌دانی از کجا نشآت گرفته‌اند ... ،

           مثل همین التماسم برای صدا ... ،

           برای رنگ باختن ِ وحشت ِ سکوت امّا با صدای ِ ضربان ... ، 

           گرم شدن ِ نیم‌صورتت روی سینه‌ای که قلب ِ زنی درمیان در آن می‌تپد ...

       

       

        

        

        

          

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳
تگ ها :