هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مسیح ...

                     

            

             

           از من ِ مُرده اگر می‌پرسی ، حضرت ِ آغوش مسیح‌تر از عیسی است ...

     

       

          

    

        

      

     

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

بغض ِ بهاری ...

        

          

                                

                          نشسته‌ام کنار پنجره ... ،

                          سقف زمین را ابر تیره‌ی بهاری گرفته ...

                          سقف اتاق من را ابر تیره‌ی  دلتنگی ... ،

                          نه بغض ابر باران می شود ...

                          نه بغض من اشک ...

          

           

         

         

        

      

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

مدام ...

                       

                

                 

   برای خودم هر قصّه ای هم که تعریف می کنم مرد ِ قصّه امّا بازغروب هاش گریه می کند ...

      

        

         

        

       

         

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

تکیه گاه ...

        

         

         

                      بی‌شانه‌هات تکیه داده‌ام به کلام ... ،

                      تکیه کلامم شده تو ...

      

      

       

        

        

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

بودن ...

            

           

                  

                      می شود آدم  پدری باشد که امّا مرد نیست ... ،

                      وقتی زن نیست ...

    

  

 

 

 

 

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

عجیب ...

         

                      

            

                        عجیب یعنی دل ِ سنگم امّا تنگ است ... ،

                        عجیب ...

         

          

      

          

           

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

صله ی ِ رحم ...

              

            

                   

               می گویند خواب برادر ِ مرگ است ... ،

               گاهی شب ها با خودم می گویم این بی معرفت ها چرا به هم سری نمی زنند ... ؟

     

  

   

     

   

  

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

زیاد ...

              

               

                   

                            چقدر سکوت دارم ...

      

          

          

            

           

        

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

اندازه ...

               

                           

           

                  اندازه‌های‌مان را که ببینی انگار من در دلتنگی لانه کرده ام ...

        

          

            

           

          

                

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

عاشق ...

        

                    

                     مسئله ی ِ بین ما و عشق فاصله ای نیست که هست  ... ،

                     حوصله ای است که نیست ...

      

        

         

        

          

        

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

جیرینگ ...

        

              

                         

                       بُغض ام ... ،

                       مجاور ِ غم ... ،

                       به تلنگری ...

      

       

         

       

     

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

زَخم ...

        

          

               

                              دلتنگی چه بُرنده است ... ،

                              دل زَخم زَخم ...

     

      

       

        

         

       

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

رسیدن ...

            

              

                             اینجا هیچ کس به فریادم نمی رسد ... ،

                             تو به سکوتم برس ...

         

          

         

          

           

          

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

راحت ...

            

                           

             این واقعیّت که حتیّ با آمدن ِ تو هم  غم ِ لعنتی نمی رود اصلن مهم نیست ... ،

             غم بماند اصلن ... ،

             من و تو می رویم ...

           

                    

                

               

                 

                   

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

بی دلیل ...

               

               

                   

                            بی هیچ دلیلی ...

                            به دلیل ِ تو ام ...

      

         

      

       

         

       

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

عطش ...

     

       

                   

                          مثل ِ آب به تشنه ی ِ هامون ...

                          تو به من بازگرد ...

     

       

       

     

        

       

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

نجات ...

           

         

                          

                  زنی که موی َش را کوتاه کند ...

                  انگار طناب را از روی چاهی که مردی ته آن دست و پا می زند برمی دارد ...

       

        

       

        

        

          

          

.

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

تو ...

       

         

                      

                           وحشی ات موی  ... ،

                           شرور ات  چشم ... ،

                           دریده ات  لب  ... ،

                           آتش ات  تن ،  وااااای ...

                           بی چاره ات من ...

         

          

          

         

         

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :

دستان َت ...

         

                  

                

             داستان ِ بلند ِ دستان َت امّا ده جمله بیشتر ندارد ... ،

             ده جمله ی ِ کوتاه و بلند ِ زیبا که با نقطه هائی سرخ ِ لاکی تمام می شوند ... ،

             ده جمله که انگار من نخوانده حفظ ِشان باشم ...

             امّا نیستند تا حافظ ِ شان باشم ...

           

   

     

       

      

        

      

       

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها :