هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تکه‌تکه ...

      

       

             

      خاطره یعنی تکه‌تکه ، هر تکه‌ای از دل ما آدم‌ها ، جائی از خیابان‌ها و کوچه‌ها افتاده .

      زیر پای عابرانی که هر روز از روی حسرت‌های هم رد می‌شوند ...

    

     

       

    

       

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :

گرو ...

    

     

         

     تنهائی لعنتی چیزعجیب‌وغریبی است . وقتی با تنهائی خو می‌کنی خودت یاد می‌گیری

     از پس زندگی‌ات برآئی اما در عین‌حال یک التماسی در تو هست . به هیچ چیزی نیاز

     نداری اما التماس کسی را داری . فقط برای آن‌که تنها نباشی . هیچ‌چیز نمی‌خواهی از

     او . فقط بودنش . انگار بودنت به بودن کسی بستگی نداشته باشد اما بودنت به  نبودن

     او گره خورده باشد . انگار یکی بودن دیگر قابل تحمل نباشد . انگاریکی باید باشد که

     تو یک‌ای نباشی . یک‌ای که در گرو دو باشد ...

  

     

   

      

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :

تن ...

         

         

                      

                     سی‌وهفت درجه بالای تنهائی مطلق ...

    

        

             

            

            

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :

خیال ...

            

          

          

           وقتی تو را خیال می‌کنم انگار مرگ زندگی را خیال کرده باشد ... ،

           همان‌قدر محال ... ،

           همان‌قدر حسرت‌آکنده ...

      

   

     

   

 

   

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :

گوشه‌‌گیر ...

        

          

          

                گوشه‌‌گیر باشم ، با لب‌ام ، گوشه‌ی لب‌ات را ...

     

      

       

       

      

     

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :

خالی ...

          

          

                  

   جای عشق چنان در قلب‌ام خالی است که خدا به آن بزرگی حتّی گوشه‌اش را هم پُرنکرده ...

      

        

        

       

      

    

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :

سخت ...

         

               

                

     عین و شین‌اش را همه‌کس می‌تواند . قاف‌ امّا قلّه‌ای است که هر کسی به آن نمی‌رسد ...

      

       

       

        

        

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :

سرمشق ...

    

       

       

                  ع مثل ... ،

                  چرا هیچ معلّمی به ما سرمشق عشق نداد ... ؟

   

   

   

    

       

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :

باید ...

            

          

          

            به‌خدا شانه‌ای باید باشد که سر بگذاری و آرام‌آرام  آرام بگیری ... ،

            که اگر نه پس سنگ‌ای باید باشد که سر بگذاری و آرام‌آرام دیگر بمیری ...

       

       

        

       

      

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :

تو ...

             

                   

                          

                     

                              تو لطیفی آن‌قدر ...

                              که تظاهر به بهار اگر کنی ... ،

                              باران هم ...

           

           

           

             

             

           

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :

عاصی ...

         

         

               

               عشق عصیان‌‌‌‌‌‌‌‌پرور نیست و من تا شهوت بوی تن زن عاصی‌ام ...

   

     

          

         

           

           

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :

دل‌تنگی ...

           

             

             

          صبح‌ها دل‌تنگی از چشم‌ها شروع می‌شود . وقتی به‌جای حجم ِ آشفته‌ای از گیسو ،

          چشم بر دیوار ، چشم بر خالی ِ اتاق باز می‌کنی ...

      

       

         

       

          

          

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳
تگ ها :