هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فرصت ...

                

             

                        

      نمی‌دانم زنده بودن‌ام چه دلیلی دارد. گاهی زنده‌بودن‌ فرصت‌دادن به زندگی نیست ... ،

      فقط فرصت را از مرگ گرفتن است ...

       

          

         

          

            

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

تکلیف شب ...

          

                    

                        

                      دلتنگی تکلیف‌ام را مشخص کرده ... ،

                      هر شب یک بغض از تو گریستن ...

          

       

        

         

         

              

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

خدا ...

        

            

                        

    تو خداتری . خدا هست و تمام عُمر او را ندیده‌‌‌ام امّا ، تو نیستی و هرثانیه تو را می‌بینم ...

       

         

          

        

      

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

شمارش ...

                

          

                

            زندگی را به سال نباید شمرد ، که چند سال زندگی کرده ای ... ؟ ،

            باید به آغوش شمرد . به بوسه ... ،

            که چند آغوش ، که چند بوسه زندگی کرده ای ...

    

        

       

      

      

       

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

نشانه ...

        

           

                  

             فرار نشانه‌ی امیدواری است . آدم باید امیدوار باشد تا فرار کند .

             امید که نداشته باشی تسلیم می‌شوی . می‌نشینی و تسلیم می‌شوی ...

       

          

           

         

   

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

شرمنده ...

          

              

                       

           نمی‌دانم مرگ وقتی می‌آید زندگی‌ام را از من بگیرد چه حالی خواهد داشت .

           بی‌چاره مرگ . دست ِ خالی برمی‌گردد . در من هیچ خبری از زندگی نیست ...

      

       

    

      

     

     

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

فرق ...

           

              

                      

             سالخوردگی از گذشتن زمان است . پیری امّا از نگذشتن غم ...

    

         

       

        

        

       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

عیان ...

             

               

                     

           اگر دیوار حاشا بلند است اما تنهائی را نمی‌شود حاشا کرد ... ،

           همین است که دیوار تنهائی بلند نیست ... ،

           همین است که تنهائی درهمه‌ی خانه‌های شهر معلوم است ...

    

     

       

         

         

            

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

سکون ...

         

            

                 

             انگار زمان در من متوقف شده . جائی میان عصر ِ ابری از بغض و ...

             غروب ِ سرخ ِ از گریه ...

    

       

      

        

      

      

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

نظربازی ...

                     

       

             

            شما یک زن را در نظر بگیر . حالا او را در نظر نگیر ... ،

            نه ... ،

            دیگر نمی‌شود او را در نظر نگرفت …

   

        

           

        

        

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

هم‌راه ...

          

        

           

     عشق اصلن در تضاد با نفرت نیست . که این باشد و آن نباشد . نفرت هم‌راه ِ ‌رازدار ِ

     عشق است . وگرنه چطور از هر آن‌چه برعشق گذشته خبر دارد ؟ . نفرت به حرمت ِ

     دوستی ، بی‌صدا و در سایه با عشق است . وقتی عشق کشته ‌می‌شود ، وقتی عشق را

     می‌کُشی‌ یا عشق را می‌کُشند نفرت داغ می‌بیند ، کینه‌ می‌گیرد و رسوا می‌کند . به آتش

     می‌کشد به خون‌خواهی آن شهید ...

       

      

       

         

       

        

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

تعلل ...

          

             

                         

                    به‌خدا دیگر دارد دیر می‌شود ... ،

                    این‌قدر دست‌روی‌دست‌‌ نگذار ... ،

                    زودتر دست‌ات‌ را توی ‌دست‌ام بگذار ...


       

      

 


        

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

ترس ...

            

          

                              

            می‌ترسم . می‌ترسم پشت ِ این همه صبر نفرت را پنهان کرده باشم ... ،

            این همه صبر فقط یا از امید برمی‌آید یا از نفرت ...

   

       

      

       

       

       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

خواهش ...

        

       

                      

                         به جان ِ من بی‌اُفت ...

    

   

     

       

      

     

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

عشق ...

     

             

         

   اولین مواجهه‌ی آشنائی . آنجا که حرکات ِ دست ِ زن روی ِ سینه‌ی مرد از جنس پناه‌جوئی

   است . پناه‌جوئی‌ای نه از جنس ترس . که جز زن به کجا می‌شود پناه برد ؟ . پناه‌جوئی‌ای

   از جنس ِ مأمن . جائی امن . برای زادن عشق ...

     

        

      

         

       

      

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

ارزشمند ...

              

               

                 

    آدم‌ها چیزهای قدیمی را نگه می‌دارند چون فکر می‌کنند به دردشان می‌خورد . خاطرات

    را هم برای همین نگه می‌‌دارند . خاطرات را نگه می‌دارند چون فکر می‌کنند به دردشان

    می‌خورد . همین هم می‌شود . خاطرات به درد آدم می‌خورند . چنان می‌خورند به درد ِ

    آدم ، به دلش ، که فریادش به آسمان می‌رسد ...

                   

                    

           

            

        

           

              

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

اذان ...

             

             

                            

             هرروز در مناره‌های شهر چه بی‌فایده فریاد می‌زنند : اللهُ اَکبر ... ،

             کاش یکی یادمان ‌آوَرَد : ال‌آدمُ اَحقر ...

          

           

         

         

      

           

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳
تگ ها :

نو ...

          

            

                    

      تنهائی لعنتی آن‌قدر در چنته‌ دارد که هر لحظه حسّ ِ غریب ِ دیگری از غم ِ دلتنگی را

      از خودش رو کند . آن‌قدر که بعد از عمری دلتنگی باز هم از غم ِ دلتنگی بغض کنی .

      حتی اگر هرلحظه برای خودت احمقانه تکرار می‌کنی صبر، صبر، صبر، صبر ...

     

            

          

         

           

             

       

.  

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
تگ ها :