هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

امامزاده ...

 

      

         

      از صورت ِ تکیده ی ِ زن ِ معتاد ِ سر ِ کوچه ی ِ امامزاده  و چهره ی ِ رنگ پریده ی ِ

      دختر ِ معصوم ِ خردسالی که در آغوش داشت فقط  دوجفت چشم ِ رنگی خاطرم هست .

      نمی دانم زنی گذشته را درآغوش گرفته بود یا دختری در آغوش ِ آینده جاگرفته بود ...؟

      

       

       

    

   

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

دیر ...

     

       

         

                          جان به سر آمد و انتظار نه ...

   

      

      

      

      

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

بیهوده ...

        

                     

                   دکمه های ِ پیرهن برای این است که دیگری بازشان کند ... ،

                   که جنون ِ تن خواهی اش را ده برابر کند ... ،

                   بی طمع ِ باز شدن ...

                   دکمه ها فقط استمرار ِ بیهوده ی ِ رنج اند ...

     

        

        

       

        

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

مقصّر ...

         

                 

            

                         نبودن َت اگر تقدیر ِ من باشد ...

                         بودن َم دیگر تقصیر ِ من است ...

      

     

       

        

       

      

      

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

خالی ...

           

            

                         

                              لب آ لب ...

                             خالی ام از بوسه ...

          

           

        

           

         

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

کاش ...

        

            

             با تو کاش کارم به جاهای باریک بکشد ... ،

             باریک ِ میان ِ لب هات ... ،

             باریک ِ میان ِ سینه هات ...

     

         

           

          

        

         

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

( در کار ِ دنیا ) ...

         

                      

                

                    خدایا می دانم تو دست نداری امّا ...

                    دستم را رها نکن ...

         

         

         

         

          

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

گاهی ...

                  

                

                  

               گاهی بزرگترین کمک ، کمک نکردن است ...

     

         

       

      

       

      

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

فاصله ...

               

                  

                   مثل ِ رقیق ِ مه ... ،

                   مثل ِ اعوجاج ِ سراب ... ،

                   تمام فاصله های دنیا را خاطره گرفته ...

        

          

       

         

         

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

نوبر ...

              

               

                  

                    بیا تا بهارعاشقی ام برسد ... ،

                    از لب َت نوبرانه بوسه برچین َم ...

         

         

          

          

           

            

                

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

بی قرار ...

          

                   

                         بی قراری یعنی ...

                         هر که نام من را شنید ...

                         یاد تو افتاد ...

     

        

          

        

        

        

      

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

بی تو ...

      

              

                         

                         گریه های بی دلیل ام را ...

                         تو دلیلی ...

       

        

        

      

       

        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

یعنی ...

           

           

                 

                                 فرصت ندارم ... ،

                                 تو را ندارم ...

           

           

         

       

         

       

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

کافی ...

           

       

              

                      دوست َت دارم و این کافی نیست ...

   

     

 

       

          

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

آمدیم ، تشریف نداشتید ، رفتیم ...

        

        

                     خوابم نمی بَرَد ... ،

                     می خواسته ای به خوابم بیائی ... ؟

      

       

      

        

       

       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :

امید ...

           

                  

          

                      آدم ِ مایوس ناراحت است نه غمگین ... ،

                      غم ِ لعنتی انگارهمیشه با خودش خُرده ای امید دارد ...

        

           

         

          

       

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳
تگ ها :