هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بند ...

 

 

 

                                 زندگی  اگر  به  موئی  بند  است ...

                                 موی  ِ  تو  کاش ...

    

      

       

         

      

        

         

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

استیصال ...

 

 

 

                         مستاصل  شده ام ... ،

                         کارم  کشیده  به  جائی  که ...

                         تو نیستی آن جا ...

        

       

        

        

       

        

      

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

انتظار

 

 

 

 

                                    یک عمر گذشته ...

                                    از اوّلین بار که  ندیدم َت ...

 

    

      

       

        

        

       

       

         

      

.

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

املاء ...

 

 

 

                         املاء ِ  غم   این طور غلط  است ... ،

                         با این همه  شدّت ...

                         غم  چرا  تشدید  ندارد ... ؟!

     

       

        

        

        

        

          

       

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

قهرمان ...

 

 

 

                  کاری که  آدم ها  می کنند  آن ها را  قهرمان  نمی کند ... ،

                  آدم ها  را  ایمان ِ شان  به  کاری  که  می کنند  قهرمان  می کند ...

      

       

      

   

       

     

     

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

عصرانه ...

 

 

 

 

                     خنکای ِ یک عصر ِ بهاری ...

                     کنار ِ  شاه بوته ی ِ  یاسی وحشی ...

                     میزی که کاسه ای  پُر از پولکی  ِ  زعفرانی دارد ...

                     و دو فنجان چای ِ  داغ  را ...

                     خیال خواهم کرد ... ،

                     لطفا  به  خیال َم  بیا ...

   

    

    

    

     

       

       

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

وای ...

 

 

 

                      وای  از  آن  باد  که  عاشق شده  آن  سروی  را ...

                      باغبان َش ز سر  ِ عجز  به  دست َش  تبر  است ...

        

          

          

          

            

       

        

        

        

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

باد ...

 

 

 

 

                            خسته ام ... ،

                            مثل  ِ  باد ... ،

                            کیست  که  نداند  سرنوشت ِ  باد  نرسیدن  است ... ؟!

      

          

          

         

          

         

      

        

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

واقعیّت ...

 

 

 

                       به  واقعیّت ِ  وجود  اگر  باشد  من  هست  نیست َم ... ،

                       نا نیست َم ...

       

        

           

          

          

         

      

      

         

        

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

تلف ...

 

 

 

               انگار  کار ِ بیهوده کردن هم از پُر کردن  است ... ،

               داریم  زمان  را  در  این  زندگی  ِ  تلف شده  هم  تلف می کنیم ...

   

     

    

    

        

      

       

         

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

پارادوکس ...

 

 

 

                توانائی  ِ  شگرف  ِ  دوست داشتن ،  شدیدترین  نقطه ی  ِ  ضعف  آدم  است ...

      

       

        

       

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

سنجاق ...

 

 

 

                     پروانه ای  که  روی ِ  موهای َت  سنجاق  کرده ای ...

                     به کجا  پرواز  کند  از  این  گلزار ... ؟!

      

        

         

       

      

       

        

       

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

رویا ...

 

 

 

                             تو  خیال تر  از  این  حرف هائی ...

   

      

       

       

         

          

         

        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

نامه ...

 

 

 

            کسی  که  تو  چهل و یکی دوسالگی  برای  خدا  نامه  بنویسه  واقعا  دلتنگه ...

        

         

           

            

             

          

              

           

              

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

زن ...

 

 

 

                         دوست داشتنی ترین  ِ  لعنتی ... ،

                         روز َت مبارک ...

   

       

        

           

      

      

      

          

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

دیوار ...

 

 

 

                     دیواری  که  قرار بود  بشود  حائل  ِ  آدم ها  از ترس  ِ  جمع ...

                     حالا  شده  تکیه گاه  ِ  گریه هاشان  از  ترس  ِ  تنهائی ...

           

             

          

        

     

       

         

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

ماندنی ...

 

 

 

                       خود َت  را  بردی  امّا ...

                       خیال َت  پنهانی  لابه لای  ِ  خاطره هام  پیش  ِ  من  مانده ...

    

     

      

       

     

     

     

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

اشاره ...

 

 

 

                           این  بُغض  ِ  لعنتی  را  انگار ...

                           مرگ  دارد  گوشه ی  ِ چشم  نشان  می دهد ...

      

       

         

         

         

          

       

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

تقصیر ...

 

 

 

                             ما   تقصیر  ِ  خودمانیم  ...

  

   

  

 

 

 

            

        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

ادبیات ...

  

 

  

 

                           ما   اوّل شخص ِ جمع   نیست ... ،

                           از من  اگر می پرسی ...

                           تو ...

                           اوّل شخص  ِ  همه ی  ِ  جمع های  ِ  عالمَی ...

        

         

         

          

             

           

          

          

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

زمینی ...

 

 

 

                   نمی توان  فقط  رویای  ِ  آسمانی شدن  داشت ... ،

                   شاخه  اگر  راه  ِ  خود  را  از  تن  ِ  آسمانی  ِ  درخت  جدا نکند ...

                   دیگر سایه ای نخواهد بود ...

                   میوه ای نخواهد بود ...

                   آشیانه ای نخواهد بود ... ،

                   جنگل هم  می شود  توازی  ِ  ستون های  ِ  سر به فلک  کشیده ... ،

                   به قفس  شبیه تر ...

     

       

         

           

           

         

          

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

تنهائی ...

 

 

 

                        آدم ها  از  هم   دور  نمی شوند ... ،

                        از هم   دور تر  می شوند ...

      

        

      

 

    

       

          

            

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

کاش ...

 

 

 

                                 روز  ِ  خوب  اگر  نیامد  هم ...

                                 کاش  لااقل  شب  ِ  بد   برود  ...

      

          

         

           

          

        

          

       

        

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

زن ...

 

 

 

                          حُرمت  ِ  زن  در اعجازی  به  نام  ِ زایش  نیست ... ،

                          در ایثاری  به  نام  ِ  پایش  است ...

    

      

      

      

        

      

       

      

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

تواضع ...

 

 

 

                      تواضع  به  معنای  ِ  اکراه ِ  پذیرفتن  ِ  قدرت  نیست ... ،

                      به  معنای  ِ  شهامت ِ  تقسیم  ِ  قدرت  است ...

    

          

          

        

           

        

        

          

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

سُرخ ...

 

 

 

                          روبروی  ِ  آئینه  دارم  خیال می کنم ... ،

                          توی  ِ  خیال   لب های  ِ  تو  سُرخ  است ...

                          توی  ِ  آئینه   چشم های  ِ  من ...

       

      

         

        

       

       

      

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

مهربان ...

 

 

 

                     به گذشت ...

                     در عطوفت  ِ  دیوار  است ...

     

      

       

         

        

         

      

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

فاصله ...

 

 

 

                         فاصله  ناگوار  است ... ،

                         آب  هرچه  به  سرچشمه  نزدیک تر  باشد  گوارا تر  است ...

      

         

       

         

       

       

        

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :

سرد ...

 

 

 

                عامل  ِ  بی تفاوت شدن   فاصله ی  ِ به وجود آمده   نیست ... ،

                حوصله ی  ِ از بین رفته  است ...

           

          

          

           

          

         

        

        

         

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
تگ ها :