هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بُریدن ...

                        

                     

         

            آدم که بُرید دیگر هیچ فرقی نمی کند به چه وصل بوده . دیگر دست ِ تو نیست .

            می بُری . از نفس ، از تن ، از زندگی ، از خود ، از تو ، از خدا ...

            انگار برُیدن ، قطع شدن ِ اتصال نیست ... ،

            برُیدن انگار اتصال به قطع شدن است ...

         

         

        

       

      

       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

حقوق ِ بشر ...

          

             

             

               حقّ ِ گم شدن را در منشور ِ حقوق ِ بشر نوشته اند ... ؟

       

      

        

      

        

     

       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

خوشبختی ...

             

            

           

                     خوشبختی یعنی جز زندگی کار دیگری نتوانی ...

    

      

         

         

         

         

       

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

خانه تکانی ...

          

                    

                 

                            این خانه تکاندن ندارد ...

        

        

         

       

       

      

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

حقیقت ...

                  

                  

                       

                  حقیقت تلخ است یعنی ...

                  بهار بی تو هم می آید ... ،

                  واقعیت با حقیقت فرق دارد یعنی ...

                  بهار ِ من امّا ...

          

         

         

          

           

          

            

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

ماه تاب ...

       

         

                

                          بی تاب ِ ماه ِ روی َت ...

                          همه  مهتاب شبان  را ...

                          نگریستم   و  گریستم ...

     

        

         

            

            

           

        

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

کفش ...

       

              

                  وقت ِ رفتن هم آسمان ِ کدام پروانه بودی ... ؟ ،

                  در خیال َم کفشدوزکی کفش های ِ آمدن َت را می دوزد ...

        

           

         

          

          

         

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

لایق ...

         

              

                

                   تو تمام ِ حرف های ِ عاشقانه ی ِ دنیا را به خودت بگیر ...

       

         

       

      

    

        

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

مستاصل ...

           

                      

                            مستاصل منم ... ،

                            که نیستی و تو را ...

                            جز از تو خواستن نمی شود ...

       

             

             

             

               

                 

                

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

لطفا ...

             

              

                         لعنتی  یا  بیا ...

                         یا  بیا  لعنتی ...

      

          

          

             

            

           

                  

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

نابلد ...

       

            

               همیشه از این می ترسم که وقتی بیائی ، جز تنهائی بلد نباشم ...

     

         

         

         

           

          

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

عوض ...

      

            

               

                   نشد جای خالی ات را پر کنم امّا ...

                   جای خالی ات مرا خالی کرده ...

     

      

       

       

         

       

           

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

ضرب المثل ...

        

        

                

              تو مثال نداری ... ،

              اگر نه مثل ِ مَثَل هم که شده لااقل می بوسیدی و کنار می گذاشتی ام ...

       

       

           

           

           

           

               

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

بیداری ...

        

                        

                    سال هاست صبح ها از خواب بر می خیزم امّا ...

                    بیدار نمی شوم ...

     

     

       

       

       

      

      

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

آغاز ...

               

               

                    بدبختی از دو زمان شروع می شود ... ،

                    وقتی فکر می کنی می فهمی ...

                    وقتی فکر می کنی نمی فهمند ...

     

       

     

       

     

      

   

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

دو سو ...

           

        

           

                                تنهائی یعنی ...

                                نیامده ای امّا ...

                                رفته ای هم ...

   

   

     

         

        

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

تاکید ...

   

        

          

                          روی ِ من تاکید کن ...

      

       

      

       

     

     

     

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

غم ِ تنهائی ...

   

         

                  غم یعنی دست َش توی دست َت نباشد ... ،

                  تنهائی امّا یعنی دست َش توی ِ دست َت نباشد و ...

                  زخم ِ رفتن َش هم توی ِ دل َت باشد ...

      

        

      

        

         

       

        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :

بی چاره ...

           

                    

                            دل دل دل می کند امّا ...

                            تن سر به دیوار می کوبد ...

      

           

         

      

         

       

       

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها :