هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حال ...

           

                           

           ترّحم انگار بُنجُل است . از جنس ِ بیخ ِ ریش ماندن.غم هم این جنسی باشد، دیگر

           قوز ِ بالای ِ قوز. فکر کن غم ِ  توی ِ دل َت از جنس ِ ترحّم باشد .غم ِ این که به

           خودت رحم ات آمده باشد . اصلن رقّت انگیز هم می شود این جوری .

           عجب غمی ...

           عجب ترحّم برانگیزحالی ...

           عجب منی ...           

              

              

             

           

            

          

             

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

آغوش ...

               

                  

                           

                            بی آغوش ...

                            برای کسی مرگ پیش نمی آید امّا ...

                            زندگی هم پیش نمی رود ...

       

     

        

        

        

         

       

        

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

حزب ...

          

              

                   

                        همه عضو ِ حزب ِ باد اند ...

                        وقتی موهای َت را باز می کنی ...

       

       

        

       

          

        

       

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

اسیر ...

           

                  

                        سربازها  در جنگ ...

                        لب ِ  مرزهای ِ  ما  اسیر می شوند ... ،

                        من  امّا  بی هیچ  جنگی ...

                        اسیر ِ مرز ِ لب های ِ  تو شده ام ...

          

          

           

         

            

         

          

       

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

کسر ...

           

                

              

                     می دانی با دو دست ِ آغوش باز بروی ...

                     با یک گلوی ِ بُغض بسته برگردی یعنی چه ... ؟

            

           

            

           

         

         

             

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

برف ...

                

                               

             برف ِ سفید روی ِ همه ی ِ چیزهای ِ رنگارنگ  پرده می کشد ... ،

             لعنتی امّا ...

             پرده از روی ِ هر چه خاطره ی ِ رنگارنگ  برمی دارد ...

        

        

         

         

         

        

        

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

توهّم ِ توطئه ...

         

          

                

                        این توهّم نیست ... ،

                        توطئه ی ِ عشق با تو شروع می شود ...

       

      

   

         

         

             

           

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

سرما ...

                

                        

                 لباس و پتو و بخاری و اینها فقط باعث می شوند آدم سردش نشود ... ،

                 گرم شدن فرق می کند ... ،

                 کار این ها نیست ... ،

                 پوست روی پوست ...

                 تن روی تن می خواهد ...

        

        

         

      

         

         

        

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

نام ...

         

            

            

                               که خدا در نام نگنجد ...

                               آغاز به نام تو می کنم ...

          

          

          

        

         

           

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

رزق ...

        

                 

                         نمی دانم چرا خدائی که اگر دندان داد ، نان هم داد ...

                         لب داد ، ولی بوسه نداد ... ؟   

       

           

         

        

     

     

          

         


  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

نسبت ...

          

                  

     

                 نسبت ِ واقعیت و حقیقت مثل ِ نیستی و هستی ِ تو ست ...

     

    

     

     

       

       

      

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

فرق ...

          

    

              

                      فرق ِ عشق و هوس در قصد و مقصود است ... ،

                      در عشق قصد و مقصود  همه " تو" ست ... ،

                      در هوس امّا ...

                      قصد " تو" ست  ... ،

                      مقصود " من " ...

        

         

          

          

        

        

        

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

نشانه ...

             

                 

       تنهائی ِ لعنتی بعضی حسرت ها را خیلی عجیب وغریب می کند . انگار شکل ِ خاصی به

       ماهیت ِ حسرت می بخشد . نمی فهمم ؟! .  آخر حسرت ِ نشانه هم  شد حسرت ؟!. این که

       بنشینی و بغض کنی که چرا این نشانه را نداری ؟! . اشک بریزی و پشت َت  بلرزد  از

       حسرت ِ بی نشانگی ؟! . نمی دانم .

       می دانی؟. میان ِ هزارجور جلوه گری ِ عشق، آدم ها باید نشانه ی ِ خاص ِ عاشقی داشته

       باشند . نه مثل سرخی ِ گونه در شرم یا لرزش ِ صدا در هیجان . نه حتی مثل ِ بوسیدن و

       در آغوش گرفتن. این نشانه ها حتیّ اگر ناخود آگاه هستند ، امّا باید خاص باشند . آدم ها

       باید نشانه ی ِخودشان را داشته باشند. که برای خودشان نشانه ای خاص باشد.نشانه ای

       که برای خود ِ خود ِ آدم  نشانه باشد. یک نشانه ی ِ دوست داشتنی ِ خاص ِ ناخودآگاه که

       به خود ِ آدم  اطمینان بدهد عاشق است . نشانه ای که  نشانه ی ِ آرامش است . نشانه ی ِ

       لذت هم . نشانه ی قوت ِ قلب هم . نشانه ای که نشانه ی  ِ تمام نشانه های ِ خوب عاشقی

       است. مثل ِ خزیدن توی ِ بغل. مثل ِ بوسیدن مکرّرانگشت ها. مثل نوازش ِ گونه با گونه

       مثل ِ بوئیدن ِ چشم بسته ی ِ تن . آآآآه از حسرت .

       نشانه ی ِ من بر پشت ِ دوش آوردن بود . که دست های َم قلاب شده باشد بر پاهای َش .

       و دست های َش قلاب شده باشد دور گردن َم . که نبض ِ نفس گون  ِ سینه هاش پشت َم

       را گرم کند .

       میان ِ هزارجور جلوه گری ِ عشق، آدم ها امّا باید نشانه ی ِ خاص ِ عاشقی داشته باشند.

       نشانه ای  که  نشانه ی ِ تمام  ِ نشانه های ِ خوب عاشقی است . یک نشانه ی ِ بی تردید.

       نشانه ای که بفهمی : هاااا ، من عاشق توام  لعنتی ...

            

          

            

          

           

             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :

دیر و زود ...

                 

          

           

                                     عاشقی  را  دیرم ... ،

                                      فارغی  را  زود ...

      

      

      

       

           

          

            

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢
تگ ها :