هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

انکار ...

         

          

             

       تحقیرآمیزترین لحظه ی ِ زندگی آدم ، لحظه ی ِ انکار ِ آرزوئی است که داشته ...

   

     

      

    

        

       

      

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

مرموز ...

        

           

          

                  آدم ها چون " طوری که نشان می دهند نیستند " مرموز نیستند ... ،

                  مرموزند چون " طوری که ما تصور می کنیم نیستند " ... !

      

         

           

            

            

           

            

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

اصل ...

        

            

                 

             از اصل ِ بقای ِ انرژی اصل تر ، اصل ِ بقای ِ تنهائی است :

             تنهایی به وجود می آید و از بین نمی رود و به هیچ شکل دیگری تبدیل نمی شود ... 

       

       

         

         

          

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

فاصله ...

           

              

               

                           نیست دست ِ توام در دست و درد ست ...

       

          

            

               

                

                 

            

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

تنهائی ...

            

                   

                      از سوز ِ شب های ِ دلتنگی و آتش ِ روزهای ِ غم  باید گذر کنی ... ،

                      واحه ی ِ تنهائی میان ِ کویر ِ بی آغوشی است ... ،

                      شاید ...

                      شاید ...

                      شاید رسیدی ...

    

         

         

        

            

          

            

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

بازی ...

         

             

          

           مسئولیت ، لذّت ، لذّت ِ مسئولیت ، مسئولیت ِ لذّت ...

           این ها بازی با کلمات نیست ... ،

           یا اگرهم هست به نظرم کلّ ِ مفهوم ِ انسانیت در این بازی است که معنا پیدا می کند ...

      

         

              

           

           

          

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

کار ...

         

          

                       

                         کار ِ تو ...

                         ناکارکردن ِ دل هاست ...

      

        

          

          

            

           

         

         

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

نامتجانس ...

        

         

                     

                      تو از جنس ِ غم نیستی ... ،

                      که غم می آید و هم ...

                      نمی رود ...

      

       

       

       

     

       

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

اتاق ...

        

                 

             

                     دل َم عشق می خواهد تن َم عشق بازی ... ،

                     خودم هم گوشه ی ِ اتاق  تمرگیده  بُغض کرده ام ...

     

     

   

      

     

     

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

اسم ...

                 

             

                     

     به نظرم حقیقت ِ مرگ از این نظراین قدرمتاثر کننده بوده که در امتداد ِ حقیقتی( ارزشمند)

     به نام ِ زندگی است . وقتی زندگی ات  به حقیقت پیوند نخورده باشد مرگ ات حقیقت ِ خود

     را از دست داده و فقط اسم است. به موازات ِ اسم ِ زندگی . به موازات ِ کلی اسم ِ دیگر که

     فقط وجه تسمیه دارند نه حقیقت . شاید برای زندگی و مرگ ام باید دنبال واژه باشم . مثلن

     آمدن و رفتن . مثلن دیده شدن و دیده نشدن . نمی دانم . شاید هم برای  این زندگی و مرگ

     باید سر را پائین انداخت و حرف نزد ، باید اسمی نبرد .

         

             

         

           

           

          

          

          

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

التیام ِ زخم ...

              

                    

      زن ها سختی زیاد می کشند امّا گاهی فکر می کنم خوش به حال زن . البته که فرق دارد .

     اینجا و آنجا کم و زیاد دارد.امّا اگرهمه جا هم سختی می کشند امّا بازهم فکرمی کنم خوش

     به حال زن . زن ماهیت التیام دارد. ذاتش ملاطفت و التیام است. تنهائی زن را می رنجاند

     امّا زخم نمی زند. ‫مگر می شود التیام را زخمی کرد ؟! . می شود التیام را به رنج ِ تعویق

     انداخت  اما  نمی شود  التیام بخشی  را  از التیام گرفت. انگار این لطافت ِ التیام همیشه به

     کمک ِ زن می آید. ولی مرد این طورنیست. تنهائی به مرد زخم می زند. این زخم خورده

     امّا هر چقدر هم  متکی به خودش باشد باز نیازمند ِ التیام است و چون از جنس  ملاطفت

     نیست بدون زن ناقص است . ناقص است . می دانی ؟ ، زن ِ  تنها شاید کم باشد امّا مرد ِ

     تنها ناقص است . کم ، کم  است امّا کامل است  ولی  ناقص هر چقدر هم  زیاد  باشد باز

     ناقص است . برای همین است که زن به مرد اشتیاق دارد اما مرد به زن احتیاج .

     اشتیاق ِ زن برای تسرّی  ِ این کمال و احتیاج ِ مرد به تکمیل  این نقص . 

         

           

        

          

          

           

        

             

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

مشتبه ...

         

                      

                 

                                من اشتباه ِ توام ... ،

                                تو مرا ...

                               ای درست ترین ...

       

        

          

         

          

         

          

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

کلمه ها و ترکیب های تازه ...

          

                     

            

                           نوشته می شود : زندگی ... ،

                           خوانده می شود : تنهائی ...

                           و معنای آن مرگ است ...

                     

                       

                          

                  

                  

               

                          

                  

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

قرار ...

         

                   

        

                             قراری که توئی ...

                             بی قراری که منم ...

      

          

        

        

         

       

       

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
تگ ها :

شرم ...

         

              

            

                     تشنه ی ِ هوس ... ،

                     عطش ِ تن ِ زن دارم امّا ...

                     کاسه ی ِ  سَرم  پُر از خیال ِ تو ست ...

     

      

       

       

      

     

      

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
تگ ها :