هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سیاست ...

 

 

 

                      لعنتی  گزینه ی  ِ  آمدن  را  هم  روی  ِ  میز  بگذار ...

        

         

          

            

             

           

            

          

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

سیلی ...

 

 

 

 

                           دست  ِ  دلتنگی  بلند  و  سنگین  است ...

           

             

             

                   

               

             

             

                   

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

لعنتی ...

 

 

 

                            خاطره باز  که  باشی ...

                            چائی ات   توی  ِ  یک  قوری  ِ  بند زده  دَم  می آید ...

         

             

              

            

                

             

              

            

           

          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

ظلم ...

 

 

 

                      مشکل  اینجاست  که  شرط  ِ  لازم  و کافی  ِ  مرگ  تولدّ  است ...

                      نه  زنده گی ...

       

         

          

          

         

         

          

           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

یارا ...

 

 

 

                                کم  ِ  تو  مرا  غم ... ،

                                غم  ِ  تو  مرا  بسیار ...

 

        

         

         

        

         

          

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

پیدا ...

 

 

 

                             در  تاریکی  ِ  تنهائی  آدم ها  پیداترند ...

         

                   

                       

                         

                   

                          

                     

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

باد ...

 

 

 

           میان  ِ  گریه هام  خیلی  فکر می کنم  به  دست کشیدن   از  زنده گی ... ،

           بر  موهای  ِ  تو  بیشتر  امّا ...

         

           

         

            

       

        

       

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

دلیل ِ دلایل ...

 

 

 

 

                       مثل  ِ  خود  ِ  خدا ...

                       تنهائی  تنها  دلیلی  است  که  هیچ دلیلی  ندارد ...

     

       

         

          

       

          

       

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

قبول ...

 

 

 

                     این که  خود َت  قبول کنی  مُردی  درد  است ... ،

                     این که  دیگران  قبول نمی کنند  امّا  درد تر ...

       

        

        

            

         

          

        

       

      

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

نتیجه ...

 

 

 

                     سکوت  شاید  در نتیجه ی  ِ  رضایت  باشد  امّا ...

                     رضایت  حتما  در  نتیجه ی  ِ  سکوت  هست ...

             

               

                

            

              

                      

                         

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

غروب ...

 

 

 

                در  من  انگار  هر غروب  جاشو ای   به  دریا  می رود  و  بر نمی گردد ...

         

         

          

          

         

           

         

         

         

          

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

بسته ...

 

 

 

                      پنجره ی  ِ  تنهائی  رو  به  دیوار ِ  سکوت  باز  می شود ...

    

     

           

          

              

           

         

           

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

امّا ...

 

 

 

                             تنهائی  یعنی  تو  که  او  را  رها  می گذاری ...

                             او  هم  تو  را   امّا  ول  می کند  ... ،

                             تو  او  را  در   رویای  ِ  پرواز َ ش  ... ،

                             او  تو  را  امّا  در  تقدیر ِ  سقوط  َت ...

         

          

             

             

                  

           

            

             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

حال ...

 

 

 

             غرق  شده ام  وسط  ِ  کلماتی  خشک  و  خالی ... ،

             میان  ِ جمله هائی  که  می توان  سر ِ شعر بودن  یا  نبودن ِ شان  شرط بست ... ،

             حرف هائی  که  از  صافی  ِ  دهان صاف کن  بُغض  رد  می شوند ... ،

             حرف ها می روند ...

             بغض  لعنتی  امّا  می ماند ... ،

             مثل ِ عفریته ی ِ بدکاره ی ِ حرام زائی که هرثانیه  توله ی ِ حرف پس می اندازد ...،

             حرف هائی  که  نگفتن ِ شان  امّا  از  جنس  ِ  سکوت  نیست ...

         

                  

               

                 

                   

              

             

          

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

هنر ...

 

 

 

                           زیباتر شدن  هنر  ِ  زن هاست ... ،

                           زیباتر بودن  هنر  ِ  خانم ها ...

      

          

         

            

          

            

          

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

عوض ...

 

 

 

                          دست  برداشتن  از  تو  امّا ...

                          جان  گذاشتن  از من  می خواهد  ...

       

             

              

             

              

           

           

               

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

تنهائی ...

 

 

 

                    کوتاه  بیا ... ، 

                    سر َم  به  شانه ات  نمی رسد  برای  ِ  گریستن ...

     

        

        

      

        

         

       

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

حُکم ...

 

 

 

 

                             حُکم  این روزها  خشت  است  برادر ... ،

                             کوبه کوبه  بر  سر ِ  دل ...

     

      

        

       

       

          

        

         

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

قاب ...

 

 

 

              انگار هیچ چیز وحشتناک تر از یک قاب ِ خالی نمی تواند انتظار را تداعی کند ...

          

           

           

         

           

           

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

بیا ...

 

 

 

                                     زنده زنده  مُرده ام ...

                                     رفته رفته  بیا ...

       

        

          

          

            

         

          

          

              

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

بُن بَست ...

 

 

 

                       این  که  آدم   توی ِ  بن بست ِ  خاطره  گیر می افتد ... ،

                       به  تو  راه  دارد  چون ...

 

 

 

 

         

           

            

            

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

تقویم ...

 

 

 

                           جمعه  روز شمار  نمی خواهد ... ،

                           دل تنگی  خیلی  وقت شناس  است ...

        

            

                       

                

            

                

             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

یاد باد ...

 

 

 

                              دست های َم  ...

                              مو های َت ... ،

                              باد  می آمد ... ،

                              دست های َت ...

                              مویه های َم ... ،

                              یاد  می آید ...

        

              

                 

               

               

                     

              

            

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

قعر ...

 

 

 

                                   من  به  قعر ِ  تنهائی  پرت  نشده ام ... ،

                                   پریده ام ... 

              

              

              

                 

                

              

            

              

            

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

ناچار ...

 

 

 

                               می دانم  خیلی  غلط  می کند ... ،

                               ولی  چه کنم ... ؟!

                               دل َم  تو  را  می خواهد ...

      

         

            

         

          

            

          

          

           

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

رفت ...

 

 

 

                       رفتن  با  چمدان بستن  آغاز  نمی شود ... ،

                       با  فکر ِ  به  رفتن  آغاز  می شود ...

        

         

            

          

           

          

          

           

         

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

خاطره ...

 

 

 

                                     التماس  ِ  دوباره گی  را ... ،

                                     خاطره ...

                                     ماضی  ِ  التماسی  است ...

         

       

        

        

          

            

        

         

      

        

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

دو ... ر ... می ... فا ... سل ... لا ... سی ...

 

 

 

                              دو ر ِ  دو ر .... ،

                             غم آهنگ ِ  دوری ات  را  با  این  نتها  زار می زنم  ...

        

         

          

          

              

          

            

          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

نشانی ...

 

 

 

                       از  هر که  نشانی  ِ  تو  را  پرسیدم ...

                       گلخندزنان  گفت  سر ِ  کوی  ِ  بهار ...

       

           

             

              

             

            

            

            

              

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

تقدیر ...

 

 

 

                             دیگر هیچ چیز  دست  ِ  خودم  نیست ...

                             انگار همه جا  پای  ِ  تو  در میان  است ...

           

                

               

               

              

                

             

              

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

مومن ...

 

 

 

 

                    این جا  هر که  به  باران  قسم  خورد  ...

                    با خود َ ش  ولی  چتر  داشت ...

 

 

       

            

             

               

               

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

فاصله ...

 

 

 

                                 بین  ِ  من  و  تو ...

                                 فاصله  خیال  است ... ،

                                 بی کرانه گی اش  تا  حسرت ...

                                 بی بهانه گی اش  تا  نگاه ...

 

 

 

 

 

 

 

 

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

انگار ...

 

 

 

                    وسط  ِ  این  هق هق های  ِ  لعنتی ...

                    یک لعنتی تری  باید  باشد  که  آدم  او  را  به نام  ِ کوچک  صدا  کند  ...

 

           

             

              

           

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

زمینی ...

 

 

 

                           عاشقی  را ...

                           نتوانستن  داریم  تا  نتوانستن ... ،

                           نتوان ِ ستنی ...

                           که  یارای َ ش  نیست ... ،

                           نه توانستنی ...

                           که یار َ ش  نیست ...

      

        

        

           

          

         

         

             

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

انتظار ...

 

 

 

                               می دانی ... ؟ ،

                               این  بهارها  فقط  می آیند ... ،

                               آغاز ِ شان  امّا  با  آمدن  ِ  توست ...

        

        

          

            

          

            

           

          

           

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

تصمیم ...

 

 

 

                                تنهائی  تقدیر  نیست ... ،

                                تصمیم  است ...

 

     

         

          

          

         

              

          

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

مانده ...

 

 

 

                           نرفتن  به  معنای  ِ  ماندن  نیست ... ،

                           بعضی ها  نرفته اند  امّا ...

                           نمانده اند  هم ...

   

         

       

         

            

         

          

         

          

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

سنگ ...

 

 

 

       اتفاقا انگار دل از همان اوان ِ دل شدن سنگ طور است ... ،

       مثل ِ سنگ ... ،

       سنگ  یک دفعه نمی شکند ... ،

       گرم می شود بعد اگر یک هو سرد شود یک ترک ریز توش بوجود می آید ... ،

       دوباره گرم می شود بعد یک هو سرد می شود و این ترک ِ ریز بزرگ تر می شود ... ،

       دوباره و دوباره تر تا بالاخره پُکیّ می شکند ... ،

       حالا تو این گرم شدن ها را بگیر عاشقی و ...

       این سرد شدن های یک هوئی را بگیر بی مهری و خیانت  و این حرف ها ... ،

       سنگ هم که شکست تیز می شکند ... ،

       می بُرد ... ،

       پاره  می کند ... ،

       درست مثل ِ دل ِ شکسته ...

 

        

            

             

             

           

             

             

        

            

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

بکارت ...

 

 

 

                               بکارَت  مَرد  به  اشک  دریده  می شود ...

       

        

          

            

          

          

           

            

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

تهی ...

 

 

 

                            این  همه  خالی  ِ  مرا ...

                            انگار تو  نبودن  را  بوده ای ...

         

            

            

               

              

             

             

              

               

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

خطر ...

            

                

                           

                              اوّل  ِ  راه  ِ  زنده گی  باید  علامت  بزنند :

                              خطر  ِ  نبودن  ِ تو ...

        

          

           

         

            

          

          

          

          

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

آئینه ...

             

          

                  

                        روبروی  ِ  قاب  ِ  خالی  از  عکس َت  نشسته ام ... ،

                        تنهائی  بی نهایت  شده ...

       

              

                

             

              

             

              

                

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

من ...

          

                 

                       

                       زمستانی تر  از  آمدن  ِ  این  بهار ها م ...

            

           

                   

                 

                       

              

                 

                    

                         

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :

سین ...

 

 

 

                       در انتظار ِ  بهارَت ... ،

                       هفت سینه  سکوت  کرده ام ...

 

 

 

      

        

            

            

           

            

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
تگ ها :