هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لعنتی ...

                             

                          

                                این  تمام شدن  ِ  لعنتی ...

                                تمام  نمی شود  ...

       

             

                 

              

                  

              

                  

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

محترم ...

                    

                                          

                        کلاهی  را  که  زنده گی  سرَم  گذاشته ...

                        روزی  به  احترام  ِ  مرگ  از  سر  برمی دارم  ...

         

                

                         

                    

                  

                     

                          

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

مومن ...

                             

                               

            

                                 اعوذ ُ بالله من َ الشیطان  ِ الرجیم ...

                                 بسم  ِ الله  ِ الرّحمن  ِ  الرّحیم ...

                                 تو ...

                                 صدقَ الله العلی  ِ العظیم ...

       

            

              

                   

                 

                

                    

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

عوض ...

                       

                

            

                            بُعض  ِ  نشکسته ...

                            قامت  می شکند ...

          

                

                

                  

                

                     

                           

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

از یک جائی به بعد ...

                  

                                   

                     رسیده ام  به  " از یک  جائی  به  بعد ...  "

         

                    

                  

                     

                        

                    

                      

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

تخت ...

                         

                                     

                               شب ها ...

                               زیر  ِ  تخت های  ِ  دو نفره ...

                               جیرجیرک  جیر جیر  می کند ... ،

                               زیر  ِ  تخت های  ِ  یک نفره  ...

                               خدای  ِ  بی صاحب مانده  خفه خون  می گیرد  ...

                

                     

                                 

                                         

                                   

                                   

                                   

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

دست ِ من بالا ...

                       

                       

                     

                          عمو  زنجیر باف ...

                          زنجیر  را  که  نه ... ،

                          زنجیر  را  به  پای  ِ  مان  ...

                          آرزوهامان  را  پُشت  ِ  کوه  انداخت  ...

         

               

             

                     

                            

                          

                             

.

          

                       

                            

                      

                            

                                

                             

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

مهمان ...

                      

                                 

                       خاطره های  ِ  تو ...

                       نا خوانده  ...

                       مثل  ِ مهمان های  ِ  مراسم  ِ  مرگ  ِ  بابا  ...

                       که  انگار  تا  ابد  می خواستند  بمانند  و  تسلیت بدهند  ... ،

                       نمی روند  که  نمی روند  که  نمی روند  ... ،

                       خاطره های  ِ  تو ...

                       اصلن  حبیب  ِ  خدا  نیستند  ...

                       

                               

                        

                             

                                     

                                          

                           

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

                        

                                         

                                  درد   یعنی   ...

                                  سر  ِ آدم  به  همان  سنگی  بخورَد  ...

                                  که  به  سینه  می زد  ...

           

               

                     

                  

                      

                   

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

منتظر ...

                      

                                           

                        این  که  کسی  را داشته  باشی  ...

                        با  این  که  کسی   منتظر َت   نباشد  ...

                        فرق َ ش  ...

                        از شُکر  ...

                        تا   گریه   است  ...

              

                                      

                           

                                           

                                         

                                  

                                                 

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

توبه ...

                   

                                   

                   موضوع  روی  آوردن  ِ  دوباره ی  ِ  انسان  به  خدا  نیست ... ،

                   موضوع  روی  برگرداندن  ِ  یکباره ی  ِ خدا  از  انسان  است  ...

              

                        

                          

                         

                                

                                        

                      

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

آن است که ...

                     

                                       

                     مگر  یک  ضرب المثل  را  چطور  به  گند  می کشند ... ؟! ،

                     وقتی  که ...

                     تند  خو  و   خسته  ...

                     آهسته  و  پیوسته  هم  ...

                    رهروی  ِ  جادّه ی  ِ  مرگ َم  ... ؟!


            

                 

                         

                     

                          

                       

                   

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

ریاضی ...

                      

                                

                      به زبان  ِ  ساده ی  ِ  ریاضی  اگر  بخواهم  بگویم ...

                      تو  " یک " ی  هستی  که  نمی دانم   چرا ... ؟!

                      ولی  هر جور  حساب  می کنم  ...

                      میلیون  هم  منهای  ِ  تو  صفر  می شود  ...

         

               

                       

                       

                              

                                 

                          

                           

.

            

                    

                                

                                        

                                          

                                  

                                          

                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

دور ...

                    

                                

         توپ َ ش  را  شوت  می کند  طرف  ِ  من  که  این ور  روی  ِ چمن ها  نشسته ام ... ،

         می رسد  و می گوید  ...

         آقای  ِ فیلانی  دور  یعنی  چقدر  ... ؟!  ،

         منگ  می شوم ... ،

         لال مانی  می گیرم  ... ،

         دهان َم  خشک  می شود ... ،

         به  خودم  می آیم  ...

         اشک َم  را  پاک  می کنم  ... ،

         آن  طرف  دارد  توپ َش  را  شوت  می کند  ...

     

                                      

                                     

                                        

                             

                                

                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

ادبیات ...

                    

                                     

                             نوشته  می شود  غم  ...

                             خوانده  می شود  تو ...

                             صدای  ِ  هق هق  می دهد ...

                               

                             

                                      

                                   

                                               

                                            

                                                                

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

                          

                                   

                             تنهائی ...

                             دیر  و زود  دارد  ...

                             سوخت  و سوز  هم  تازه  بیشتر  دارد  لعنتی  ...

            

                   

                 

                  

                  

               

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

بن بست ...

                      

                         

              

                          در  این  هزار  توی  ِ  گم شده گی ...

                          نام  ِ  تمام  ِ  بن بست های  ِ  دنیا  ...

                          تنهائی  است ... 

                    

            

                  

                       

                               

                         

                          

                          

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

صورت حساب ...

                                     

                                                     

                           نه  کهولت  و عجز ...

                           نه  رگ  و  تیغ  ... ،

                           کاش  رفتن  به  این  ساده گی  بود :

                           خدایا ...

                           حساب  ِ  من  چقدر  می شود ... ؟!

                    

              

                   

                     

                    

                       

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

چاره ...

                                   

                       

                                 باران  ...

                                 چاره ی  ِ هوای  ِ  گرم  شد ... ،

                                 هوای  ِ سرد  ِ خاطره  را  چه  کنم  ... ؟!

         

               

                     

                                

                           

                                  

                                               

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

خفه گی ...

                      

                                

                                  خفّت  ...

                                  خفت َم  را  گرفته ...

                                  به  خون خفه گی  ... ،

                                  بی  خیال  از  هرچه بازی  ِ کلمه  ...

              

                         

                                              

                                           

                                         

                                        

                                       

              

.

          

                       

                        

                  

                       

                            

                             

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

باران ...

                        

                                       

                          ابر هم   می بارد  و  در  می رود  ... ،

                          انگار ...

                          آن  که  می بارد  و  مانده   به  در  ...

                          چشم  ِ  من   است  ...

                    

                       

                       

                               

                              

                                 

                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

رسوا ...

                               

                                  

                                   ماه ...

                                   آب  ِ دریا  را  بالا  و پائین  می کند ... ،

                                   روی  ِ  ماه  ِ   تو ...

                                   آبروی  ِ   مرا ...

                    

                                                    

                                                               

                                                      

                                                     

                                                                

                                                           

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

دو قبضه ...

                 

                                    

                                جهل  ِ  مُرکّب َم ...

                                روبروی  ِ  آئینه ...

              

                                

                                                  

                                       

                                       

                                       

                                              

                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

معجزه ...

                        

                                               

                                      مُعجزه   توئی ... ،

                                      رُخ   نمی دهی ...

              

                      

                                  

                           

                                  

                               

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

به اسم ِ تو ...

               

                                    

                                             

                         اعوذ ُ بالآغوش َت  من َ البُغض  ِ  گلوگیر ...

                     

                                     

                                    

                                      

                                         

                                          

                                          

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

بی چاره ...

                         

                                         

                            بی چاره  نمی تواند  بیرون  بیاید ...

                            غمی  که  افتاده  توی  ِ  گودی  ِ  چشم هام  ...

                     

                                                       

                                                   

                                             

                                                

                                    

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

مرگ ...

                   

                                       

                              زنده گی ...

                              هذا  من  فضل  ِ  رب ... ،

                              مرگ  ...

                              هذا  من  فصل  ِ  تو  ...

             

                            

                                         

                                   

                                          

                                          

                                             

.

             

                      

                         

                      

                           

                             

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

روزگار ...

                      

                                         

                                      پیر نشدیم  ...

                                      پیر  ِ مان  درآمد  ...

               

                    

                                  

                             

                           

                       

                              

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

دور ...

                     

                                     

                                      صله  از  من  ...

                                      فاصله  از  تو  ...

                  

                      

                                  

                                        

                                             

                                      

                                 

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

اسیر و ابیر ...

                                

                                  

                          اسیر  و  ابیر  شده ایم   من  و  واژه  ... ،

                          من  اسیر  ِ  تو  ... ،

                          واژه  ابیر  ِ  من  ...

            

                 

                       

           

   *   ابیر  :  پیرهن  ...

                                   

   

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

دَرهم ...

                  

                               

                   دُرُست  مثل  ِ  میوه های  ِ  از  شب  مانده  روی  ِ  گاری  ... ،

                   هیچ کس  ...

                   آدم  ِ   دَرهم   را  نمی خواهد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

ه

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                           

                                   

                   بالای  ِ سمت  ِ  راست  ِ  آئینه ی  ِ  اتاق َم  نوشته ام ...

                   روح َش  شاد و  ...

                   یاد َش   گرامی  باد ...

        

             

               

                  

                     

                      

                           

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

ولی ...

                             

                                    

                       همه  می گفتند  تو  چقدر  به  من  می آئی  ... ،

                       تو  ولی  ...

                       رفتی ...

          

                               

                                   

                                    

                                        

                                 

                                   

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

تقدیر ...

                   

                                      

                                  تو  نیستی  و ...

                                  تقدیر  افتاده   دست  ِ  خدا ...

                

                     

                        

                          

                               

                              

                         

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

جوشش ...

              

                         

                          جوشش  ِ  می  دُرد  ِ  ته نشین   بود   و ...

                          جوشش  ِ  نبود  ِ  تو  ته نشین  ِ   دَرد ...

             

                             

                              

                          

                          

                              

                             

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

خو ...

                     

                            

                       خو  کرده ام  به  تنهائی  ... ،

                       مثل  ِ  ...

                       مُرده  به  مرگ ...

   

      

         

        

         

          

           

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

داستان ...

                          

                              

                             آخر  ِ  قصّه ها   نرسیدن  است ... ،

                             این  را ...

                             کلاغ  قار  می زد ...

       

                             

                                       

                             

                                    

                                

                                 

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

جمعه ها ...

                        

                                         

                                    جمعه ...

                                    نماز  ِ  وحشت  می خواهد ...

         

                 

                       

                              

                                      

                                       

                                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

ادبیات ...

                           

                              

                             آن ...،

                             ضمیر  ِ  اشاره  به  دور  ... ،

                             ضمیر  ِ  اشاره  به  تو ست ...

             

               

                       

                     

                       

                    

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

وااااای ...

                      

                                

                    آخر  چطور  بنویسم  ِ شان ... ؟! ،

                    می دانی  ... ؟! ،

                    اصلن  می نویسم   واااای ... ،

                    خود  ِ شان  حرف  ِ چشمان َت  را  خواهند  فهمید ...

           

                 

                     

                         

                         

                              

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

                           

                                      

                            می گویند ...

                            " درد  را  از  هر  طرف بنویسی  درد  است ... " ،

                            نمی دانند ...

                            درد  را  از  طرف  ِ  تو  اگر  بنویسند ...

                            شعر می شود  ...

          

                      

                            

                                      

                                            

                                  

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

واقعیت ...

                        

                          

                         تو  رفته ای  امّا ...

                         من نیست َم ...

          

             

              

               

               

              

              

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

باصرفه ...

                    

                         

                               سر  برای  ِ  درد ...

                               چشم  برای  ِ  اشک ...

                                گلو  برای  ِ  بُغض ...

                                سینه  برای  ِ  سوختن ...

                                دل  برای  ِ  ماندن  باید  داشت ... ،

                                می بینی  ...

                                دو پا داشتن  برای  ِ رفتن ...

                                 چقدر  با  صرفه تر  است ...

               

                

                       

                          

                       

                    

                       

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

دیوانه ...

                      

                                

                         زیر ِ  لب  می گویند   یارو  کم   دارد ... ،

                         می بینی  ...

                         همه  می دانند  من  تو  را  کم  دارم  ...

              

                         

                     

                                 

                                    

                                

                                    

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

واحد ...

                

                             

                 

                               واحد  ِ  دل تنگی ...

                               بغل  است ... ،

                               هزار  بغل ...

                               دل تنگ َم  ...

                   

                      

                             

                                   

                                    

                                    

                                      

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

زنده گی ...

                            

                            

                             زنده گی ...

                             یک جائی هم  میان ِ  یک  گپ  ِ  از سر ِ  درد  ...

                             به  وقت  ِ  استراحت  ِ  نیم روز ِ  غسّال ها ست ...

          

                         

                          

                                

                                               

                                               

                                      

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

هوا ...

                       

                                                  

                                هوا شناسی  که  هیچ ... ،

                                هیچ  خدانشناسی  نفهمید ...

                                هوای  ِ  دل َم  چقدر  پَس  است ...

                    

                              

                      

                          

                               

                                             

                            

                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

بازی ...

                       

                              

                                در بازی  ِ  روزگار ...

                                جبر  ِ  لعنتی  زمان  را  کشید ... ،

                                من  باید  تنهائی  را  بکشم ...

        

          

                 

                 

                  

                         

                       

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

                   

                                  

                             سکوت  ...

                             صدای  ِ  درد  است ...

       

              

            

           

              

              

             

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

ما ز بالائیم و بالا می رویم ...

            

                      

                  

                           ما  این پائین ایم  و  بالا می آوریم  ...

                  

                      

                                

                               

                            

                              

                                

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

ولی ...

                  

                         

                                    قرار بود ...

                                    دست  ِ  خدا  بر سَر  ِ مان  باشد ...

                                    ولی  ...

                                    خدا  دست  به  سَر  ِ مان  کرد ...

           

                

                  

                        

                      

                    

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

برای ِ همه ...

                

                        

                          احساس  ِ  پرواز ...

                          یک  نفر  را ... ،

                          ولی  ...

                          پرواز  ِ  احساس ...

                          خیلی ها  را  در  بر  خواهد  گرفت ...

                 

                          

                             

                             

                                  

                                 

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

راضیه خانم ...

                           

                                        

                               گوش  ِ  چپ َ ش  دیگر  نمی شنود ... ،

                               از بس که  شوهر َ ش  راست  دست  است ...

            

                                     

                                    

                                      

                                         

                                              

                                           

                                       

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

بی تعارف ...

                      

                        

                       می دانم  که  خیلی  گه  می خورد ...

                       ولی  چه کنم  ... ؟! ،

                       دل َم   تو  را  می خواهد ...

                 

                           

                          

                                       

                                     

                                     

                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

جمله سازی ...

                    

                                  

                                    با " رفتن " ...

                                    جمله  هم  می شود  ساخت  ... ،

                                    بی  انصاف ...

                                    چرا  خانه ام  را  خراب  کردی ... ؟!

              

                          

                        

                           

                                     

                                 

                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

پزشک ِ قانونی ...

                              

                               

                   دکتر  ِ  نمی دونست  تو  برگه  فوت  چی  بنویسه ... ،

                   علت  ِ  مرگ  ِ ش  خسته گی  بود ...

              

                                    

                                        

                                                  

                                                 

                                   

                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

دیوانه ...

                      

                               

                             تو  به  نا  کجا  روانی  و  ...

                             من  ...

                             روانی   ...

                             به   هر  کجا   ...

               

                              

                                

                                

                                 

                                       

                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

بغل ...

                           

                          

                                   بغل  ...

                                   نه  بستن  ِ  حلقه  به  دست  ِ مهر ... ،

                                   که  باز کردن  ِ  حلق  از  دست  ِ  بُغض  است  ...

             

                         

                          

                         

                              

                             

                             

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

آوار ...

                  

                                   

                               سایه ات  سنگین  شد  ...

                               دیوار  ِ  سکوت َم  شکست  ...

        

           

         

             

           

            

            

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

ایمان ...

                    

                         

                      فانوس  ِ  دریائی  ساحل  را  نشان  می دهد ...

                      امّا ...

                      طمع  ِ  طوفان  را ...

                      ایمان  ِ  نا  خدا ست  که  ناکار  می کند ...

             

                       

                     

                          

                          

                               

                                

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

فاصله ...

                

                                   

                          من  حرف  و  تو  عمل  ... ،

                          چه  دور َم   از  تو  ...

            

                   

                     

                     

                       

                        

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

تا اطلاع ثانوی ...

                        

                           

                                  آه سته  بدانید  ... ،

                                  شیاطین  مشغول  ِ  کارند ...

                                  خدا  در  دست  ِ  تعمیر  است ...

           

                   

                             

                               

                              

                              

                                 

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

راه ...

                   

                       

                           عطش  ِ  راه   را ...

                           نه  سراب  ِ  رسیدن ... ،

                           تاول آب  ِ   پای  ِ   ره  رو   سیراب  می کند ...

             

                 

                              

                    

                          

                        

                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

بی خیال ...

                  

                               

                           سَرسَری  رد  شو  و  زندگی کن  ... ،

                           دقتّ ...

                           دق ّ  َت   می دهد ...

         

            

              

            

           

             

              

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

قهر ...

                      

                          

                                 انگار  قهرمان   ازلی  ...

                                 قهر ِ مان  کرده   ابدی  ...

              

                            

                            

                                         

                                      

                                       

                                        

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

زنجیر ...

                       

                                     

                                     در  بغل َت ...

                                     به  غُل َم  کش ...

          

                    

                              

                            

                                 

                            

                         

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

فقیر ...

                       

                              

                           آه   در   بساط   دارم  ...

         

            

              

              

                

             

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

درمان ...

                      

                               

                                 درد ...

                                 با  مُسکنّ   آرام  می شود ... ،

                                 با  بغل  خوب ...

               

              

                        

                             

                             

                         

                         

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

حکمت ...

                        

                                

                         چقدر  آغوش ََش  کوچک  است ...

                         خدای  ِ  بزرگ ...

         

            

              

              

                

                 

                

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

                      

                          

                               تنهائی ...

                               نه  نوشته  می شود  نه  خوانده  ... ،

                               بغض  می شود ...

                               گریه  می شود ...

                               درد  ِ  بی درمان  ِ  کوفت  ِ زهر  ِ مار  می شود ...

                          

                 

                              

                         

                         

                      

                                

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

کم و زیاد ...

                               

                         

                              من  ِ  زیادی  ...

                              تو  را  کم   دارم ...

         

           

            

               

              

             

            

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

بازی ...

                           

                          

                              کلاغ  پَر ...

                              گنجشک  پَر ...

                              پرنده  پَر ...

                              تو ...

                              پَر ... ،

                              من  سوخت َم  ...

          

                    

                            

                              

                         

                         

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

منتظر ...

                   

                          

                                 خدایا ...

                                 خود َت  کی   ظهور  می کنی ... ؟!

               

              

                   

                   

                 

                    

                    

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                       

                               

                                    من  تو را  می بینم ...

                                    حَضَرات  دیوانه گی  ِ  من  را ...

             

                    

                  

                               

                            

                        

                   

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

عکس ...

                       

                         

                       

                   این  عکس ها  که  خاطرات  ِ  من   نیست  ... ،

                   سر  کوفت  ِ  تو  ست ...

                   

                      

                                   

                                  

                                        

                                      

                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

چرا ... ؟

               

                  

                             خُرده  مگیر  برادر  جان ... ،

                             خدا  حلال  کرده ...

                             سربریدن  ِ  آن  را  که  به  چرا  مشغول  است ...

              

                          

                                    

                                  

                               

                                    

                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

تاکتیک ...

                    

                              

                                  تیک ...

                                  تاک ... ،

                                  تیک ...

                                  تاک ... ،

                                  من  باخت َم  ...

                                  مقهور ِ  تیکی تاکای  ِ  ساعت ...

                 

                                    

                                  

                                         

                                     

                                               

                                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

رقص ...

                        

                              

                                       دل َم  نا کوک ... ،

                                       بوی  ِ  نای  ِ  ماندن  گرفته ام  ... ،

                                       نای  ِ  رفتن  ندارم  ... ،

                                       به  ساز  ِ  مرگ ...

                                       می رقص َم  ...

                                       نا  نای  نای  ...

            

                  

                        

                           

                                   

                                   

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

مشترک ِ مورد ِ نظر ...

                       

                             

                          به شماره ی  ِ  همراه  ِ خودم  زنگ  می زنم  ... ،

                          قطع  می کنم  ... ،

                          می دانم  ...

                          من  سال هاست  نیست َم  ...

                 

                     

                         

                                           

                         

                             

                          

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

شرم ...

                          

                                        

                                       شرم ...

                                       از دست  ِ  کوتاه  ِ   پدر  نیست ... ،

                                       از   زبان  ِ   دراز  ِ   خدا ست ...

                      

                            

                               

                                

                                  

                   

                                  

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

استیصال ...

                               

                             

                    

                                  باید  ِ  مرگ  را ...

                                  نتوانستن  ...

                                  استیصال  است ...

                

                                   

                                

                                      

                                        

                                

                                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

جنگ ...

                            

                                

                              دنیا  همه   شده  جنگ ... ،

                              حتیّ  هوا  هم   جبهه   گرفته ... ،

                              سرد  و  گرم  ...

                

              

              

                          

                    

                       

                         

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

بسیار ...

             

                  

                     دست بالای ِ دست بسیار است امّا ...

                     کاش دست توی ِ دست بسیار بود ...

                 

                

                 

                     

                

                

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

تو هم ...

                                      

                                       

                                 انگار  ...

                                 توهم توهم بود ...

 

 

 

 

پی نوشت :

تو  هم  توّهم  بود ...

توّهم ، توّهم  بود ...

توّهم ِ  تو هم  بود ...

توّهم ِ  توّهم  بود ...

(من هم که معلوم ِ توّهم زده ام )

             

                

              

                

 

          

             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

جریمه ...

                    

                                

                                  تو ...

                                  میم   و  نون   را   جا  انداختی   از  حرف ها ... ،

                                  جریمه ی  ِ  من ...

                                  مشق  ِ  دم  به  دم  ِ   ت   و   واو   شد ...

                   

                                

                                         

                                     

                                   

                                      

                              

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

افتاده ...

                        

                     

                                افتاده ام  ...

                                نه  از  چاله  به  چاه  ...

                                که  به  تقلای  ِ  تو  ...

         

          

             

               

                 

                 

                   

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

دل ...

                                

                                

                                     دل َم ...

                                     بُت ِ غرورَم  را  شکست ... ،

                                     بی  بَرد  و  سَلام ...

                                     به  آتش ِ  تو  افتاد ... ،

                                     انصاف  را ... ،

                                     ابراهیم  کیست ... ؟!

              

                  

                   

                                

                           

                        

                        

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

ظلم ...

               

                         

                                  حکمت ...

                                  بزرگترین  ظلم  ِ  خدا  به  عدالت  است ...

         

           

                  

                

                

                

                

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

علاج ...

                       

                         

                                           آخ  از  اون  دَم  ...

                                           که  علاج  ِ  زنده گی  ...

                                           مرگ  باشه ...

            

                              

                             

                              

                                     

                                   

                                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

دوچندان ...

                              

                         

                                 هم  بلاتکلیف  و ...

                                 هم  انگار ...

                                 بلا   تکلیف   شده   بر  ما  ...

                 

               

                                      

                            

                             

                                  

                                  

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

پیک ...

                            

                            

                         می نوشند  و می گویند ...

                         " برود  آن جا  که  غم  نباشد ... " ،

                         می بینی ... ،

                         همه  آغوش  تو  را  بلدند ...

                 

                          

                                

                      

                             

                                   

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

بی باک ...

                          

                                  

                            آن  که  از لب ِ  چشمه  آب خورده   را ...

                            بیم ِ  شکسته گی ِ  آئینه   نیست ...

              

                            

                                         

                                       

                                     

                                               

                        

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

                         

                             

                               سکوت  را ...

                               نیوشای  ِ  غزلی  که  مُرد  می فهمد ...

               

                    

                                  

                                           

                                   

                          

                                 

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

دارد ...

                       

                           

                        آدم  ِ  تنها  که  شاخ  و دُم  ندارد  ولی ...

                        تنهائی  اتفاقن  شاخ  و  دُم  دارد ... ،

                        پا  روی  ِ  دُم َش  بگذاری  با  شاخ های َش  لت  و پاره ات  می کند ...

                         

                    

                             

                            

                                  

                            

                              

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

نام ...

                 

                   

                               تنهائی ...

                               نام  ِ  مستعار  ِ  مرگ  است ...

           

                   

                

                 

                   

                 

                  

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

...

                

                           

                            گریه ...

                            سکوت ...

                            خنده ... ،

                            همه  دو نقطه  دارند ... ،

                            سه  نقطه ها ی  ِ مان ...

                            چیزی  اضافه  برای  ِ  گفتن  دارند ...

                

                                         

                                 

                                        

                                   

                                         

                                    

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

رفت و آمد ...

                        

                        

                       از  روزی  که  نماندی  و رفتی ...

                       شب  آمده  و  مانده  ...

              

                    

                           

                              

                               

                                

                         

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

پیله ...

                  

                          

                              پیله ی  ِ  صبر ...

                              یا  حریر  می دهد ...

                              یا  پرواز  ...

                 

                        

                            

                                

                               

                                     

                                    

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

رد ...

                          

                                 

                                     م  ن ...

                                     تا ...

                                     م  ر د  ن ...  ،

                                     فاصله ام ... ،

                                     رد  شدن از این ...

                                     " آزمون  ِ  تلخ  ِ زنده  به گوری "  است ...

            

               

                        

                            

                         

                            

                        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                            

                              

                                 عشق  و  من  و  حضرت  ِ  تو ...

                                 درد  و  من  و  حسرت  ِ  تو ...

                       

                                     

                                         

                                         

                                  

                                    

                                     

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

سیاه ...

                               

                      

                                    زنده گی  را ...

                                    اگر  ...

                                    مثل  ِ مشق های  ِ  بچه گی اش ...

                                    رج زدن  می شد ... ،

                                    مشق  ِ  بزرگی اش ...

                                    رگ  زدن  نمی شد ...

               

                             

                          

                              

                                     

                               

                               

                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

دعا ...

                          

                                

                            +  آقا  التماس  ِ بغل ...

                            -  محتاجیم  به  بغل ...

                           

                                          

                                              

                                              

                                                

                                              

                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

بی تدبیر ...

                    

                             

                                 خود  کرده  را که  تدبیر  نیست ... ،

                                 خود  کرده  را گم  تدبیر  چیست  ... ؟!

                    

                                    

                            

                                   

                             

                                 

                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

تردید ...

                           

                          

                                      دیده ...

                                      در تردید  ِ  تو را  دیدن ...

                                      تر ...

               

              

                

                  

                 

                    

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

پشیمان ...

                         

                        

                         شنیده  بودی  پشیمانی  سودی  ندارد ... ،

                         پریشان َم  کردی ...

                    

                        

                               

                            

                                  

                             

                                 

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

خیال ...

                    

                    

                                  بی  خیال تر  از  این ...

                                  دیگر  می شوم  خود  ِ  مرگ ...

               

                        

                           

                      

                      

                                

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

چشم انداز ...

                  

                         

                             از  چشم انداز ِ  آرزوها  که  می نگرم ...

                             مُشتی  حَسرت  ِ  از  چشم  افتاده ام ...

              

                 

                       

                           

                 

        

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

کم ...

                

                         

                            تقلیل  یافته ام  ... ،

                            مثل  ِ  آرزوم  ... ،

                            که  دنیای  ِ  آرام  بود ...

                            حالا  شده  ...

                            خواب  ِ  آرام  ...

              

                         

                           

                           

                               

                             

                            

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

لال مونی ...

                      

               

                        واژه  پشت  ِ  بُغضَ م  گیر  است ...

                        بُغض  توی  ِ  گلوی َم  گیر  است ...

                        گلوی َم  پیش  تو  گیر  است ...

                        تو هم  که  مرا  پیچاندی  ... ،

                        به  خدا   گیر ِ سه پیچ   که  می گویند  همین  است ...

          

               

                 

                

                        

                          

                       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

حقّ با شماست ...

                    

                        

                             آدم  که  نه  ... ،

                             این  روزها  انگار  ...

                             هر  حقیّ  ...

                             یک  قیمتی  دارد ...

           

                   

                    

                     

                   

                      

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

رسول ...

                          

                        

                            تو  رسول  ِ  خدای  ِ  غمی  ... ،

                            پیغمبر تر  از  تو  نبود ... ،

                            به  معجزه ی  ِ  رفتن ...

                            پی  ِ غم  بُردی ام ...

             

                    

                             

                     

                         

                            

                           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

شعر ...

                     

                     

                                    سکوت ...

                                    قافیه اش   آه ...  ،

                                    بساط  ِ  اشک  هم  که  همیشه  ردیف  است ...

             

                   

                        

                                

                             

                       

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

عزیز ...

                 

                   

                                 "عزیز" بودن  خوب  است  ها ... ،

                                 "عزیزَم "  بودن  عجب  چیز ِ  دیگری  است ...

           

                       

                  

                    

                       

                            

                       

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

س.ک.س و معاشقه ...

                       

                          

                        احساس  ِ  نیاز ...

                        با  ...

                        نیاز  ِ  احساس ...

                        فرق  دارد ...

             

                       

                          

                             

                        

                          

                      

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

ادب آداب دارد ...

                        

                     

                         تنهائی  مثل  ِ  حبس  می مونه ... ،

                         کسی  که  کشیده  آداب  ِ ش  رو  می دونه ...

            

                      

                             

                             

                              

                           

                                 

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

فال ...

                          

                      

                            قهوه  ...

                            آب  ...

                            حافظ  ...

                            ستاره گان  ...

                                  .

                                  .

                                  .

                           فال  ِ همه ی  ِ  ما ...

                           ته  ِ  کاسه ی  ِ صبر  است ...

                 

                             

                              

                              

                            

                               

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

خیر ...

                       

                             

                    خدا  همه ی  ِ  آرزوها  را ختم  ِ  به  خیر  می کند ... ،

                    ختم  ِ   به   نه  ...

            

                       

                            

                        

                          

                                

                          

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

حرف ِ آخر ...

                          

                        

                         میان  ِ  این  همه  حرف ِ  الفبا ...

                         ج  د  ا  ی  ی  ...

                         با حرف ِ  آخر  تمام  می شود ... ،

                         مگر  مرگ  حرف  ِ  آخر  نیست ... ؟!

          

                   

                    

                            

                                

                             

                             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

شب غم ...

                      

                     

                         شب های  ِ  تنهائی ... ،

                         غم   ِ  چشم  ها ... ،

                         شبغم  ِ  اشک ها ...

           

                         

                        

                               

                              

                           

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

مقصد ...

                           

                            

                                   مقصد ...

                                   مال  ِ  شهر ِ  قصّه ی  ِ  بچّه گی ها  ست ... ،

                                   دنیای  ِ  آدم بزرگ  ها  ...

                                   فقط  جادّه  دارد ...

           

                 

                      

                        

                             

                          

                    

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

خدا ...

                             

                            

                          تو  خود  ِ  خود  ِ  خدائی ... ،

                          همیشه  نیستی ...

          

                 

                   

                         

                     

                          

                     

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

قربت ...

                         

                           

                                      قد ...

                                      قامت َم شکست ...

                                      قربه الی تو ...

               

                       

                              

                         

                            

                             

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :

تکرار ...

                       

                                

                             اینجا ...

                             با  خورشید ...

                             درد  می آید  ... ،

                             با  ماه  ...

                             آه  ...

                            

           

             

               

               

                

                

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
تگ ها :