هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

انتظار ...

         

                   

                        

    جیک جیک ِ گنجشک های ِ روی ِ درخت در بدرقه ی ِ زمستان است یا به پیشوازی ِ بهار...؟،

    از  توی ِ  قفس  ِ  سینه ام  صدای  ِ  تیک تیک ِ  انتظار  قطع  نمی شود ...

       

            

             

           

             

              

    

         

              

.

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

برو ...

 

 

 

                       انگار  زمستان  جائی  میان ِ  نفس های َم  گیر  کرده ...

    

                       

               

              

            

               

             

              

                

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

بهار ...

                

        

                      

                          بهار  از  لا به لای  ِ  موهای  ِ  تو  می آید ...

     

         

          

         

          

         

          

         

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

تو ...

             

                 

                             

                                دل  از  من ...

                                بُردن  از  تو  بُردن  از  تو ... ،

                                غم َت  را ...

                                مُردن  از  من  مُردن  از  من ...

            

               

               

             

              

               

            

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

بسته ...

 

 

 

                     سهراب جان  می دانیم  خانه ی ِ  دوست  کجاست ... ،

                     فقط  در  را  باز  نمی کند ...

 

       

         

              

             

          

           

           

           

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

صعبُ العبور ...

             

               

                             

                       سکوت  پشت ِ  قاف ِ  غزل  است ...
    
      
         
        
         
         
       
         
         
        
       
        
            
           
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

ایمان ...

 

 

 

                        سهم  ِ  آئینه ی  ِ  دریا  از  پرواز ِ  مرغان ...

                        کم  از  سهم  ِ  آسمان  نیست ...

 

     

          

         

        

          

            

           

             

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

تمام ...

 

 

 

                               تو  فقط  یک کار ِ  انجام نشده  داری ... ،

                               من  به  اندازه ی  ِ  تمام  ِ  عمر ... ،

                               تو فقط باید بیائی ...

                               تا  من  بعد  از  آن  زنده گی  کنم ...

      

        

            

          

          

         

            

            

           

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

فرق ...

 

 

 

 

              فرق  ِ متفکر و متعصّب  این  است که  اولی  پُر است از سوال های بی جواب ... ،

              دومّی  پُر است  از جواب های  بی سوال ...

         

             

            

            

             

             

              

           

           

          

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

زنجیر ...

 

 

 

            وقتی زخم خورده و بی رمقی و خوشبختی می آید  با عشوه از کنارت می گذرد ...

            این که نروی دنبال َش ناامیدی است ... ،

            این که زخم خورده یا به فرض ِ محال قبراق حتی ّ ...

            وقت ِ گذر ِ با ناز ِ خوشبختی امّا زنجیر شده باشی ...

            این تنهائی است ...

        

           

           

          

             

            

           

            

          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

تقصیر ...

        

             

                    

                             می دانی ... ؟

                             نیامدن  از  نبودن  دردناک تر  است  ... ،

                             نبودن  از  تقدیر  است  امّا ...

                             نیامدن  از  تقصیر ...

       

         

         

          

             

            

            

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

پارادوکس ...

 

 

 

 

                    تنهائی  یعنی  محدود شدن  در  بی نهایت  ِ  یک  نبودن ...

        

           

             

              

             

            

            

            

             

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

حدیث ...

 

 

 

                       الامان فی البغل والنجاة فی البوس ...

       

         

        

          

          

         

           

          

        

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

ندارد ...

             

                    

                      

                                  تنهائی  شاخ  و  دُم  ندارد ...

                                  تنها  دل  و  دماغ ...

      

         

          

         

          

         

         

         

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

          

         

            

          

                                  هست َم ... ،

                                  فقط  به  عنوان  ِ  ضمیر ِ  متصل ِ  فاعلی  امّا ...

         

          

                

               

              

             

            

           

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

دور ...

          

          

                       

                                   فاصله ...

                                   دوری  از  خود  است ... ،

                                   دوری  از  تو  غائله  است ... ،

                                   که  ختم  ندارد ...

     

        

         

              

        

       

         

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

شب ...

          

          

                             

                                  شب  و  خیال ِ  هم آغوشی ...

                                  من  و  بُغض  و غم آغوشی ...

       

          

         

          

         

            

             

             

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

...

            

               

              

                 

                       دید ... دید ... دید ... دید ... دید ... دید ...

                       دی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ...

          

              

              

                      

                                 

                           

                                

                     

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

تاریک ...

    

       

          

  شب و خواب برای بچه‌هاست . که قصه می‌شنوند ، که خواب می‌بینند . آدم‌ بزرگ‌ها  شب

  و خواب ندارند . فقط هوا تاریک می‌شود و آدم بزرگ‌ها چشم‌های‌شان را از ترس تاریکی

  می‌بندند ...

     

     

      

     

         

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

خیال ...

 

 

 

                        ای  تو  ای  هرگز ... ،

                        خیال ...

                        اندیشیدن  به  همیشه  است  ...

                        با  تو  امّا ...

       

          

           

        

          

           

             

             

             

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

ادبیّات ...

     

          

             

                       زمان  در تنهائی  می دانی  چگونه  صرف  می شود ... ؟
  
                       از  ترس  ِ  آینده ...
     
                       حال َت  به هم  می خورد  و ...
       
                       گذشته  را  بالا  می آوری ...
          
            
           
           
           
           
          
            
            
               
             
               
             
                  
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

ترس ...

        

               

                         

                        بهار  دارد  می آید ...

                        ترس َم  امّا  از  نرفتن  ِ  زمستان  است ...

        

             

           

           

                

              

              

            

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

فاصله ...

         

            

                          

                            تو  از  من  دور ...

                            من  از  من  دورتر ...

          

           

           

            

            

             

           

                     

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

مزدور ...

           

           

                        

                             بُغض  مزدور  ِ  مرگ  است ...

     

         

           

            

            

            

           

         

         

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

سرد ...

 

 

 

                       که  دوتائی  بچپیم  توی  ِ  یک  کیسه خواب  یک نفره ...

        

         

          

            

           

            

            

          

           

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

رئال ...

 

 

 

 

            تنهائی تصویر ِ خیلی سوررئالی ندارد ... ،

            که  ابر ِ تیره ی ِ دلتنگی در آسمان فیلان و برگ زرد ِ ناامیدی در پائیز ِ بیسار  ... ،

            تنهائی  تصویر ِ  آدمی  است  که  چمباتمه زده  گوشه ی  ِ  تخت  ِ  کنج  ِ دیوار ...

            دارد  زیر ِ  بالشی  که  روی ِ سر گرفته  هق هق ِ  دلتنگی  می کند ... ،

            به همین ساده گی ...

       

        

          

          

         

      

           

           

          

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

بده بستان ...

 

 

 

 

                      روابط  در  دنیای  ِ  امروز  انگار  نده بستان  است  ...

         

         

          

           

            

            

            

              

             

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

حرف زدن ...

 

 

 

                         ترکیب  ِ  " حرف زدن "  خیلی  متناسب  شکل  گرفته ...  ،

                         بعضی ها  حرف ِ شان  را  می زنند  توی  ِ  گوش  ِ  آدم ...

 

 

 

 

 

 

 

      

       

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

خواب ...

 

 

 

                                    هیسس ... ! ،

                                    کمی  آرام تر  لطفا ... ،

                                    وجدان َم  خوابیده  است  ...

 

 

 

 

 

 

 

       

        

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

شوخی ...

 

 

 

 

                      مرگ  همان  جدّی  گرفتن  ِ  زنده گی  است  انگار ...

       

           

           

            

           

            

             

          

           

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

شکسته ...

 

 

 

     کدام  چیز ِ شکسته  خریدار  داشته  که دل ِ شکسته  خریدار  داشته  باشد ... ؟!

     

        

      

         

       

        

         

          

        

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

معنا ...

         

             

               

             

                         آسمان  بدون  زمین  معنا  ندارد ...

        

             

            

              

            

              

             

           

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

مسئله ...

         

          

                

                          من  نمی دانم  مرگ  چیست ... ،

                          امّا  می دانم  زنده گی  این  نیست ...

        

            

          

           

             

          

         

          

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

روح ...

 

 

 

     

                                 هر چقدر  مرتب ...

                                 هر چقدر  تمیز ...

                                 هر چقدر  شیک ...

                                 هر چقدر  با سلیقه ... ،

                                 خانه  روح  می خواهد ... ،

                                 روح  ِ  لطیف  ِ  یک  زن ...

            

                

                  

                

                

                

                 

               

               

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

شعر ...

                  

             

                   

                             شعر  حقیقت  است ... ،

                             فارغ  از  شاعر ... ،

                             شعر  بدون  شاعر هم  وجود  دارد ... ،

                             شاعر فقط  می گوید :  اوه ،  این  حقیقت  را  ببینید ...

       

          

             

              

            

             

            

             

            

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

نوبت ِ عاشقی ...

           

               

                             

                 ما  خیلی  نتوانستن  توی  ِ  نخواستن  داریم ... ،

                 نمی توانیم  نخواهیم  بدنیا  بیائیم ...

                 نمی توانیم  نخواهیم  پدر  یا  مادرمان  این  یا  آن  باشند ...

                 نمی توانیم  نخواهیم  بزرگ شویم ...

                 حتیّ  نمی توانیم  نخواهیم عاشق  بشویم ... ،

                 امّا ...

                 امّا اگر عاشق شدیم ...

                 لااقل  می توانیم  آن گونه  که  می خواهیم  عاشقی  کنیم ...

        

            

             

            

                 

              

             

            

             

             

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

رو ...

                    

                 

                 

                             این  همه  زمستان  ِ  نبودن َت  را ...

                             مثل  رو سیاهی  به  زغال ...

                             تنهائی  به  من  مانده ...

        

             

            

             

           

            

             

             

              

            

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

لکنت ...

 

 

 

 

                             مثل  ِ  برف ...

                             که  لکنت  ِ  زمستان  ِ  این  سالهاست ...

                             من  انگار ...

                             لکنت  ِ  فصل  ِ  بودن َم ...

        

         

           

 

             

          

               

                 

                

                   

                       

                      

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

واژه ...

 

 

 

                          این  ترتیب  ِ  بی ترتیب  ِ  واژه ها ...

                          نه  شعرند  نه نثر ...

                          نه  سپیدند  نه  مرثیه ... ،

                          تا دل َت  بخواهند  امّا ...

                          خیس اند ...

                          خیس اند ...

                          خیس اند ...

           

             

             

             

             

              

              

             

                

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

اهمیّت ...

           

                

                          

                      در اهمیّت ِ  سکوت  فقط  می توان  سکوت  کرد ...

       

         

           

           

             

              

           

             

           

             

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

کلافه ...

                       

            

                 

                       

        بدترین نوع  ِ کلافه گی این است که دیر شده و نمی دانی خودت را کجا گذشته ای ... ،

        توی  ِ  کدام  خاطره ... ؟

        پُشت  ِ  کدام  دلتنگی ... ؟

        

                

                       

                                 

                        

                        

                    

                 

                   

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

خاطرخواه ...

       

           

                  

                 آن  پرنده  که  شب  هم  پرواز  می کند  خاطر خواه  ِ  آسمان  است ... ،

                 پرواز  در  روز  فقط   تفاخر ِ  به  زمین  است ...

        

              

           

            

             

             

               

                      

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

تکلیف ...

                 

                           

                          

                      من  سالهاست  تکلیف َم  مشخص  است ... ،

                      روزی  دو بار  از  تو  گریه  می کنم  ...

          

            

             

               

              

             

           

              

             

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

عطر ...

           

           

                

                  می دانی ... ؟!

                  به نظرَم " دوست َت دارم " های  ِ الکی  بوی ِ لوکس  می دهند ... ،

                  بوی ِ رُژ ...

                  بوی ِ عطر و ادکلن  ...

                  بوی ِ شراب و اسپرسو ... ،

                  " دوست َت دارم " های ِ واقعی  بوی ِ  تن می دهند ...

                  بوی ِ از نفس  افتاده گی ...

                  بوی  ِ  شوری  ِ  خون ...

         

                

                  

               

               

                   

                   

                

            

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

خال ...

          

         

      

       

   توی  ِ  خیال َم ...

   یک خال ِ کوچک گذاشته ام جائی میان ِ بالای ِ برآمده گی سینه ات و نرمه ی ِ بازوت ... ،

   یقه ی  ِ پیراهن َت  را  به آرامی  سُر می دهم  تا  نزدیکی بازوت ...

   خال ِ خیال َم  را  می بوسم  و تو می خندی ...

         

            

               

                 

                 

                  

                

              

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

یک بوس ِ کوچولو ...

 

 

 

                            می دانم  می گویند  چقدر  لوس  ولی ...

                            ولی  بیا  و  بُغض  ِ تنهائی ام  را  بوس کن ... ،

                            بگذار خوب  شوم ...

    

        

           

            

         

     

        

       

        

         

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

آئینه ...

 

 

 

                دیگر  خسته شده ام  از  گریه ... ،

                گریه ام  امّا  انگار  خستگی ناپذیر است ... ،

                ایستاده ام  جلوی ِ آئینه  به  خودم  می گویم  خاک  بر سر ِ  گریه ئو ... ،

                غرور َم  امّا ...

                مُرده تر  از  این  حرف هاست ...

  

           

       

            

               

          

           

         

         

             

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

انتظار ...

 

 

 

                          من  می دانم ... ،

                          دست ها  آخر  سر  از  همه  می میرند ... ،

                          انتظار تا  آخرین  لحظه  دست  از  سر ِ  دست ها  بر نمی دارد ...

           

             

                   

        

          

             

               

               

               

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

تنها ...

            

            

                   

                                با  خودم  هم  تنهام  ...

       

          

           

           

              

             

             

               

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

نظر ...

 

 

 

 

                       دل تنگی  یعنی ...

                       به نظر َم  می رسد  که  به  نظرَت  نمی رسم ...

      

         

          

          

           

            

         

          

          

            

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

شب ...

 

 

 

 

                 شب ها  دارند  کوتاه تر  می شوند  امّا  تاریکی  انگار  کوتاه  نمی آید ...
    
          
              
              
                
                   
                 
                    
                            
                           
                    
                    
                       
                  
                 
                  
                  
                             
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

فرار ...

 

 

 

                   این  که  آدم  از  خودش  فرار  می کند  درد  است ... ،

                   این  که  نمی داند  چرا  دارد  فرار  می کند  درد تر ...

     

        

            

           

            

              

            

           

            

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

انتظار ...

 

 

 

                      وقتی  باران  به  شیشه  سرانگشت  می زند ...
                           
                      هر که  پنجره  را  باز  کرد  مهربان  است ...
       
         
             
               
             
                 
                 
                   
                 
                 
                    
                 
                 
                  
                 
                
                
                   
              
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

حرف ...

 

       

 

                       سکوت َم  حرف  از  توست ... ،

                       حرف ِ  نبودن ...

 

 

 

 

 

 

 

 

              

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

مباد ...

 

 

 

                              نبودن َت  باد ...

                              بودن َم  بید ... ،

                              می لرزم ...

                              می لرزم ...

                              می  لرزم ...

           

            

            

             

            

             

             

           

             

             

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

دعا ...

 

 

 

 

                                +  التماس  ِ  تو  آ ...

                                 -  محتاجیم  به  تو  آ ...

          

                      

                  

                          

                   

                      

                  

                   

             

              

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

غیر طبیعی ...

 

 

 

                       این  که  دل  ِ  آدم  می گیرد  خُب  طبیعی  است ... ،

                       این  که  می گیرد  و  ول  نمی کند  غیر طبیعی  است ...

           

                 

                 

                

               

                  

               

                

               

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :