هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی چاره ...

 

 

 

                           تو  راه ِ  چاره ای ... ،

                           همیشه  نیستی ...

       

         

           

         

          

             

             

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

بستر ...

 

 

 

                              هم بستر ِ غم ایم  و ...

                              غم بستر ِ هم ...

         

            

             

             

                  

                 

              

                    

               

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

غریب ...

 

 

 

                        بعضی  دلتنگی ها  بدجور  غریب اند ... ،

                        غریب  مثل  ِ  ویار  ِ  باران  ِ  مردی  مقطوع النسل ...

       

          

             

              

             

               

            

              

                  

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سیاست ...

 

 

 

    ایستاده مُردن همیشه جائی اتفاق می افتد که در آنجا عدّه ی  ِ کثیری لم داده زندگی می کنند ...

       

         

         

          

             

              

           

            

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

هدف ...

 

 

 

 

                    قطعا  هدف  از  آفرینش  ِ  آدم  زنده گی  بوده ... ،

                    فقط  بدی اش  اینجاست  که  به  هدف  نخورده ...

         

            

                 

                   

                        

                     

                 

                 

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

                 

               

                     

                          گفتم : بیشتر از همیشه  به  مرگ  فکر می کنم ... ،

                          گفت : از زنده گی بگو ... ،

                          گفتم : کمتر از همیشه  به  زنده گی  فکر می کنم ... ،

                          سکوت  کرد ...

          

                                  

                            

                  

                    

                 

                

                   

                             

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

متین ...

             

               

                      

                     متانت  قسمت  ِ  چگونه  رفتار نکردن های  ِ  ادب  است ...

              

                  

                     

                       

                                    

           

           

                      

                     

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

نقره داغ ...

         

          

              

                                طعم  ِ  نقره ...

                           آویخته  بر  نرمه ی ِ  گوش َت ...

         

              

              

                  

                 

                

                

           

             

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

اتفاق ...

           

            

                   

                          حادثه ى ِ عاشقی ِ  دیوار  را ...

                               پنجره  اتفاق  شد ...

         

               

               

                          

         

          

          

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

ناقابل ...

          

              

          

                            در  تعارف ِ  مرگ  به  زنده گی ...

                              من  قابل  نداشتم ...

         

            

            

               

            

             

           

         

           

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سرنوشت ...

 

 

 

                              ما  می خواستیم  برسیم ...

                              جادّه  اگر  راه  می آمد ...

       

          

            

              

                 

             

                

                

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سرگردان ...

               

              

                   

                        تو  پیامبر  ِ  رفتنی ... ،

                        به  مُعجزه ی  ِ  جادّه ... ،

                        هزار هزار  مُومن ِ  سرگردان ...

           

               

                 

             

          

        

     

      

      

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

بدون ِ مقصد ...

           

            

          

           

                        از  یک جائی  به  بعد  آدم  دیگر  نمی رسد  ... ،

                        فقط  راه  می رود ...

         

         

                     

         

            

               

           

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

فاصله ...

            

          

 

                    رود  در یک  قدمی ِ   دریا  مُرداب  می شود ... ،

                       فاصله  را  نمی توان  فهمید ...

               

        

            

             

             

             

            

        

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

مُعضل ...

               

               

                    

                     تنها خوابی  مُعضل تر  از  کارتن خوابی  است ...

            

              

                

               

                              

         

     

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

درک ...

 

 

 

                                  من  عُمق  ِ  فاجعه ام ... ،

                                  کسی  نمی تواند  من  را  درک  کند ...

         

             

             

               

               

             

            

             

             

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

ترس ...

      

            

               

                     می رسی  به  جائی  که  ترس  به  درد  تبدیل  می شود ... ،

                     درد  ِ  ترس ...

        

            

            

            

            

      

              

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

جنگ ...

       

              

                   

          

                                 امّید  قوی  است ...

                                 یآس  زیرک ... 

            

             

                      

               

                        

             

               

          

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

لهجه ...

        

            

                

               اشک ها  حرف هائی  هستند  که  با  لهجه ی  ِ  سکوت  ادا  می شوند ...

        

              

             

             

                   

             

              

               

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

چرا ... ؟!

            

            

             

                 وقتی  کسی  می گوید  " چرا نیستی  ؟ "  امید  دارد ... ،

                 وقتی می رسد  به  جائی  که  می گوید " چرا هست َم ؟ "  دیگر  امید  ندارد ... 

         

                 

                     

                                             

                

            

               

         

        

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

طوفان ...

 

 

 

                        طوفان  است ... ،

                        باد  کدامین  آرزو  را  دارد  با  خود  می برد ... ؟!

        

       

           

           

           

              

            

           

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

باز ...

 

 

 

 

                    انگار  راه  ِ  رفتن  بُن بست  نیست ... ،

                    هیچ کس  بر نمی گردد ...

         

           

          

          

          

          

          

         

         

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

نمی دانم ... ؟!

 

 

          نمی دانم  به طور ِ احمقانه ای  زنده ام  یا  به طور ِ ناشیانه ای  مُرده ام ... ؟!

 

 

 

 

 

      

            

             

             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

تنها ...

 

 

 

         تنها  کسی  نیست  که  با  دیوار حرف  می زند  ... ،

         تنها کسی است که بعد از حرف زدن با دیوار به حرف های  ِ  دیوار گوش می کند ...

 

 

 

 

            

          

             

             

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

نمی شود ...

 

 

 

                        من  به  خود َم  سخت  نمی گیرم ... ،

                        تو  را  نمی شود  آسان  گرفت ...

 

 

 

 

        

            

            

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

باش ...

 

 

 

                   یکی  باید  باشد  که  آدم  خود َ ش  را  برای  ِ  او  لوس  کند ...

          

             

                

              

                

             

            

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

کمک ...

 

 

 

        دیوانه گی هام  از  آن جا  شروع  می شود  که همه  می خواهند  من  را  کمک  کنند ...

        امّا  من  به  کمک   ِ  تو  احتیاج  دارم  لعنتی ...

       

            

              

             

             

            

             

             

          

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

       

          

             

           همه ی  ِ  حرف ها  برای  ِ  فهماندن  ِ  سکوت  است ...

           

               

                  

               

                    

                   

                    

                 

                 

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

جل ّ الخالق ...

           

              

          

          

               یک دفعه یک چیزی مثل ِ حباب از توی ِ سینه ام می آید بالا ...

               توی ِ گلوی َم سنگ می شود ...

               مثل ِ انار ِ آخر پائیز می ترکد ...

               بعد هم چک چک می بارد ... ،

               جلّ الخالق ِ غم ...

           

                                    

                    

              

                                                    

               

                       

                                 

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

          

     

 

                                 کنده  برای  ِ  قدیم ها  بود ... ،

                                 الان  دود  فقط  از  کلّه  بلند  می شود ...

       

         

           

             

            

             

                   

              

                           

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

انتظار ...

        

            

                  

                            این  همه  انتظار ... ،

                            انگار  آمدن  به  ما  نیامده ...

        

          

           

           

              

                       

   

       

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

بدها ... خوب ها

           

              

                           

           

                       بدها                               خوب ها
                     ----------                         -----------              
                     انتظار ×                               تو ++

                      من ×× 

                      کابوس  

        

          

            

           

          

              

                         

                

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

آغوش ...

 

 

 

                                آغوش  مُسکنّ  است  ... ،

                                آغوش  ِ  تو  درمان ...

     

       

        

        

          

         

        

           

          

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

شبیه ...

 

 

 

              ابرها  دائم  در  آسمان  می آیند  و  می روند ...

              بی باران ...  ،

              زمین  را  دود  گرفته ... ،

              درست  مثل  ِ  خیال  ِ  تو  در  سر ِ  من  که  دائم  می آید  و می رود ... ،

              بی تو  و ...

              من  را  درد  گرفته ...

        

         

           

          

            

             

            

                

             

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

عطش ...

 

 

 

                           قلب ها  معمولا  شکسته اند ... ،

                           کاش  می شد  بعد  از  مرگ  دست ها  را  اهدا  کرد ... ،

                           دست هام  پُر  از عطش  ِ  لمس اند ...

    

          

          

         

        

        

      

       

       

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

حسرت ...

 

 

 

                        مُرداب  حسرت  ِ  موج  دارد ...

                        دریا  حسرت  ِ  نیلوفر ...

 

 

 

 

 

 

 

     

   

       

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

راستی ...

 

 

 

                     برای  ِ  من  که  مستی  بلد  نیستم ...

                     گریه  و  راستی  است ...

     

      

         

      

        

        

          

        

       

      

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

لحظه ی ِ آخر ...

 

 

 

        لحظه ی  ِ  آخر ...

        لحظه ی  ِ  مرگ  نیست ... ،

        لحظه ی  ِ  آخر ...

        آخرین  لحظه ی  ِ  زنده گی  است ... ،

        لحظه ای  پس  از بسته شدن  یک  در ...

        یا  قطع شدن  یک  تلفن ...

        یا  شنیدن ِ یک  دروغ  ... ،

        لحظه ای  که  پس  از  آن ...

        زندگی  دیگر تا آخر ِ عُمر فقط یک جور امتناع  ِ شرعی از زیر ِ خاک رفتن  است ...

      

 

 

           

         

               

              

           

            

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

خاطره ...

 

 

 

  این که آلبوم ِ عکس را باز کنی و خاطرات هجوم بیاورند خیلی داستانی است ... ،

  واقعی هست ها  ...

  ولی خُب خیلی جنبه ی ِ فضا ویژه گی دارد ... ،

  بی شرف خاطره ها خیلی موذی تر و پخش و پلا تر از این حرف ها هستند ... ،

  همین کابینت ...

  یخچال ...

  کمد ...

  کتاب ...

  در ِ تاکسی ...

  کوفت ...

  زهر مار ...

  اصلن انگارهربی صاحبی که قابلیت بازشدن داشته باشد درپی اش هجوم ِ خاطره هست ...،

  اصلن یک کلام ...

  خاطره با باز کردن ِ چشم ها هجوم می آورد ...

        

     

          

           

         

         

         

          

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

کافر ...

 

 

 

                       کافر  کسی  نیست  که  می داند  خدا  نیست ...

                       کسی  است  که  می داند  تو  هستی ...

      

         

       

         

       

      

        

       

      

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سوء تفاهم ...

 

 

 

                 از  یک جائی  به  بعد  حال  ِ  آدم ها  دیگر  خوب  نمی شود ... ،

                 فقط  برای  ِ  جلوگیری  از  بروز ِ  سوء تفاهم   لبخند  می زنند ...

    

 

 

 

      

       

      

        

     

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

نام ...

 

 

 

                            نام  ِ  کوچک  ِ  یک  زن  را  صدا کردن ...

                            چقدر  حال  ِ  آدم  را  خوب  می کند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

بی فایده ...

 

 

 

                              من  اکنون  و  تو  دیر ...

                              من  اینجا  و  تو  دور ...

        

        

         

          

               

             

             

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سوز ...

 

 

 

                   توی  ِ  دل َم  مَردی  دارد  کمان  بر کمانچه  می کشد ...

                   پُر سوز  امّا ...

                   من  هم  دارم  گریه  می کنم ...

       

         

         

         

         

          

        

          

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

همه ...

 

 

 

     همه  می گویند  فلانی  مُخ َ ش  تاب  دارد ... ،

     راست  می گویند  خُب ... ،

     خود َم  هر دقیقه  خیال َت  را  روی َ ش می نشانم  و هُل َش می دهم  و مواظب َم نیفتد ... 

    

        

           

         

         

          

        

       

        

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

 

 

 

                          من  را  در  قاب  ِ  انتظار ...

                          آویختی  به  دیوار  ِ  سکوت  و ...

                          رفتی ... ،

                          آواری  باید ...

                          شاید ...

         

     

      

       

      

       

       

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

کاش ...

 

 

 

 

                             فال  ِ مان  اشک ...

                             روزگار ِ مان  تردید ... ،

                             فنجان  را  نشکن ... ،

                             کاش  قهوه ها  تلخ  نبودند ...

    

       

      

          

         

        

         

         

         

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

چشم ...

 

 

 

 

                      این روزها  چشم ها  برای  ِ  ندیدن اند ... ،

                      ببینی  که  نباید  ببینی ... ،

                      نبینی  و  راه  برگردانی ...

     

            

          

              

          

           

           

           

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

تو ...

 

 

 

                            لا حول َ و لا  قوة  َ  الا  ب ِ  تو ...

       

       

         

         

          

        

           

            

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

زرد ِ قناری ...

 

 

 

                           من  زرد  ِ  قناری ام ...

                           محبوس  ِ  قفس  ِ  پائیز ...

           

       

         

          

         

          

           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

بی شک ...

 

 

 

                                میان  ِ عالمَی  به  دیده ی  ِ  تر ...

                                تو ...

                                بی تردیدی ...

     

            

           

              

                

                

         

              

                 

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

عُمق ...

 

 

 

     انگار دیگر نمی توانم  کسی  را عمیقا  دوست  داشته  باشم ... ،

     دست ِ  خودم  نیست ... ،

     اصلن انگار عُمق  دیگر در من  معنا ندارد ... ،

     خسته گی ترس خودخواهی یا هرکوفتی که بوده کار ِ خودش را بدجورخوب انجام داده ...،

     آنقدر بی عُمق و تخت شده ام که با یک تکان هرچیزی در من به بیرون سُر می خورد ...،

     حتیّ  تکان  ِ  شانه های َم  وقت  ِ  گریه ...

           

              

               

             

               

                

                

                

                

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

بوسه ...

 

 

 

     می دانی ... ؟!

     کار از تصوّر و خیال می گذرد ... ،

     موهوم  ...

     خالی ... ،

     از آن حالت های  ِ  گنگی که می نشینی و مجبوری حتیّ  بوسه  را  شبیه سازی  کنی ... ،

     با  دو عروسک  در  دو  دست ...

 

           

             

                 

            

             

             

             

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

فاصله ...

 

 

 

                       از یک جائی  به  بعد  فاصله  دیگر  دور  نیست ... ،

                       درد  است ...

                       نزدیک  است ...

       

        

           

            

           

           

           

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سرما ...

 

 

 

                      این  از  شدّت  ِ  سرما  نیست ... ،

                      به طور عمیقی  سطحی  شده ام ... ،

                      درونی ترین  لایه های  ِ  روح َم   دارند  از سرما می سوزند ...

         

          

            

           

            

              

              

          

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

کثیف ...

 

 

 

                            از حوصله ی  ِ  زنده گی  سر رفته ام ...

                            مرگ  هم  زمین  پاک کردن  را  بلد  نیست ...

     

        

        

        

       

       

       

         

         

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

مفاهمه ...

 

 

 

                               سکوت ...
        
                               تفاهم  ِ  زبان و گوش  است ...
 
    
       
           
         
          
          
           
              
           
           
           
           
              
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

مرگ ...

 

 

 

                     شیشه  را  پائین  کشیدم ... ،

                     سَرم  را  بیرون  بُردم ... ،

                     سوز ِ  سرما  مغز ِ استخوان  ِ  گونه های َم  را  سوزاند ... ،

                     ماه  را  نمی شد  تماشا  نکرد و  نسوخت ...  ،

                     باید  ببینی  و  بسوزی ... ،

                     چشم های َم  را که  باز کردم  ...

                     دیدم  سرم  روی  ِ  کیسه ی  ِ هوای ِ ماشین افتاده ...

                     ماشین نیمه معلق داشت صخره را خیلی سفت می بوسید ...

                     دود  همه ی  ِ  توی  ِ  ماشین  را  گرفته  بود ... ،

                     از توی  ِ  پنجره  آمدم  بیرون ... ،

                     وقتی  ایستادم  بالا  را  نگاه  کردم ...

                     باید  ببینی  و  بسوزی ... ،

                     ماه  را  نمی شد  تماشا  نکرد  و نسوخت ...

                                        .

                                        .

                                        .

                      آدم ها  وقت  ِ  دست دادن  با  مرگ ...

                      بدر ِ  ماه  را  می بینند ... ،

                      من مطمئن َم ...

     

             

            

          

           

          

        

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

برف ...

 

 

 

                          زمستان  ِ  نبودن َت  در  من ...

                          دائم  حرف  می بارد ...

      

              

         

           

             

              

           

          

      

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

خاطره ...

 

 

 

                               خاطره  یعنی ...
    
                               گذشته ها  نگذشته ...
 
     
       
       
        
        
          
           
         
         
         
        
        
        
             
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

تو ...

 

 

 

                          ذکر  ِ  وحدت   " هو " ست ...

                          ذکر  ِ  تنهائی  " تو " ...

    

          

 

       

          

      

        

           

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

خسته گی ...

 

 

 

                به  جائی  می رسی  که  خسته گی ات  در  نمی شود  و  درد  می شود ...

      

              

             

               

             

             

            

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

والسّلام ...

 

 

 

                دلی  که  آتش  گرفت  را  فقط  دیگر  باید  روی َ ش  خاک  ریخت ... ،

                والسّلام ...

    

     

    

          

   

 

 

   

  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

خیال ...

 

 

 

       چشمان َم  را  می بندم  و  تو  را  خیال می کنم  و شعف  تمام وجود َم  را می گیرد ... ،

       دُرُست  مثل  ِ  کبکی  که سر َ ش  را  می کند  زیر برف  و  خروس  می خواند ...

   

    

            

             

            

            

            

               

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سخت ترین ...

 

 

 

 

                        سخت ترین  جای  ِ  تنهائی  همه جایَ ش  است ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

اتساع ...

 

 

 

              می دانی ... ؟
 
              پوست انداختن نیست ... ،
 
              که  یک  مدّت  درد  بکشی  و  پوسته ات  بیفتد  و خلاص ... ،
 
              درد  آرام آرام  فشار  می آورد ...
 
              هی  جا  باز  می کند  و  پاره  نمی کند ... ،
 
              هی  جا  باز  می کند  و  پاره  نمی کند ... ،
       
              جا  باز  می کند  و می ماند ...
       
              تو  هم  هی  پت و پَهن  می شوی  و درد  را  با  خودت  می کشی ...
       
       
         
        
         
        
         
       
        
          
     
        
        
        
        
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

بُز دل ...

 

 

 

 

             مطمئن  نیست َم   بُزدل  نباشم ...

             امّا  مطمئن َم  دل َم   بُز  آورده ...

 

          

        

         

        

          

           

            

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

درس ...

 

 

 

                               بهار  تو  را  از  حفظ  است  و ...

                               زمستان ...

                               من  را  تپق  می زند  ...

     

      

      

       

   

      

       

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

لعنتی ...

 

 

 

 

                          خواب  دیدم  خدا  دارد  گریه  می کند ... ،

                          لعنتی  تو  از  آن جا  هم  رفته ای  ... ؟!

      

       

          

        

         

         

        

       

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

حربه ...

 

 

 

 

                        تنهائی  خود َ ش  آدم  را  نمی کشد ... ،

                        کاری  می کند  که  آدم  خود َ ش  را  بکشد ...

   

    

     

       

         

 

    

    

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

مقصد ...

 

 

 

 

                                می رسی  به  جائی  که ...

                                بن بست  نیست  امّا ...

                                دیگر مقصدی  نداری ... ،

                                می نشینی  و ...

                                تمام ...

  

  

        

 

 

        

               

                         

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

حسرت ...

 

 

 

 

                                  حسرت  یعنی ...

                                  تو  شعری  و  من  ...

                                  شاعر  نیستم ...

 

 

     

      

      

      

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

دق ...

 

 

 

 

                      این  که  آدم  زیاد  بفهمد  آدم  را  دق می دهد ... ،

                      امّا  این  که  آدم  خیال کند  زیاد  می فهد  دیگران  را  دق  می دهد ...
    

   

   

      

       

       

        

          

      

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

مرز ...

 

 

 

                               مرز  ِ  جنون  پیراهن  ِ  توست ...

       

         

         

         

           

        

         

        

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

ممنون َم ...

 

 

 

 

                    ببخشید  من  یه  دقه  برم  منظورم  رو  برسونم  برگردم ...

 

 

  

   

   

  

   

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

زمستان ...

 

 

 

      زمستان همه ی  ِ منظور َ ش  این است که بفهماند اگر تو نباشی چه جوری می شود ... ،
     
      نمی داند  من  سال هاست  یخ زده ام  ...
   
   
     
        
     
       
        
      
       
      
    
     
   
  
    
  
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سبُک ...

 

 

 

 

                       حرف زدن  آدم  را  سبُک  نمی کند ... ،

                       منظور  را  رساندن  آدم  را سبُک  می کند ...

   

   

     

      

  

     

   

     

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

دیوانه ...

 

 

 

       آن که سر به دیوار می کوبد ...

       یا  الکی  می خندد  و فریاد می کشد  و ده تا  سیگار  را  باهم  دود  می کند ...

       یا  روی  ِ  دیگران  تف  می اندازد  و فرار می کند  و ملق می زند  دیوانه نیست ... ،

       فقط  حال َ ش  خوب  نیست ... ،

       دیوانه  آن  است  که  نمی رود ... ،

       دیوانه  آن  است  که  می ماند ...

     

       

        

         

      

         

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

اشتباه ...

 

 

 

                       می گفت : خُب چکار کنم ... ؟!

                       از  دور  خیلی  شبیه ِ  خوشبختی  بود ...

 

 

 

 

 

 

 

    

    

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

تکرار ...

 

 

 

                       در  این  تکرار  و  تکرار  و  تکرار ...

                       روز  را  شب  می کنم ...

                       شب  را  گریه ...

    

 

    

     

     

      

    

 

    

  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

خالی ...

 

 

 

                                 خالی  ِ  خالی ... ،

                                 دیگر  حتیّ  خیال  ِ  خام  هم  ندارم  ...

        

            

           

               

             

      

        

         

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

پهلوان ...

 

 

 

                         تنهائی  پهلوان  نیست ... ،

                         نامَرد  دُرُست  از  جائی  که  آدم  درد  دارد ...

                         از  دل  می گیرد  و ...

                         آدم  را  زمین  می زند ...

           

               

               

              

                  

                 

              

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

حسود ...

 

 

 

             من  آدم  ِ  حسودی  نیست َم ... ،
           
             نمی دانم ... ؟!
        
             نبوده ام ... ،
       
             شاید  هم  می توانسته ام  باشم  ولی  واقعا  سعی کرده ام  نباشم ... ،
   
             اینها  را  گفتم  که  بگوی َم  تف  به ذات  ِ  بی ذات  ِ  تنهائی ... ،
     
             امروز  دم  ِ  مغازه ی  ِ  لوکس فروشی ...
    
             به  مَردی  که  به  خانم  ِ  زیبای َ ش  گفت  عزیز ِ  دل َم  حسودی  کردم ... ،
      
             دروغ  گفته ام  اگر  بگوی َم  کم ... ،
      
             خیلی  هم  زیاد ... ،
       
             صد متر  آن  طرف تر  داشت َم  مثل  ِ  سگ  گریه  می کردم ...
            
        
              
             
               
            
            
             
           
             
           
            
            
               
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سقوط ...

 

 

 

                برگ  که  دارد  می افتد  به  دست های  ِ  شاخه  نگاه  می کند ...

                شاخه  هم  دست َ ش  کوتاه ... ،

               عجز  شرم  و  ناامیدی  را  با هم  دارد ...

       

         

         

             

             

          

           

          

           

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

معلوم ...

 

 

 

                   آدم  ِ  تنها  شاخ و دُم  ندارد ...

                   ولی  از  ده فرسخی  معلوم  است ...

      

         

         

            

          

             

           

          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

انتظار ...

 

 

 

     انتظار  ِ  پایان  را  کشیدن  چه  دردناک  است ... ،

     یک  نوعی  بلبشوی  ِ   ترّحم برانگیز  ِ  استیصال  و  ناامیدی  و خسته گی  است ... ،

    خود َش  را  که هیچ ... ،

    گاهی  آدم  نمی تواند  خدا  را  ببخشد ...

 

 

 

     

  

   

 

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

باغبان ...

 

 

 

                             کاش  می شد  آدم ها  را  قلمه  زد ...

           

             

            

           

             

          

          

            

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :