هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی دست و پا ...

                                                                        

                                                                             

                                                                

                                 دست هائی  که  نیامدند ...

                                 مرا ...

                                 از  پا  انداختند ...

                                                                  

                                                                     

                                                                                

                                                                                 

                                                                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
تگ ها :

سال ِ سیاه ِ دو هزار ...

                                                     

                                                              

                                                      

                                  عزیزم ...

                                  این  روزها  انگار ...

                                  فال ِ حافظ  هم درست  کار نمی کند ...

                                                                             

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                        

                                                                                    

.                                                                                          

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
تگ ها :

خدا هم تنهاست ...

                                                                    

                                                                    

                          کم آورده ام ... ،

                          بغض می کنم ... ،

                          زانو می زنم ... ،

                          قسم  می دهم  تنهائی  را  ... ،

                          به خدا ... ،

                          برود و مرا  تنها  بگذارد ... ،

                          سر  تکان  می دهیم ...

                          یکی  از استیصال ...

                          یکی  به  طعنه ...

                          یکی  از  شرم ...

                                                                               

                                                                         

                                                                           

                                                                    

                                                                              

                                                                             

                                                                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
تگ ها :

خدا یک درصد است ...

                                                            

                                                                

                       اوضاع  روانی َم  نابسامان  است ...

                       دست های َم  را  کشته ام ...

                       رویاهام  دارند  فریاد می کشند ... ،

                       نمی دانم  مرگ  بر چه کسی  ... ؟ ،

                       اینجا که خاورمیانه  و وال استریت  نیست ... ،

                       انگار ...

                       من  باید  برود ... ،

                       کاش ...

                       تو بیائی ...

                                                                                    

                                                                   

                                                                               

                                                                                

                                                                                 

                                                                                       

                                                                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠
تگ ها :

دال و لام ...

                                                             

                                                                     

                                                  

 

                 هنوز با همان دو حرف می نویسم َ ش ... ،

                 فقط  آن وقت ها ...

                 برگ ِ  سبزی  بود ...

                 تحفه ی ِ  من ... ،

                 حالا ...

                 سنگ ِ سختی است ...

                 تحفه ی ِ  تو ...

                                                             

                                                              

                                                                        

                                                                              

                                                                                 

                                                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠
تگ ها :

ور نه حق ّ ِ مطلب ادا نشود ...

                                                             

                                                                        

                           به خدا عاشقانه را نباید نوشت ... ،

                           عاشقانه باید گرم ِ نفس باشد ... ،

                           بکر ِ بکر از سینه بیرون بیاید و ...

                           نجوا شود کنار ِ گوشی که آنقدر نزدیک است ...

                           که می توانی لاله اش را به لب بگیری ...

                                                                                      

                                                                                            

                                                                                     

                                                                                      

                                                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠
تگ ها :

کفش ها ...

                                                                          

                                                                              

                 تق ... تق ... تق ... تق ... تق ...

                                .

                                .

                                .

                کابوس ِ گوش ها ...

                صدای ِ  رفتن  است ... ،

                لطفا  از  دور ...

                نزدیک شوید ...

                                                          

                                                   

                                                                       

                                                               

                                                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
تگ ها :

لکنت ...

                                                        

                                                                

                         حرف هام  دیگر ...

                         کلمه کلمه  ادا  نمی شوند ... ،

                         قطره قطره  جاری  می شوند ...

                                                                      

                                                                

                                                                       

                                                                                     

                                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
تگ ها :

حروف ِ علهّ عبارتند از : واو و الف و یاء ...

                                                                          

                                                                           

                               تقصیر ِ خدا  نیست ... ،

                               وای  وای های  ِ  ما ...

                               نوشته می شوند ...

                               ولی ...

                               خوانده نمی شوند ...

                                                                            

                                                                      

                                                                                 

                                                                                    

                                                                                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠
تگ ها :