هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عطر ِ تنهائی ...

                                                    

                                                         

                                               

           +  :  کرم دست وصورتی که رایحه همین عطرُ داره رو براشون نمی برید ... ؟!

           -   :  ا م م م ...

           +  :  حتما خوششون میاد ها ... !

           -   :  ا م م م ...

                                            .

                                            .

                                            .

           آخه چطوری بهش می گفتم که کرم رو نمی تونم روی ِ رو بالشی م  بزنم ...؟!

                                                                      

                                                                                

                                                                                              

                                                                     

                                                                                     

                                                                              

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠


ترافیک ...

                                                        

                                                                    

                                                           

                               آدم ها ...  ،

                               باهم ها  و  بی هم ها  ... ،

                               زوج  و  فرد ... ،

                               و  منی  که  انگار ...

                               با  پلاک ِ تنهائی ...

                               هیچ راهی به محدوده ی ِ زوج و فرد ندارم ...

                                                                                                   

                                                                                          

                                                                                       

                                                                                              

                                                                                                 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠


ضربُ المثل ...

                                                        

                                                                      

                      از  تو  حرکت  ... ،

                      از خدا ...

                      چاله چوله  و دست انداز و پیچ خطرناک  و ... 

                   

                                                                          

                                                                      

                                                              

                                                                                 

                                                                                   

                                                                  

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠


بی فایده ...

                                                          

                                                          

                        زیر ِ گلدان ِ کوچک ِ توی راهرو ... ،

                        بالای ِ قاب ِ در ... ،

                        پیش ِ آقای ِ مهربان ِ طبقه ی ِ بالائی ... ،

                        یا اصلن ...

                        هر جا که تو دلت بخواهد ... ،

                        آخر با چه امّیدی ...

                        کلید را کجا بگذارم ... ؟!

                        وقتی که نیستی ...

                                                                                 

                                                                       

                                                                

                                                                   

                                        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠


از کار افتاده ...

                                               

                                                          

                                            

                         بی تو ...

                         تخت ِ خواب ...

                         تخت ِ بی خوابی است ...

                                               

                                                   

                                                      

                                                              

                                                               

                                                                    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠


استحاله ...

                                                  

                                                       

                                                          

                          ک ا ش  های  ِ  تو در مَستی ِ  آن شب ها ... ،

                          حالا شده ...

                          ا ش ک  های  ِ  من  در هُشیاری ِ  این شب ها  ...

                                                       

                                                                            

                                                               

                                                                      

                                                                    

                                                        

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠


غصّه ی ِ زنده گی ...

                                                        

                                                                 

                           آفّرین  به  خدای ِ  دانا  ... ،

                           نوزده  که  کم  از بیست  ندارد ... ،

                           کُل ّ ِ  قصّه ی ِ  زنده گی   را ...

                           فقط  با  یک غلط  نوشته  ...

                                                    

                                                                   

                                                              

                                                                         

                                                                 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠


کابوس ...

                                                  

                                                                        

                                                   

                                   کابوس ...

                                   رویای ِ دست هائی است ...

                                   که نیست ...

                                                                  

                                                                      

                                                                        

                                                                                   

                                                                         

                                                                                     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠


خدا را در پستوی ِ خانه نهان باید کرد ...

                                                                                   

                                                                                     

                                   عُذر ِ حقارت َم  بر شانه ... ،

                                   که کوچک^ خدای َم ...

                                   در  پستوی ِ  خانه  جاگیر  است ...

                                                                 

                                                                      

                                                                                

                                                                                     

                                                                                          

                                                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠


بازگشت ...

                                                 

                                                        

                                                      

                                در این  خدائی ِ  شیطان  ... ،

                                خدا ... ،

                                به  خود  آ  ...

                                             

                                                     

                                                                  

                                                                      

                                                                 

                                                          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠


زیر ِ خط ِ غیرت ...

                                                         

                                                                   

          واژه هام  و ...

          انگارهام  و ...

          نقطه های ِ آخرَم  که انگار شروع  ِ مُنقطع  پاره خط  ِ تنهائی است  ...

          پشم است ... ،

          مَخلص ِ  کلام ...

          با  جمله ای  به  همین ساده گی  ...  :

          اینجا ...

          بعضی  آدم ها ...

          از صاد ِ صبح ...

          تا  بای ِ شب ... ،

          از میم ِ ماه ...

          تا دال ِ خورشید ... ،

          برای ِ زنده ماندن ...

          هی  می میرند ...

                                                                     

                                                                       

                                                                   

                                                                        

                                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠


برداشت ...

                                                      

                                                             

                                                             

                              گاهی  ...

                              انگار  زنده گی  ...

                              سوء تفاهمی  از مرگ  است ...

                                                                        

                                                                            

                                                                            

                                                                                        

                                                                                      

                                                                    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠


چه کسی دید ... ؟

                                                                     

                                                                          

                                                              

                             آیینه  که  تمام قد  باشد ...

                             افتادن َت  را هم  به  رُخ َ ت  می کشد ...

                                                             

                                                        

                                                                      

                                                                       

                                                                        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠


هیچکده ( ره )

                                                                    

                                                                 

        این  بوس و بغل  است که آدم را زنده نگه داشته است ...

                                                                          

                                                                              

                                                                          

                                                             

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠


استراتژی ...

                                                

                                                         

                      طاقت بیار آدم ...

                      طاقت بیار ...،

                       سرت  را  پایین  بگیر  و محکم بمان ... ،

                       در این  هجمه ی  ِ  طوفانی ِ  آتش ...

                       گلوله های ِ  خدا  ...

                       تمام خواهد شد ...

                                                                  

                                                            

                                                                          

                                                                           

                                                              

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠


یک کم گفت و گو ...

                                                  

                                                            

                     گفتم :

                     یک کم  حرف  دارم  با   یک کم  بی تابی ... ،

                     گفت :

                     یک کم  کار  دارم  با  یک کم   بی حوصله گی ...

                                           .

                                           .

                                           .

                     این روز ها  انگار ... ،

                     یک کم ... ،

                     یک  کم  زیاد  است ...

                                                                

                                                                           

                                                                                 

                                                                               

                                                                   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠


مترسک ...

                      

                                                                                        

                        باور کن  برادر جان ... ،

                        پرنده ها ...

                        از  آغوش ِ  باز ...

                        می ترسند ...

                                    

 خارج از محدوه ی ِ نوشته  ...

                                              

                                      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠


ترادُف ...

                                                   

                                                               

                                                              

                             -  این َم  بهشت ...

                             :  ﺒَﮬ ، شت ... !

                                                                            

                                                                                    

                                                                                        

                                                                                        

                                                                    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠


غصّه ...

                                                        

                                                               

                             هر شب ... ،

                             در ملغمه ی  ِ تاریکی  و من ... ،

                             یک چیز ِ بزرگ  سه  حرفی ... ،

                             تا خود ِ صبح ...

                             به من  التفاتی  از  جنس ِ  بقای ِ  نسل  دارد ... ،

                             و من ... ،

                             بی هیچ ارادتی انگار ... ،

                             در پهنه ی ِ تختی که بوی ِ بی خوابی می دهد ...

                             مثل ِ فاحشه های ِ خیابان ِ قرمز ... ،

                             با  فکر ِ تکراری ِ  فردائی غیر ِ تکراری  ... ،

                             سرد و گس ... ،

                             فقط  ...

                             تکان تکان  می خورم ...

                                                              

                                                                  

                                                                    

                                                          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠


متهم ...

                                                                

                                                                   

                                  بیچاره  "  او  " ...  ،

                                  جائی  که   "  تو  "  ...

                                  ضمیر ِ  غائب ِ  همیشه ی ِ  قصّه هاست ...

                                                             

                                                           

                                                                        

                                                              

                                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢ مهر ۱۳٩٠