هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

الفاتحه ...

                                                         

                                                                     

                                                     

                            چه  سودی از خاطره ها ... ؟

                            برای دلی که  سال هاست  ...

                            وصف ِ حال َش ...

                            " خدا بیامرز "  است  ...

                                 

                                      

                      

                        

.                    

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

التماس ...

                                                  

                                                      

                                               

                            بُغض َم  را  خودم  گریه  خواهم کرد ...

                            سکوت َم  را  هم  خودم  می نویسم ...

                            دست های َم  امّا  ...

                            التماس ِ  دُعا  دارند ...

                                

                                   

                                  

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

وفاداری ...

                                        

                                                        

                                                                   

                             مرد ِ تنها ...

                             چه  بی افتخار ...

                             شلوارَش  دوتا  نیست ...

                                           

                                       

                                             

                                   

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

ردیف ...

                                                     

                                                            

                           دل  " سوخت  " ...

                           دیده  " سوخت  " ...

                           دین  " سوخت  " ...

                           دنیا  " سوخت  " ...

                           شمع  " سوخت  " ...

                           پروانه  " سوخت  " ...

                                      .

                                      .

                                      .

                          اصلا  خدا  بخواند  ... !

                          مگر جز  " سوختن  " ...

                          کدامین واژه می تواند ...

                          ردیف ِ مکرّر  ِ غزل ِ هزار بیت ِ عشق باشد ... ؟

                                

                                     

                                  

                                

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

داستان ِ کوتاه ...

                                                    

                                                          

            توی ِ  " یکی بود یکی نبود " ِ  شروع ِ  همه ی ِ  قصّه ها ... ،

            برای ِ  یه  تنها ...

            قصّه  با  همون  گفتن ِ  " یکی نبود "  تموم میشه ...

                                  

                              

                          

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

دو رنگی ...

                                            

                                                   

                        یکی بود ...

                        یکی نبود ...

                        با من ...

                                       

                                     

                                   

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

حُرمت ...

                                               

                                                    

                                      

                           مُردم  از ...

                           سوز ِ دل َم  از ...

                           دل  سوزی ِ  مَردم ...

                            

                              

                               

                             

  پی نوشت :

  تنها ها ... 

  دل سوزی  ِ  آدم های ِ  محترم  رو نمی خوان ... ،

  تنها  برای ِ سوز ِ دل ِ  شون ...

  احترام ِ  آدم ها  رو می خوان ...

   پی نوشت تر :

   دل سوزی  ِ مَردم  رو  لطفا هر جور دل ِ تون می خواد معنی کنید ...

   مَردمی که برات دل می سوزونن ...

   یا ...

   مَردمی که دل ِ ت رو می سوزونن ...

                                                   

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

دست هام ...

                                              

                                                      

                                                

                            گیر ِ دستی َ ام   که ...

                            دست گیری َ ام  کند ...

                                          

                                 

                       

                                      

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

درد ...

                                                       

                                     

                          

                     چه فرق می کند ...

                     لحظه های ِ نیش گون ِ تنهائی  را چه چیزی  بشمارد ... ؟!

                     عقرب ِ ی ِ دقیقه  شمار ... ؟!

                     یا ...

                     عقرب ِ ی ِ ساعت شمار ... ؟! ،

                     عقرب ِ های ساعت ِ تنهائی ...

                     به اقتضای ِ طبیعت ِ شان ...

                     فقط  نیش  می زنند ...

                          

                           

                                   

                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

امید ...

                                             

                                                 

                                         

                      چقدر دل َم  تنگ شده ...

                      برای ِ خنده ها ...

                      برای ِ بوسه ها ...

                      برای ِ دست های ِ  ...

                      آن  که  نمی دانم  کیست ...

                             

                               

                                    

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

عریضه ...

                                                      

                                                         

                            غزل و نثر ...

                            سپید ...

                            وزن  و  عروض ...

                            من نمی دانم ... ،

                            عرض  می کنم  :

                            دل َم ...

                            بی قافیه  تنگ  است ...

                                   

                                           

                                         

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

خالی ...

            

                                                

                              تنها ...

                             یعنی ...

                             خالی ...

                                

                              

                        

                                      

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

شرمساری ...

                                        

                                                

                         در این تکرار ِ تکراری ... ،

                         فردا ...

                         انگار همان  دیروزی  است ...

                         که  از خجالت َ ش ...

                         در تاریکی ِ  شب  می آید ...

                      

                             

                             

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

دعای ِ تسلسل ...

                                         

                                                          

                     خدایا ...

                     خودت  ما  رو  از دست ِ  خودت  نجات  بده ...

                  

                      

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

قبض ِ روح ...

                                                        

                                                       

                     عزرائیل جان ...

                     قبض لازم نیست ... ،

                     روح نمانده برای َم ... ،

                     لطفا ...

                     فقط اسم َم را خط بزن ...

                            

               

                           

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

آرزو ...

                                           

                                                           

                      آرزو ...

                      همان امّیدی است ...

                      که دیگر هیچ امّیدی به آن نیست ...

                   

                 

             

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

در و دیوار ...

                                 

                           

                      در ...

                      یعنی شوق ِ آرامش ِ حضور ِ بانو ... ،

                      در ...

                      یعنی عطش ِ بوسه ی ِ ناتمام ِ  زن ... ،

                      کلید ِ  لعنتی  ...

                      انگار بی هیچ شعبده ای ...

                      مرد ِ تنها  را ...

                      از لای  ِ جرز ِ دیوار ِ خانه  رد می کند ... 

                                     

                           

                           

                            

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

گوش ِ جان ...

                                            

                                                    

                     می دانستی ... ؟! ،

                     مَرد بلد نبود ...

                     گاهی  که  می خواهی  ...

                     باید  بگوید  دوست َت  دارد ...

                     امّا ... ،

                     امّا چقدر زیاد ...

                     بلد بود ...

                     هر وقت که  باید  و  بخواهی ...

                     فدای َ ت شود ...

                                        

                                 

                                   

                       

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

مدرنیته ...

                         

                         

                  

                    خدا وکیلی ...

                    به نکیر و منکر خواهم  گفت :

                    من ...

                    فقط  در حضور ِ وکیل َم حرف خواهم زد ...

                          

                       

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

برنامه ریزی ...

                                 

                                                 

                                           

                      برنامه ی ِ فرود هواپیماها ...

                      برنامه ی ِ ورود قطارها ...

                      برنامه ی ِ رسیدن اتوبوس ها ...

                      چه  اهمیتی  دارند ... ؟!

                                     .

                                     .

                                     .

                       دل ِ من ...

                       سال هاست ...

                       بی برنامه  تنگ می شود ...

                            

                            

                          

                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
تگ ها :