هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

غاصب ...

                                                                 

                                                     

            

                         خدا جان  ...

                               " جای ِ حق نشسته ای ... "

                               لطفا  پاشو ...

                               حق بیاید بنشیند سر ِ جای َش ...

                                                            

                                                   

                                                           

                                                     

                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

بی دست و پا ...

   

                                                           

                       بُغض َم ...

                       از دست هام  نیست ...

                       که کاسه ی ِ خالی ِ دُعاست   ... ،

                       آآآآه ه ...

                       بیچاره  پاهام ... ،

                       بیچاره  پاهام ...

                       سرگردان ِ بهشت اند ...

                                                      

                                                          

                                                             

                                                      

                                                        

                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

نماز ِ شکسته ...

    

                                                              

                  قد " ق ا م ت ِ " الصّلاة ...

                  قد " ق ا م ت ِ " الصّلاة ...

                           .

                           .

                           .

                  گاهی ... ،

                  برادر جان ... ،

                  حدّ ِ ترخُّص ...

                  چهار فرسنگ نیست ... ،

                  یک سنگ داشته باشند در سینه ... ،

                  چهار حرف ِ  " ق ا م ت َ " ت  که هیچ ... ،

                  دل َ ت  که چهار حرف ِ " ش  ی  ش  ه  " باشد هم ... ،

                  دل َ ت  که چهار حرف ِ " آ  ی  ن  ه "  باشد هم ... ،

                  می شکند ...

                  به دو حرف ِ  " غ  م "  ...

                            .

                            .

                            .

                  الله اکبر ...

                  الله اکبر ...

                            .

                            .

                            .

                  این جا انگار ...

                  سال هاست ...

                  دل را ...

                  شکسته می خوانیم ...

                                               

                                                

                                                   

                                                    

                                                       

                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

زنده گی ...

     

                                                        

                   صبح ها ... ،

                   در تردید ِ بیداری ... ،

                   به خودم ...

                   کمی خواب ِ بیشتر تعارف می کنم ... ،

                   در این صبح های ِ تردید و تعارف ...

                   من ...

                   بی تردید ...

                   هیچ تعارفی ...

                   با مرگ ندارم ...

                                               

                                                

                                                

                                                   

                                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
تگ ها :

هبوط ...

              

 

                       خودت هم می دانی ...

                       هوس  بهانه  بود ... ،

                       هبوط ...

                       کیفر ِ محتوم ِ آدم  بود ...

                       به تاوان ِ دیدن ِ جامه ی ِ شیطان ...

                       گوشه ی ِ پستوی ِ لباس های ِ تو ... ،

                       خدا جان  با  توام ...

                       ببین ... !!

                       آدم ...

                       دارد درخت ِ سیب می کارد ...

                                                                 

                                                      

                                                 

                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
تگ ها :