هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قصّه ...

                                               

                                                              

                                         

                                  بحث ِ  نرسیدن ِ  کلاغ  نیست ... ! ،

                                  من  تمام  شده ام  ...  ،

                                  قصّه ام  امّا ...

                                  همین طور  خالی  خالی  ...

                                  دارد  تمام  نمی شود  ...

                                                                   

                                                                               

                                                                                

                                                                      

                                                                       

                                                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

من ...

                                            

                                                  

                                     دخیل  بسته ام  به  نور ... ،

                                     تنَ م  ...

                                     همه  فریاد ... ،

                                     سایه ام  ...

                                     سکوت ِ  خورشید ...

                                                                                        

                                                                                      

                                                                                             

                                                                                            

                                                                                 

                                                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

تنها ...

                                                         

                                                                 

                      همه ی  ِ  ما  تنهائیم  ... ،

                      یک  عصر آدم  ِ تنهای  ِ حال  ...

                      میان ِ یک  تاریخ  آدم  ِ تنهای  ِ گذشته  و آدم  ِ تنهای  ِ آینده ... ،

                      فقط  ...

                      یک  عدّه ای  تنهائی ها مان  شبیه  هم  است ...

                      یک  عدّه ای  هم  تنهائی ها مان  شبیه  هم  نیست ...

                                                                                                            

                                                                                                

                                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                              

                                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

لطفا صفحه را ببندید ...

                                                 

                                                      

                                    کاسه ای  اشک َم  ...

                                    مُشتی  حرف ... ،

                                    اینجا ...

                                    گریه های َم  را  می نویسم ...

                                                                   

                                                                      

                                                                                

                                                                                     

                                                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

چهارشنبه سوری ...

                                                 

                                                          

                                تنها  که  باشی  ...  ،

                                دُرُست  مثل ِ ختنه ی ِ  کائوس ِ  عَرَق فروش ...

                                یا حتیّ ...

                                مثل ِ عروسی ِ  ننه ی ِ  آدم ... ،

                                سه شنبه ی ِ  آخر ِ   سال  ...

                                هیچ   سوری   ندارد  ...

                                                                                 

                                                                                     

                                                                                         

                                                                             

                                                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

تا اطلاع ثانوی مسدود است ...

                                                     

                                                        

                           در این  ریزش ِ  بی پایان ِ  واژه ... ،

                           برای ِ  رفتن ...

                           فقط  راه  ِ سکوت  باز  است ...

                                                                            

                                                                                       

                                                                                      

                                                                              

                                                                                    

                                                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

تهدید ...

                                        

                                                         

                        من  من  نبودم  و  ...  

                        تولدّ ...

                        آغاز مکافات َ م  با  دنیا  شد  ...  ،

                        من  اگر  من  باشم  ...

                        مرگ ...

                        آغاز ِ   مکافات ِ  خدا  با  من  است  ...

                                                                         

                                                                                

                                                                            

                                                                           

                                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

مَثَل آباد ...

                                                         

                                                        

                             عین  و  شین  و قاف ... ،

                             عقل  و  شور  و  قلب ...  ،

                             می بینی ... !

                             عشق ...

                             سه  نقطه ی ِ  خیلی  حساس  دارد ... ،

                             از  دست ِ شان   بدهی ...

                             آخرَش  گاف  می دهی  ... ،

                             می مانی   پشیمان  ... ،

                             عین  ِ   س    گ ...

                                                                         

     خارج از محدوده ی ِ نوشته ...

                                                                    

                                                                     

                                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

دیکته ...

                                              

                                                 

                                آن که صحیح  کرد  و  خط  ِ  قرمز  کشید :

                                شادی  غلط  است ... ،

                                جریمه مان  کرده  ... ،

                                داریم  هزار  بار  از  روی  ِ  خشم   می نویسیم  ...

                                                                                                

                                                                                         

                                                                                  

                                                                                          

                                                                                               

                                                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

ل َ ح َ د ...

                                             

                                              

                                دنیا  ... ،

                                این رفیق  ِ  با  معرفت  ... ،

                                برای  ِ همه ...

                                سنگ  ِ  تمام  می گذارد ...

                                                     

                                                      

                                                           

                                                             

                                               

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

درد ِ مشترک ...

                                            

                                                        

                                   کوچ  کرده ای  از  فصل  ِ همیشه  سرد  و ... ،

                                   انگار هر جا  ...

                                   خشکی  طالع  ِ خشکی  است  ...  ،

                                   خسته گی  را ...

                                   دُرنا ی  ِ  نشسته  بر  کلوخ  ِ  تالاب  می فهمد ...

                                                                 

                                                                          

                                                                                    

                                                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

منتظر ...

                                                        

                                                             

                                خدا ...

                                حتیّ  از مرگ  هم  ...

                                دُرُست  استفاده  نمی کند ...

                                                                              

                                                                                     

                                                                                

                                                                                       

                                                                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

ناشناس ...

                                            

                                                         

                                                      

                           سرگردان  و  بی  سرانجام  ... ،

                           باد ...

                           نام ِ  مستعار ِ  آرزوهای ِ  من  است ...

                                                                               

                                                            

                                                                                     

                                                                          

                                                                      

                                                                                    

                                                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

خود آ ...

                                         

                                                     

                             دُرُست  مثل ِ  خدا ...

                             که  خودش  آمده ...  ،

                             اشک های  ِ  من ...

                             همین جوری  خودشان  می آیند  و ...

                             من ...

                             خدا   خدا   اشک   دارم  ...

                                                                             

                                                                                

                                                                            

                                                                                  

                                                                               

                                                                            

                                                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

به کجا می روم آخر ... ؟!

                                                        

                                                               

                                    من  اینجام  خدا جان  ... ،

                                    جائی  از  خستگی های  ِ  آدم  ...

                                    که مَزّه ی  ِ مرگ  می دهد ... ،

                                    مَزّه ی  ِ  روح  ِ  سرد  و  بیات ...

                                                          

                                                            

                                                         

                                                        

                                                                         

                                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

شیرین لطفا ...

                                                         

                                                           

                         تلخ ِ تلخم ... ،

                         سالهاست قند توی ِ دلم آب نشده ...

                                                                   

                                                                      

                                                                                             

                                                                                 

                                                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

فیلانی جان ، بیساری جان ، فرشید جان ...

                                                     

                                                          

                       مگر  نه  این  که  برای ِ  مُردن  ...  

                       باید  جان  داشت ... ؟!

                       جان  بدهی  و  بمیری  ... ،

                       جان  که  نداشتی  باشی  ...

                       نمی میری ...،

                       هی  خسته تر  می شوی  ... ،

                       جان  که  نداشته  باشی ...

                       نمی میری ... ،

                       می مانی  و  زجر  می کشی  ...

                                                                                 

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                           

                                                                                     

                                                                                        

                                                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :

بیهوده ...

                                       

                                         

                            جادّه ...

                            فقط  سرکوفت ِ  حقیقتی  به  نام  فاصله  است ... ،

                            و  در  این  سکون ِ  مطلق ...

                            پیچ در پیچی  جادّه ها  ...

                            چقدر خنده آور است ...

                                                                             

                                                                         

                                                                           

                                                                               

                                                                               

                                                                                 

                                                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها :