هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دل تنگ ...

                                                

                                                      

                                 بابا جان ...

                                 نمی دانم  می دانی ... ؟!

                                 چقدر  خنده های َم   درد  می کنند ...

                                                                               

                                                                                   

                                                                                       

                                                                                            

                                                                                            

                                                                             

                                                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

جاده لغزنده است ...

                                             

                                                 

                              آهسته  برانید ...

                              آدم ها  را  از  خودتان ... ،

                              تنهائی  ...

                              پرتگاهی   محتوم تر  از  خداست ...

                                                                          

                                                                         

                                                                          

                                                                  

                                                                              

                                              


                                                          

                                                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

آدرس ...

                                                           

                                                                                 

                        وقتی  نه  کسی  برای ِ  آمدن  هست ...

                        نه  پائی  برای ِ  رفتن  ...  ،

                        نام ِ  چهارراه ها  و خیابان ها ...

                        مُشتی  حرف ِ  مُفت اند ...

                                                                

                                                                       

                                                           

                                                                          

                                                                 

                                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

ناموس ...

                                                          

                                                                

                           نمی دانم ... ؟!

                           در همخوابی ِ کدام  کابوس ...

                           این  دل ِ  روسپی ...

                           رو  سپید  کرده ... ،

                           حالا  باردار ِ  غم  ... ،

                           بی شرف  صبح ها  ویار ِ بوسه ی ِ  بکر  دارد ... ،

                           در این  گل و بلبل ِ  ناموس ... ،

                           بی ناموس ...

                           جای ِ  آل ِ  اجل  عجب  خالی  است ...

                                                                            

                                                                               

                                                                              

                                                                           

                                                                          

                                                                              

                                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

نامردی ...

                                                  

                                                      

                                                   

                                     نامردها  ... ! ،

                                     چند  بُغض  ... ؟

                                     به  یک  گلو  ...  !

                                                        

                                                                     

                                                                           

                                                                     

                                                                     

                                                                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

مُشرک ...

                                                                   

                                                                         

                                   این جا ... ،

                                   مَطرود ِ  تو ... ،

                                   دُچار ِ  خدا  شده ام  ...

                                                                     

                                                                    

                                                                            

                                                                        

                                                                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

مهجور ...

                                                         

                                                               

                        باران ِ  بیچاره  کجا  دارد  می بارد ... ؟! ،

                        این  دست ها  که  رو  به  آسمان َ اند ...

                        بی تعارف تر از آغوش ...

                        چتر ها  را  باز  می کنند ...

                                                                      

                                                                     

                                                                                

                                                                                        

                                                                                 

                                                                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

فاصله ...

                                                 

                                                       

                فاصله ی من و تو از جنس چند کوچه و خیابان و شهر نیست ... ،

                انگارهزاران بغض ...

                انگار هزاران کابوس فاصله دارم از تو ...

                                                                              

                                                          

                                                                                      

                                                                          

                                                                            

                                                                                    

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

نا امیدی ...

                                                                          

                                                                         

               می دونی  یاس  چطور  در وجود ِ ت  شکل می گیره ... ؟! ،

               وقتی  بین ِ  گریه َت  حرفی  داری  امّا   کسی  اون  رو  نمی شنوه ... ،

               پس  سر  به  بلندای ِ  فریاد  می زنی  امّا  گوشی  نیست ...

               و بعد ...

               از اون جا  سکوت  رو  آغاز می کنی ...

                                                                                            

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                                                                                       

    خارج از محدوده ی ِ نوشته ...

                                                            

                                                                   

                                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

ریاضی ...

                                                                     

                                                                     

                               از اینکه  دیگر  کسی  نمی آید ...

                               خاطرَم  جمع  است ... ،

                               لااقل  کسی  بیاید  ...

                               من  را  از  خاطره هایَ م  تفریق  کند ...

                                                                                

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                       

                                                                                              

                                                                                           

 .                                                                                       

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

درد ...

                                                              

                                                                   

                           نفس َم تنگ است ...

                           آرزوهائی که به خس خس افتاده اند ... ،

                           درون سینه ام انگار ...

                           مردی نشسته که گریه می کند و سیگار می کشد ...

                                                                              

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                      

                                                                          

                                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

سقف ...

                                     

                                                 

                               

                       شرط ِ  پرواز ... ،

                       بال  نیست ... ،

                       آسمان  است ...

                                                                

                                                                           

                                                                  

                                                                        

                                                                         

                                                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :

خواب ...

                                                   

                                                             

                             کابوس ها ...

                             چه  دیوانه وار می آیند ... ،

                             کاش  یکی  دست ِ  مرا  بگیرد ...

                             رد  کند  از  این  خواب های ِ  شلوغ ... 

                                                                 

                                                                     

                                                                           

                                                                                          

                                                                                  

                                                                                     

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها :