هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نا پیدا ...

                                                       

                                                                  

                گسترده گی ِ این عالمَ  ... ،

                بیشتر از آن که  ناچیزی ِ زمین  را  در بیشماری ِ کائنات  مشخص  کند ... ،

                این اطمینان  را  بیشتر  می کنند  که ...

                خدا  زمین  را  گم کرده ...

                                                                  

                                                                

                                                                             

                                                                                     

                                                                 

                                                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

شما چطور ... ؟!

                                                                  

                                                             

                                                                        

                  " این روزها ، همه  .....  نگاه می کنند ، شما چطور ؟! "

                                             .

                                             .

                                             .

                                   این جای ِ خالی  را ...

                                   بگذار همان  خالی  بماند ... ،

                                   "   این  روزها ، همه   نگاه  می کنند ،  ...   "  ،

                                   انگار ...

                                   هیچ  دستی ...

                                   برای ِ  یاری  نیست ...

                                                                      

                                                           

                                                                      

                                                                              

                                                                

                                                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

من ...

                                                           

                                                             

                         انگار دیگر ...

                         شده ام  لال مانی ... ،

                         مشق ِ  بد خطی  از سکوت ... ،

                         تجربه ی ِ  تلخ  و ترّحم برانگیز ِ  گوش ها ...

                                                                      

                                                                         

                                                          

                                                                              

                                                                        

                                                                         

                                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

خواب ...

                                                      

                                                           

                 دیگر  دانیال  و  یوسف  و  ابن سیرین  و این  و آن  ندارد ... ،

                 خودم  را  به  خواب ِ  آمدن ِ تو  زده ام  و  بازهم  ...

                 تعبیر ِ  لعنتی اش ...

                 نیامدن ِ  توست ...

                                              

                                                                                 

                                                                                  

                                                                

                                                                           

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

قضاوت ...

                                                      

                                                                     

                              انگار خواب  هم  که  باشی ...

                              آدم ها ...

                              تعبیر َت  می کنند ...

                                                                    

                                                                        

                                                                               

                                                                              

                                                                                         

                                                                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

بی راه ...

                                                                   

                                                                        

                                                           

                      اگر  این  راه ِ  زنده گی ِ  انسان  است ... ،

                      حتما خدا خودش  را  به  آن  راه   زده ...

                                                     

                                                                          

                                                                          

                                                               

                                                                                     

                                                                                   

  خارج از محدوده ی ِ نوشته ...

                                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

مرغ ِ کدام چمن ام ... ؟

                                                        

                                                           

                                                           

                         از  آن  بهشت  بگو ...

                         که  به  پای ِ  مادرَم  باشد ... ،

                         این  بهشت  که  می گوئی  ...

                         به  تخُم ِ  پدرَم  هم  نیست ...

                                                               

                                                        

                                                                      

                                                                   

                                                              

                                                                             

                                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

دو یکیّ ، دو یا سه یا بیشتر تا ...

                                                    

                                                             

                       در این  بی حساب  و کتابی  رابطه ها ... ،

                       کسی نمی داند  ... ،

                       بی چاره  یک  یکیّ ...

                       با چه  اشک  و دل ِ خونی ...

                       خودش  را ...

                       همان  یکیّ  نگه  داشته  ...

                                                               

                                                                 

                                  

                                                                       

                                                                

                                                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

راه ...

                                                             

                                                                

                      عصر که  بر می گردید  خانه ... ،

                      در مسیری  که  به  سمت ِ منزل ِ  شماست ... ،

                      لطفا ...

                      راهی را در نظر بگیرید که :

                      سمت ِ مخالف  ِ بزرگراه است  و  ...

                      تا کیلومترها  پیش ِ روی ِ شما دور برگردانی  نیست ... ،

                      دو طرفه است  امّا همیشه ...

                      به دلیل ِ حجم ِ انبوه ِ خروجی ...

                      ورودیَ ش  کیپ  است  ... ،

                      در محدوده ی ِ زوج و فرد قرار دارد و ...

                      در محدوده ی ِ طرح ِ ترافیک هم هست ... ،

                      مامور سر ِ آن ایستاده ... ،

                      با دوربین هم کنترل می شود ... ،

                      اصلا بنزین ندارید و ...

                      خیلی هم جیش دارید ...

                                     .

                                     .

                                     .

                      شک نکنید ... ،

                      آن  راه ...

                      تنها  راه ِ رسیدن  به  خدا ست ...

                                                

                                                                

                                            

                                                                

                                                                         

                                                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

فقیر ...

                    

                                                                       

                                                           

                       پشت ِ ویترین ِ یک مغازه ... ،

                       کنار ِ آن دکلته ی ِ سدری ... ،

                       پالتوی ِ قرمز ِ خیلی قشنگی هست ... ،

                       که من چقققدددددررر ...

                       حسرت ِ ...

                       -  برای چه کسی ... ؟!  -

                       خریدن َش را دارم ...

                                                     

                                                   

                                                          

                                            

                                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

تقویم ...

                                                      

                                                              

                                                             

                       خورشیدی  و هجری  و  میلادی  ندارد  که ... ،

                       انگار  این  روزها ...

                       همه ی ِ  تقویم ها ...

                       بی  هیچ  مناسبتی ...

                       سی  صدُ  شصت  و  پنج  ...

                       دی روز دارند ...

                                                                              

                                                                     

                                                                             

                                                                    

                                                                       

                                                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

دیکته ...

                                                         

                                                      

                                                          

                                     اجازه ... !

                                     اشک سه حرف  ندارد ... ،

                                     اشک خیلی حرف دارد ...

                                                                               

                                                                                

                                                                                          

                                                                              

                                                                                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

تقدیر ...

                                                    

                                                       

                                 باور کرده ام ... ،

                                 انگار ...

                                 من ...  ،

                                 برای ِ  من  ماندن ...

                                 کم َم ... ،

                                 برای ِ  ما   شدن ...

                                 زیاد ...

                                                                     

                                                         

                                                                 

                                                                          

                                                                        

                                                                           

                                                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

حرف ِ دگر ...

                                                                  

                                                           

                                                              

                                 نمی دانم ... ؟

                                 میان ِ لکنت ِ کدام غزل ...

                                 در سکون ِ سکوت ِ کدام آیه ...

                                 انگار ...

                                 "  الف ِ قامت ِ  دوست ...  "

                                 ادا  نمی شود ...

                                                                              

                                                                    

                                                                                

                                                                             

                                                                              

                                                                                          

                                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

طعنه ...

                                                                

                                                                           

                                                       

                                        باز  یا  بسته ...

                                        چه فرق می کند ... ؟ ،

                                        پنجره ...

                                        زخم ِ همیشه گی ِ دیوار است ...

                                                                     

                                                                      

                                                                

                                                                     

                                                                  

                                                                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

سر باز ...

                                                     

                                                        

                                                

                                  هر چقدر مغرور ...

                                  هرچقدر صادق ...

                                  هر چقدر ساده ...

                                  هر چقدر مکار ...

                                  گاهی ...

                                  برای ِ فتح ِ وجبی از جغرافیای ِ زن ...

                                  به زانو افتاده ام ...

                                                                              

                                                                                           

                                                            

                                                                

                                                       

                                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
تگ ها :

بی قواره ...

                                                             

                                                          

                                             

                                فلسفه ی ِ  تنهائی  را ...

                                هر چقدر هم  خوب  ببافند ...

                                بی قواره  بر  تن ِ  آدم   زار  می زند ...

                                                                

                                                                                       

                                                                                   

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
تگ ها :