هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نا امّیدی ...

 

                 خُب من همیشه  ته ِ دل َام  امّید داشتم   ...

                                      .

                                      .

                                      .

                نا امّیدی ...

               همان امّیدی است ...

               که بوی ِ  نا  می گیرد  ...

               از بس که می ماند  ته ِ  دل ...

                                           

                                             

                                                   

                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩
تگ ها :

حَرَم سرا ...

           

 

                           برادرم ...

                           عجیب  ...

                           قریب است انگار...

                           حکایت ِ  حَرَم ِ  خان  ...

                           با حکایت ِ حَرَم ِ  جان  .

                           آن جا که ...

                                 از صولت ِ خان ...

                                 عایدی از حضور ِ عشق ِ جنابَ اش  ...

                      اخته شدن ِ  بند و بساط  ِ  تن  است ...

                      به تاوان ِ صورت ِ  زیبات ...

                           که ببینی و انگار ...

                           با حسرتی گنگ ...

                           امّا نتوانی که بخواهی ...

                     عشق ِ جناب  را .

                           هم این جا که ...

                                  از دولت ِ جان ...

                                  عایدی از حضور ِ جناب ِ عشقَ اش ...

                     تخته شدن ِ  بند و بساط  ِ  دل  است ...

                     به تاوان ِ  سیرت ِ  زیبات ...

                           که هم ...

                           ببینی و انگار ...

                           با حسرتی گنگ ...

                           امّا نتوانی که بخواهی ...

                     جناب ِ عشق  را .

                                                       

                                                    

                                                       

                                                     

                                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
تگ ها :

دو کلمه حرف ِ حساب ...

            

 

                          می دانم برادر جان ...

                          سالهاست ...

                          " دو کلمه حرف ِ حساب " ...

                          نگفته ام  من .

                          وااااای برادر جان ...

                          سالهاست ...

                          "  دوستت  دارم "  ...

                          نگفته ام  من ...

                                                            

                                           

                                                        

                                                    

                                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
تگ ها :

تظاهر ...

              

 

                           واژه هام انگار...

                           دکلمه های ِ  مُرده ی ِ ابلهی است ...

                           که خودش را به نمُردن زده ...

                                                

                                                       

                                                       

                                                                

                                                          

                                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
تگ ها :

بی تعارف ...

  

 

               یکی بیاید ...

               همین جا بنشیند وسط ِ هیچکده ...

               من ...

               سَرَم را بگذارم روی ِ پاهاش ...

               یک دستش بر لبهام ...

               دست ِ دیگرَش روی ِ چشمانم ...

               بخوابم بی تعارف ...

               شاید که ...

               بنشیند تب ِ این واژه های ِ بُغض ...

               شاید تا ...

               برَوَد کابوس ِ این خاطرات ِ غَضَب .

               دل ِ بی چاره ی ِ خواب هام ...

               من ِ آوازخوان ...

               دل ِ بی چاره ی ِ خواب هام ...

               من ِ رویائی می خواهد انگار ...

                                         

                                       

                                        

                                         

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
تگ ها :

آدم ِ من ...

          

 

                           آدم ِ من انگار ...

                           سَرَش ...

                           بحرُالمیّت ِ افکار است .

                           چشمان َاش ...

                           همیشه بارانی ِ حسرت َ اند  و ...

                           دل َ اش ...

                           رشته ی ِ نامتناهی ِ کوه ِ درد  .

                           دستان َ اش ...

                           دو قطب ِ  سرد ِ سرد ِ خواهشَ اند و ...

                           گام هاش ...

                           شن های ِ روان ِ کویر ِ هوس  .

                                          .

                                          .

                                          .

                           نمی دانم ... ؟

                           این  ...

                           شرح ِ آدمی مثل ِ من است ...

                           یا ...

                           شرح ِ وضعیّت ِ زمین ... ؟

                           یا ...

                           شاید هم انگار ...

                           این ...

                           شرح ِ وضعیّت ِ آدمی است زمینی ...

                           مثل ِ من ...

                                                    

                                                   

                                                             

                                                             

                                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
تگ ها :

سر ِ جای ِ اوّل ...

             

 

                 سلام آقای خدا خان ...

                 که این همه خوبی و مهربان ...

                 بس که بخشیده ای به ما  دل و جان .

                 امیدوارم خیلی خوب باشد حالتان .

                 همین خدا جان .

                 فقط خواستم از یک چیز ِ دیگری ...

                 مثلا از قدردانی و احوالپُرسی از شما هم نوشته باشم ...

                 تا دوستم جان ها ...

                 یک وقت حالشان به هم نخورد از این که ...

                 بابا این  یارو مُرد ...

                 از بَس که نوشت :

                 " انگار نیست آنی که من عزیز ِ دلش  باشم ... " .

                 این بود که با خودم فکر کردم ...

                 همین جوری یک احوالی از شما بپرسم ...

                 بلکهِ هم شاید ...

                 مثلا یک خُرده ای جّو ِ اینجا عوض شده باشد .

                 گرچه جان ِ من  بین ِ خودمان بماند که ...

                 الان که با خودم فکرتر می کنم ...

                 می بینم ...

                 بابا چقدر راستی راستی ...

                 این  یارو مُرد ...

                 از بَس که می داند ...

                 " انگار نیست آنی که من عزیز ِ دلش  باشم ... " .

                                             

                                    

                                            

                                                

                                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩
تگ ها :

بُغض ...

 

                       کنار ِ دیوار گیرش انداختم ...

                       یواشکی بهش می گم :

                       لعنتی ...

                       تو که تو این چند سال ِ  ...

                       خیلی راحت داری جلوی ِ من می رقصی ...

                       با این تاپ ِِ سینه نما ...

                       با این دامن ِ کوتاه ِ آتیشی ...

                            آتیشم نزن با این حُجب و حیا ...

                       امشب رو ...

                       کنارم ...

                       خُب فقط بخواب ...

                                          .

                                          .

                                          .

                       عجب گنگ ِ انگار ... !

                       این غریب ترین بُغض ِ تو گلو ...

                        وقتی دَم ِ صبح ...

                        می خوای یه نقاشی رو دوباره  رو دیوار آویزون کنی ...

                                      

                                                  

                                             

                                                         

                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩
تگ ها :

مَرد ...

 

                      گاهی شب ها ...

                      که دستهایم ...

                      دارند اشک هایم را پاک می کنند ...

                      آنی را ...

                      که شامّه ی ِ دلم  کم  دارد ...

                      دست هایم  ...

                      زیاد  دارندَش  انگار .

                      بوی ِ خوش ِ زن  .

                      واااااااای ...

                      انگار ...

                      من  عاشق ِ دست هایم  شده ام ...

                                           

                                            

                                                  

                                               

                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
تگ ها :