هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جهاد ...

                                                       

                         اینی که من است ...

                         همه هجمه ی ِ شیطان است و ...

                         خدا دارد عقب نشینی می کند ...

                         انگار ...

                                         .

                                         .

                                         .

                         نه ... !

                         کار از کمک نکردن ِ به شیطان گذشته ...

                         دیگر خدا را باید کمک کرد ...

                         انگارتر ...

                                                

                                                     

                                                        

                                                      

                                                          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩


من ...

 

     

 

               گاهی آنقدر آن بالاهام ...

               که نَفسَ ام ...

               عطر ِ خوش ِ خدا را دارد انگار...

               گاهی چنان پائین ام ...

               که میان ِ نشخوار ِ هوس هام ...

               عُفن ِ شیطان را آروغ می زنم ...

                               .

                               .

                               .

               نه از چکاد ِ قلهّ ی ِ خدا ...

               نه تا قعر ِ درّه ی ِ شیطان ...

               کاش همین جا ...

               روی ِ زمین ...

               لااقل ...

               آدم بمانم ...

                                                  

                                           

                                             

                                              

                                      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩


کفر ِ شعر ...

                                                  

          

                   چقدر قرار بود ...

                   نزدیک شوم ...

                   این جا ...

                   کلمه کلمه تا خدا ...

                   چقدر آماده نیستم ...

                   برای ِ رفتن ...

                   انگار ...

                   عمری عشق ...

                   بدهکارم هنوز ...

                                              

                                                  

                                                   

                                                   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩


دیکته ی ِ ساده ...

                                            

  

             دروغ ...

             د ، ر ، و ، غ ...

             هوس ...

             ه ، و ، س ...

             کبر ...

             ک ، ب ، ر ...

             حرص ...

             ح ، ر ، ص ...

             کینه ...

             ک ، ی ، ن ، ه ...

                                     .

                                     .

                                     .

            د،ر،و،غ،ه،و،س،ک،ب،ر،ح،ر،ص،ک،ی،ن،ه ...

            نه ... !

            نیست ... !

            نمی شود ... !

            عین و شین و قاف  ندارد و ...

            عشق ...

            با این ها جور نمی شود انگار ... 

                                                     

                                               

                                                     

                                                        

                                                                 

                                                  

                                                     

                   

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩


طاقت ...

   

                                                    

                                                

                          طاقت بیاور ...

                          بمان با من ...

                          نمیر ...

                          دلَ ام  ...

                                        

                                                       

                                                          

                                                          

                                               

                                                

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩


خاطره ...

 

 

               به خاطره ها  نمی شود اعتماد کرد .

               چشمانت را که باز می کنی ...

               انگار دروغ هائی ابدی بوده اند لعنتی ها ...

                                      .

                                      .

                                      .

               خاطره هائی که حال ِ آدم را به هم می زنند  ...

               همان " دوستت دارم " های ِ  تاریخ گذشته ای هستند ...

               که آدم  بالا می آورد ِ شان  ...

                                    

                                        

                                      

                                            

                                        


                                           

.                             

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩


گندم ... جو ...

   

 

              آن همه  امید ِ  سبز کاشته  بودم  ...

              حالا مثل یک مترسک ...

              آن هم  وسط ِ  دشت ِ زردی که چهارسویَ اش  ته  ندارد  انگار ...  

              دارم از خوشه زار ِ ترس های َام  نگهبانی  می کنم  ...

                                         .

                                         .

                                         .

              نگاه که می کنم ...

              به یک نظر ...

              چقدر امید  دور و برَم  می بینم  .

              ولی ...

              ولی انگار ...

              همه اش امید های تکراری است ... !

             واااای ...

              کیسه ی ِ آرزوهای َ ام  پاره ست ...

                                 

                                        

                                        

                                   

                                        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩