هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جهاد ...

                                                       

                         اینی که من است ...

                         همه هجمه ی ِ شیطان است و ...

                         خدا دارد عقب نشینی می کند ...

                         انگار ...

                                         .

                                         .

                                         .

                         نه ... !

                         کار از کمک نکردن ِ به شیطان گذشته ...

                         دیگر خدا را باید کمک کرد ...

                         انگارتر ...

                                                

                                                     

                                                        

                                                      

                                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

من ...

 

 

               به خدا داشتم می رفتم آن بالاها ...

               پیش ِ خدا ...

               نمی دانم الان این پائین ...

               پیش ِ خودم چه می کنم ...؟!

               گاهی آنقدر آن بالاهام ...

               که نَفسَ ام ...

               عطر ِ خوش ِ خدا را دارد انگار...

               گاهی چنان پائین ام ...

               که میان ِ نشخوار ِ هوس هام ...

               عُفن ِ شیطان را آروغ می زنم ...

                               .

                               .

                               .

               نه از چکاد ِ قلهّ ی ِ خدا ...

               نه تا قعر ِ درّه ی ِ شیطان ...

               کاش همین جا ...

               روی ِ زمین ...

               لااقل ...

               آدم بمانم ...

                                                  

                                           

                                             

                                              

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

کفر ِ شعر ...

                                                  

          

                   چقدر قرار بود ...

                   نزدیک شوم ...

                   این جا ...

                   کلمه کلمه تا خدا ...

                   چقدر آماده نیستم ...

                   برای ِ رفتن ...

                   انگار ...

                   عمری عشق ...

                   بدهکارم هنوز ...

                                              

                                                  

                                                   

                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

دیکته ی ِ ساده ...

 

                                           

  

             دروغ ...

             د ، ر ، و ، غ ...

             هوس ...

             ه ، و ، س ...

             کبر ...

             ک ، ب ، ر ...

             حرص ...

             ح ، ر ، ص ...

             کینه ...

             ک ، ی ، ن ، ه ...

                                     .

                                     .

                                     .

            د،ر،و،غ،ه،و،س،ک،ب،ر،ح،ر،ص،ک،ی،ن،ه ...

            نه ... !

            نیست ... !

            نمی شود خُب ... !

            عین و شین و قاف  ندارد و ...

            عشق ...

            با این ها جور نمی شود انگار ... 

                                                     

                                               

                                                     

                                                        

                                                                 

                                                  

                                                     

                   

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

طاقت ...

   

                                                    

                                                

                          طاقت بیاور ...

                          بمان با من ...

                          نمیر ...

                          دلَ ام  ...

                                        

                                                       

                                                          

                                                          

                                               

                                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

خاطره ...

 

               باور کن به خاطره ها  نمی شود اعتماد کرد .

               چشمانت را که باز می کنی ...

               انگار دروغ هائی ابدی بوده اند لعنتی ها ...

                                      .

                                      .

                                      .

               خاطره هائی که حال ِ آدم را به هم می زنند  ...

               همان " دوستت دارم " های ِ  تاریخ گذشته ای هستند ...

               که آدم  بالا می آورد ِ شان  خُب ...

                                    

                                        

                                      

                                            

                                        


                                           

.                             

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

ابوعطا ...

 

              باران انگار ...

              شده بهانه ی ِ شوقی ...

         -         زیاده تر از وصف شدن ...   -

              برای ِ اوج گرفتن و بالا رفتن ...

              آن بالاها ...

              روی  ِ ابرها قدم زدن ...

                                 .

                                 .

                                 .

              روی ِ ابرها که  قدم  بزنی ...

              خوب است ها ...

         -         اصلا کور شوم اگر نخواهم ببینم کسی روی ابرها قدم می زند ...  -

              ولی وقتی روی ِ ابرها  قدم  بزنی ...

              دیگر از لذت ِ واقعیت ِ  خیس شدن ...

              در باران ِ زیر ِ ابرها محروم می شوی ...

              مگر این که آب سر بالا برود ...

              و ...

              من  ابوعطا  بخوانم ...

                                         

                                          

                                         

                                          

                                        

                                             

 

  پی نوشت  :

  کسی می دونه چرا بارون ... ؟!

  بعضی ها رو همچین فقط یه نموره خیس میکنه ... 

  بعضی ها رو خیلی خیس تر ...

                              

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :

گندم ... جو ...

    

                                        

              چه کسی فرموده ... ؟!

              "  گندم از گندم  بروید  ، جو  ز جو  " .

              بیایَد ببیند خُب  ! .

              آن همه  امید ِ  سبز کاشته  بودم  ...

              حالا مثل یک مترسک ...

              آن هم  وسط ِ  دشت ِ زردی که چهارسویَ اش  ته  ندارد  انگار ...  

              دارم از خوشه زار ِ ترس های َام  نگهبانی  می کنم  ...

                                         .

                                         .

                                         .

              نگاه که می کنم ...

              به یک نظر ...

              چقدر امید  دور و برَم  می بینم  .

              ولی ... !

              ولی انگار ... !

              همه اش امید های تکراری است ... !

              آآآآآه ه  دوستم جان ...

              کیسه ی ِ آرزوهای َ ام  پاره َ ست ...

                                 

                                        

                                        

                                   

                                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
تگ ها :