هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

... لام ... میم ... " نون " ... واو ...

              

               


                  چقدر ساده ...

                  همین که ...

                  پای ِ "  نون " وسط  می آید ...

                  دوستت دارم ...

                  میشود دوستت " ن " دارم ...

                         

                           

                               


                        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩


دل شده ...

     

 

                     نمی دانم ... ؟!

                     کجای ِ این دفتر ِ بی پایان ِ غم ...

                     در حاشیه ی ِ کدام ِ  مرثیه  بر هبوط  ِ آدم  ...

                     دل از دست ِ خدا  شد ...

                     که این گونه ...

                     هزار هزار هزار از تکرّر ِ آدم هم ...

                     به یاد ِ خدای ِ دل شده  نمی آورد ...

                     قرار بود  ...

                     اسم اعظم  ...

                     " عشق "   باشد ...

                                    

                                       

                                       

                                 

 

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩


Truly true

 

 

                  دل ِ لب هایم ...

                  حجم ِ عاصی ِ  لب ِ  پائین َات  را می خواهد ...

                  با همان طعم ِ  تند ِ ناب ...

                  معجون ِ ماتیک  و شراب  و سیگار ...

                                 

                                        

                                          

                                  


                              

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩


ماده ی ِ واحده ...

        

 

                  وقتی که رفتی ...

                  وقتی " خدا نگهدارَت "  را ...

                 فریاد ِ گریه کردم ...

                 آن چنان ...

                 از دل ...

                 سپُرده امَ ات  به  خدا ...

                 طوری کهخدای ِ بی نوا حیران است ...

                 که نکند قانون ِ طبیعت ...

                 تبصره ای  بر مرگ  دارد ... ؟!

                                        

                                               

                                              

                                                 

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩