هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ساقی ...

 

 

   چه سان بیهوده می کوشم ، که مرغی خسته دردام َم

                             اگر توسن  ،  اگر  یوزم  ،  کمندَ ام  بسته  و   رامَ م 

   همه  مَد ّ است  آوازام  ، زَغند ام  کرده خاموش  و

                             خروشان موج ِ این بحرم  ، که  جزری  کرده  آرامَ م

   سراب ِ وصل ، مَر  جان را به سر کرده همه روز و

                             غم ِ هجری که شب در دل ، سیه   کرده همه   شامَ م

   همه  دام  و کمند  از او  ، همه  جزر و زَغند از او

                             سراب ِ وصل  و شام ِ غم ، همه  زهر  است در کامَ م 

   چه سان نالم؟ که را گویم؟ ، نه جُزننگی است برنام َم

                             من این زهری که می نوشم ، شراب ِ اوست  درجامَ م

 

                                         

                                             

                                           


 زَغند : نعره ی ِ گوش خراش

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩


محال ...

 

               دل  بی  پا  و  پَر ...

               عشق  هم  انگار ...

               پشت ِ  قاف ترین ِ  قله ها ست ...

                              

                              

                             

                                      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩


انصاف ...

 

 

              تو  را  به  خدا ...

              یکی  به  این  خدای ِ  حواس پَرت  بگوید ...

              قلبی  را  که  خودت  در  قفس ِ  سینه  گذاشته ای ...

              آخر من  چطور  به  سویَ ات  پَر  بدهم ... ؟!  

                                         

                                           

                                          

                                                  

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩