هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بزنم به تخته بزرگ شدی ها ...

             

 

                                     عَ َ َ قدّه  خودم شده  ...

                              عُ ُ ُ قده ام ...

                                                   

                                                     

                                                 

                                                        

                                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

جناس ِ تام ...

          

                                       

                آقا  یک کلام :

                 مَرد ...

                 نرینه ای ی ِ که  نرینه  تو عشق ...

                                    

                                     

                              

                                 

   نقاشی از Arts Studio                                             

                          

                                       

  پی نوشت :

  نه ...

  حالا خدائی ش  بازَم بگو :

  چرا  " مَرد " ها   این  قد  یُبس َ ن ... ؟!

                                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

دل بَر ...

              

                                                    

                           قرار بود ...

                           دل بَر  بیاید  و ...

                           دردَ م ...   

                           در دَمی  ببَرد ،

                           دَمادَم ...

                           درد  بَر دل  می آید  و ...

                           قرارَ م  برده ...

                                               

                                              

                                                    

                                                

                                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

ریشه ...

         

 

                       ریشه دار که باشی ...

                       ریشه  که  دوانده  باشی  برادر جان ...

                       تبر به دست می گیرند ناگزیر ،

                       که هرزه ...

                       کندنی است ...

                       به سَر ِ انگشتانی ...

                                                          

                                                          

                                                               

                                                          

                                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

90 ...

     

 

                        شیر ِ سَماور ...

                        اگزوز ِ خاور ...

                        خدا جون ...

                        دقت کن ...

                        خدا جون ...

                        دقت کن ...

                                             

                                                    

                                                       

                                                          

                                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

حس ّ ِ هیچ ُم ...

                    

                                                 

                           وقتی ...

                           وقتی دیدن ِ یه چهره ی ِ زیبا ...

                           داره حسّ ِ بینائی ت  رو اغنا  می کنه ،

                           وقتی ...

                           وقتی بوئیدن عطری که تو امتداد ِ مسیر ِ ت  پخش شده ...

                           داره حسّ ِ شامّه َ ت رو نوازش می کنه ،

                           وقتی ...

                           وقتی آوای ِ یه لحن ِ مهربون ...

                           داره حسّ ِ شنوائی ت رو آروم می کنه ...

                           اون وقت ِ ...

                           اون وقت ِ که می فهمی ...

                           تنهائی ...

                           یعنی ...

                           التماس ِ  حسّ ِ  لامسه ...

                                                

                                                  

                                                 

                                                        

                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

کاش ...

                

                                                  

                      توی ِ این شب هام ...

                      که کساد ِ بازار ِ خواب ،

                      توی ِ این شب هام ...

                      که حتیّ خواب هام  هم ...

                      خودشون رو به بیداری  زده اند  انگار ،

                      توی ِ این شب های ِ  رونق ِ  " کاش " ها ...

                      کاش ...

                      " کاش "  نبودی  و ...

                      برام خواب های ِ عاشقانه می دیدی ...

                                             

                                            

                                                            

                                                      

                                                      

                                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :