هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خدای عشق ...

 

 

                          " نوشتن " ...

                          عجب چیزی  است .

                          همه ی ِ حرف هایت  را می زنی  ...

                          " کلمه "  به  " کلمه " ...

                          واضح  ِ واضح ...

                          بی آن که یک  "  کلمه  "  حرف زده باشی .

                          در سکوت حرف می زنی انگار .

 


                                                            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸


ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت ... ؟ ( حافظ )

                     

                       در این زمستان ِ عشق ...

                       که بی نوا مرغان ِ  دل  ...

                       چینه دان ِ بخت ِ شان ...

                       همه ...

                       پر از ریز ریگ ِ جفاست ...

                      چنان  دامی  گسترده ام  از  راستی ...

                      دانه اش همه مهر ...

                      صید خواهم کرد عاقبت ...

                      آن مرغ ِ بهشتی را ...

                                                                 

                                                            

.                                                        

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸


برای من ...

      

          

               

                    من نیمه گم شده ندارم ... 

                    انگار تمام من گم شده ...

       

    

    

    

     

     

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸