هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درد ...

 

 

              هر کجای دلم ...

           دست می گذارم ...

           فریادم به آسمان بلند می شود ...

           حتی ...

          جائی  که  برای   هیچکس   ...

          خالی  گذاشته ام ...

                                                                                                                

                                                                                                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها :

صحرا ...

        

        

            دلم ...

         مثل شن های صحرا ...

         نرم و روان است ...

         هیچ ردی از کسی ...

         روی آن باقی نمی ماند ...                        

                                                                                                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها :

مستی و راستی ...

 

     

         در بزم آفرینش ...

         برای سرودن من ...

         قصد ترنم غزل داشت ...

         آن شاعر ازلی ...       

         که مست از تلخ آب سرخ عشق ... 

         قافیه را به راستی باخت  و ...

         مرا به هجو فریاد  کرد ...                                 

 

 

      هجو : سخن بیهوده                                                                                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها :

استحاله ...

 

     

       " مریم "  دل ...

 

             که آبستن پاره ای از خدا بود ...

 

                             سرش را در مذبح هوس داد  ...

 

                                                          " ریم "  دل شد  و ...

 

                                                                          تمام شیطان را زائید ...

                                                                                                                     

                                                                                                                   

                                                                                                                   

       ریم ( به کسر ر، سکون یاء ) :  کثافت

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها :

جور ِ خاص ...

     

 

      من " نمی دانم "  چرا ... ؟

      بعضی از " نمی دانم " های ِ  من یک جور ِ  خاصّی است ،

      مثلا  اینکه ...

      " نمی دانم  "  وقتی خدا می خواهد زار زار گریه کند ...

      سر به آن بزرگی را ...

      روی  شانه ی ِ چه کسی می گذارد ؟ ،

      البته همه می گویند ...

      خدا تنهاست  ...

      مثل ِ من ...

      و شانه ای تکیه گاه ِ گریه های َاش ...

      زار زدن های َاش ...

      نیست ....

      یعنی این همه  آدم  که می گویند با خدا هستند ...

      با خدا نیستند ... ؟

      شاید هم ...

      آنها دلهاشان می خواهد با خدا باشند ...

      امّا خدا دلش می خواهد با  آنها  نباشد ...

      مثل ِ من که دلم می خواهد  بمیرم  برای ِ  این تنهائی ِ  خدا ...

      امّا خدا  ظاهرا  دلش  چیز ِ  دیگری  می خواهد  ...

                                 .

                                 .

                                 .

      من " نمی دانم "  چرا ... ؟

      بعضی از " نمی دانم " های ِ من  بیشتر یک جور ِ خاصّی است ...

      مثلا  اینکه ...

      " نمی دانم " چرا  خدا  به  خواب ِ  من نمی آید ... ؟ 

      شاید  خدا  می ترسد  نجس شود ...

      چون نمی داند آن همه  آب  برای ِ  پاک کردن ِ  خودش را  از کدام  دریا  بیاورد ...

      شاید هم  خدا  آنقدر بزرگ  است  که  در رویاهای ِ  من ...

      حتیّ  من ...

      که همه ی ِ  آدم ها می گویند رویاهای َام  خیلی بزرگ است ...

      جا نمی شود ...  

      شاید هم همه ی ِ  این آدم ها نمی دانند  خیلی بزرگ  یعنی چه ... ؟

                                 .

                                 .

                                 .      

      من " نمی دانم "  چرا ... ؟

      بعضی از " نمی دانم " های ِ  من اصلا  هیچ جور ِ  خاصّی  نیست  ...

      مثلا  اینکه ...

      " نمی دانم "  هذیان یعنی چه ؟

                                                                                                          

                                                                                                       

                                                                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها :