هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درد ...

 

 

              هر کجای دلم ...

           دست می گذارم ...

           فریادم به آسمان بلند می شود ...

           حتی ...

          جائی  که  برای   هیچکس   ...

          خالی  گذاشته ام ...

                                                                                                                

                                                                                                                    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸


صحرا ...

        

        

            دلم ...

         مثل شن های صحرا ...

         نرم و روان است ...

         هیچ ردی از کسی ...

         روی آن باقی نمی ماند ...                        

                                                                                                                  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸


مستی و راستی ...

 

     

         در بزم آفرینش ...

         برای سرودن من ...

         قصد ترنم غزل داشت ...

         آن شاعر ازلی ...       

         که مست از تلخ آب سرخ عشق ... 

         قافیه را به راستی باخت  و ...

         مرا به هجو فریاد  کرد ...                                 

 

 

                                                                                              

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸


استحاله ...

 

     

       " مریم "  دل ...

 

             که آبستن پاره ای از خدا بود ...

 

                             سرش را در مذبح هوس داد  ...

 

                                                          " ریم "  دل شد  و ...

 

                                                                          تمام شیطان را زائید ...

                                                                                                                     

                                                                                                                   

                                                                                                                   

       ریم ( به کسر ر، سکون یاء ) :  کثافت

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸