هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عذر خواهی ...

  

               بعضی نگاه ها  را ...

               انگار ...

               روی ِ  صورت ِ من  تف می کنند ...

               و من  می دانم ...

               نگاه ِ  فرشته ی ِ هوس ...

               مثل ِ مرده ها  که رو به  قبله  می خوابند ...

               همیشه رو به من است ...

               و خدا می داند ...

               عذرخواهی  برای ِ  این هم چشمی ...

               چقدر متواضعانه ...

               و چقدر بیشتر ...

               احمقانه است ...

                                   

                                               

                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
تگ ها :

بد شانسی ...

 

می ترسم ...

وقتی عشق در می زند ....

کسی ...

در خانه ی ِ قلب َام  نباشد ...

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
تگ ها :

لحظه ى ِ موعود ...

                         

                        

                   چه تفاوت َ ام  اگر ...

                   سه  تکه  کرباس ...  

                  تن پوش  و ...

                  گونه ام  بر خاک  باشد ،

                  یا شاید ...

                  قابی چوبین ...

                  مرا  با ظاهری  آراسته ...

                  در خود پنهان  دارد ،

                  حتیّ اگر ...

                  خاکسترَم  را  در کوزه ای  سفالین  بر آب  کنند ...

                  چه تفاوت  ... ؟ ،

                  چرا  که  در آن دم  ...

                  ای کابوس ِ هائل ِ  شب های ِ بی وجدانی َ ام ...

                  ای رویای ِ شیرین ِ روزهای ِ مهربانی َ ام ...

                  ای وعده ی ِ لحظه ی ِ موعود  ...

                  ای حقیقت ِ من  ...

                  عاقبت ...

                   تو را یافته ام ...

                                            

                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
تگ ها :

گرسنگی ...

 

                        

                               

                    انگار نه  انگار  ...

                    وقتی  ...

                    دل  بوی  ِ هوس گرفت  ...

                    دیگر به درد ِ عشق نمی خورد ،

                    انگار نه انگار  ...

                    که  با هر هیزی ...

                    یک قدم  از عشق  دور می شوم ،

                    و من ...

                    شاد  و سَرخوش ...

                    در بشقاب ِ هوس ...

                    دارم  قلب َ ام را می خورم ...

                                      

                                              

                                            

                                            

.                                          

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
تگ ها :

اشتباه ...

                       

                             

                       مهربان بودن ...

                       زشت و نفرت انگیز نیست ،

                       امّا چه  کنم ... ؟!

                       انگار نمی شود ...

                       پایَ ام را بلند کنم ... 

                       و دلی زیر ِ پایَ ام  نباشد ...

                                                     

                                            

                                 

                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
تگ ها :