هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

غمدانی ...

                

                    

                      گوئی ...

                      نقل ِ جیب ِ مُلا ست ...

                      نقل ِ این  دل ،

                      انگار ...

                      ته  ندارد این غمدانی ...

                                             

                                               

                                                  

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸
تگ ها :

برای ِ من ...

 

                نمی دانم چه خواهد بود ... ؟!

                گریه ...

                یا ...

                فریاد ،

                گله ...

                یا ...

                دُعا ،

               هنوز ادا نکرده ام ...

               این بُغض در گلو مانده را .

               چه بی روح است  ...

               این بغض ِ سرد ِ  من ،

               به یقین ...

               سهم ِ عالم ِ عشق  در آن هیچ  است .

               بی عشق ...

               یک نفس در سینه  دارم ...

               تا جنون ،

               امّا چه باک ...

               وقتی ...

               نام ِ تمام ِ عاشق های ِ دنیا  ...

               مجنون است ...

                                   

                                    

                                         

                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
تگ ها :

دو دست و یک پا بالا ...

 

                   

               طفل ِ شیطان ِ  دلم ... 

               سخت  مرا  آزرده ...

               باید  اکنون ...

               بایستانم  او را ...

               کنار ِ تخته سیاه ِ  سینه ام ...

                                         

                                    

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
تگ ها :