هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فالش ...

 

               گوئی ...

               ردیف ِ شیون  دارد ... 

                تار ِ  ناکوک ِ  دلم ...

                بی دست گاه ِ  شور ِ  تو ... 

                     

                        

                           

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸


گارانتی ...

 

              چه خوب بود اگر ...

              خدا ...

              دکان ِ دل فروشی داشت ...

             عوض می کرد ...

             با  دلی  نو   ...

             دل ِ سوخته مان را ... 

                                   

                                   

                                      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸