هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خانه تکانی ...

 

                          عید است خُب ...

                          من هم  دارم   ...

                          خانه ی ِ  دلم  را  می تکانم  .

                                        .

                                        .

                                        .

                         راستی ...

                         دوستم جان ...

                         چند بغل ...

                         "  دوستت دارم  " ...

                         سال هاست ...

                         افتاده   ته ِ   دلم .

                         حیف است .

                         خیلی از ته ِ دل اند  ها ... !

                         تو نمی خواهی شان ؟ ! ...

                                                        

                                                      

                                                            

                                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :

نگاه ...

 

               

               قَ ص د  ...

               "  ن ِ  گ  ا  ه  "   ب و د ...

               سَ ر   ک ِ ه   ب ِ ه   هَ م    ری خ ت ... 

               "  گُ  ن  ا  ه  "   شُ د .

                                           

                                        

                                           

                                          

پی نوشت :  سَ رَ م   ب ِ ه   هَ م   ر ی خ ت ِ ه  ... 

پی نوشت تر:  مَ ن  ...  " پ ِ سَ ر ِ نَ جّ ا ر "  را  ...  د و س ت   د ا رَ م .

                                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :

حقّ ...

 

                دوستم جان ...

                امیدوارم حق ّ با تو نباشد .

                اگر از قرار ِ بد ِ این روزگار ...

                اتفاقا ً حقّ با تو هم هست ...

                حداقل  لطفا ً  کمی  آن وَرتر  برو ...

                تا نجس نشوی .

                چون  واقعا ً  می خواهم ...

                ب ش ا ش م  به این  حقیّ  که ...

                همه  ...

                تازه  خیلی  هم  با  اولدُرورَم  بُلدورورَم  ...

                می گوئیم با ماست .

                                                   

                                               

                                                  

                                                

                                                     

پی نوشت : حالم به هم خورده از این تربیت ِ خودم . ببخشید این آخر ِ سالی .

                                                            

                                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :

خارجی ... !

         

          

 

     Hey  Buddy ...

    U  know  what ... ?,         

    So  U  think  U  know ...   

    what  I  mean ... 

    when I yell about loneliness ... yeh ?,      

    U  suck ... ! . 

    I’m  gonna  turn  U  on !! .

    This is it :

    When  U  tell  somebody ...

         - Somebody who calls U buddy !! -

    that  U  really  do  need  to  talk  to ,

    or ...

    when U ask somebody ...

         - Somebody who calls U buddy too !! -

    just for a drop of trust ,

    then ... 

    U’ll  be  taken  care  of ... 

    just a little bit less than ...

    left  testicle  of  a  dead  old  jackass !! .

    U got it ... ? 

    This is ... 

    the wholly shit simple meaning of ...

 

    " loneliness " .  

                                   

                          .

                          .

                          . 

                          . 

                          .  

        

         

      And ...

     Just  for  record  :

     The silliest meaning for " lonely man " ...

            - can be defined only by jerks - 

            - it really  pisses  me  off -

            - there are lots of guys who think so -

      is ...

      a man  ...

      who has nobody (or even has nobuddy !!!) ...

      to say ...

      " Let's make love "  to .

                 

                    

                         

                          

                               

P.s : Just obsession ... ! . That's it ... !.

                                        

                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :

نگرانی ...

 

            گوشَ ات را بیاور جلو رفیق :

                                  - با صدای ِ آهسته بخوان لطفا ً -

            به جان ِ خودم  نمی دانی ... !

            وقتی شب ها دارم به خودم می گویم :

            "  فرشید جانم  ...  مطمئن باش  تنهائی ات  تمام  می شود  " ...

            چه قدر نگرانم که نکند ...

            یک نفر در ِ اتاقم  را باز  کند ...

            و در حالی که به من نزدیک می شود ...

            دستش را به طرف ِ من بیاورد ...

            و با یک اشاره ی ِ خیلی خاصّی بگوید :

            "  بیلاخ ...  "  .

                                                            

                                                       

                                                    

                                                    

                                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :

کتاب ...

 

              می دانی رفیق ... ؟!

              کاش می شد ...

              گریه را نوشت ...

              تا ببیند همه ...

              به چشمانم ...

              کتابی دارم ...

              که  تابی  که  دیگر ندارم  را ...

              چنان در آن گریسته ام ...

              چنان در آن نوشته ام ...

              نوشتنی ترین ِ گریسته ها  ...

              گریستنی ترین ِ نوشته ها ...

              جمله جمله بغض ...

              گریه گریه حرف ...

              از این همه  بی مخاطب ترین عاشقانه های ِ  عالم ...

              بی نقطه ی ِ پایان ...

              تا خود ِ خدا ...

                                            

                                         

                                                

                                         

                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :

امید ...

 

                      گُ لَ کَ م ...

                      تو را  به جان ِ  خدا ...

                      خوب مراقب ِ خودت باش .

                      می دانم نمی دانی امّا ...

                      قرار است آخر  ...

                      تو  عشق ِ  من  باشی ...

                                   

                                    

                                      

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :

عهد ...

 

              قسَمَ که...

              من ...

              این  دلتنگ نویسی  را ...

              به  قشنگ نویسی  ..

              مُحَقر نخواهم کرد .

 

 

 

 

 

.

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :

بیت الحرام ...

 

          آقا نمی دانی  این  تنهائی ِ لعنتی ِ  من  ...

          عجب چیز ِ عجیب غریبی  است .  

          اوّلی اش این که ...

          گند زده به قوانین ِ فیزیک ...

          و بعدی اش این که ...

          به طرز ِ  درد آوری  زرنگ  تشریف  دارد آقا ...

          و  تازه اش هم ...

          به جان ِ خودم  انگار زبان ِ عربی هم بلد است ! .

          لا مذهب ...

                         -  تنهایی ام را می گویم  -

          رفته قایم  شده  توی ِ قلبم ...

          و با  اینکه اصلا هیچ   ِجرمی  ندارد  ...

          اما  نمی دانی  عجب   ِجرمی  دارد .

          من نمی دانم  ...

          این تنهائی ِ من ..

          علی رغم ِ  نداشتن ِ  ِجرم ...

                        - همان  ِجرمی که نیوتون می گوید یعنی مایه ی ِ وزن  -

          چطوری  آن قدَر  سنگین است ؟! ...

          که دارد من  را به زمین می زند .

          و  تو هم   نمی دانی  ...

          این تنهائی ِ من ...

          به خاطر ِ داشتن ِ  ِجرم ...

                       - همان  ِجرمی که دهخدا می گوید یعنی مایه ی ِ درد -

          چقدر دارد درد می آورد این قلبم را .

          این لعنتی ...

                       - همان  تنهائی ام  را  می گویم  -

          از زرنگی اش ...

          رفته  قایم  شده  توی ِ قلبم ...

          تا  کسی  متوّجه اش  نشود .

          می دانی چرا می گویم از زرنگی اش ؟! ...

          بی مروّت ...

                      -  به خدا باز همان  تنهائی ام  را  می گویم  -

           نه اینکه  شنیده  همه  دَم  به  دقیقه ...

           ضَجّه  می زنند :  " اَللهُّمَ اَجعَل قلبی بَیتک "  .

                      -  که یعنی " خدایا  قلب  مرا خانه ی ِ خود قرار ده "  -

           نیست که انگاری عربی بلد است ...

           این است که فهمیده  ...

            قلب خانه ی ِ خداست  ...

            برای همین ...

            بی شرف رفته  قایم شده  توی ِ  قلبم ...

            چون عقلش رسیده که ...

            هیچ وقت ...

            هیچ کس  ...

            هیچ عاقلی  ...

            حتیّ هیچ دیوانه ای ...

            اصلا تو بگو حتیّ  خدا ...

            در خانه ی ِ خدا که دنبال ِ  تنهائی ِ بنده  نخواهد گشت    .

            حالا ...

            تو با خودت بگو ...

            دیوانه شده این  مَردَکه ی ِ هیچکده .

            بگو ...

            این چه چرندیاتی است که این دیوانه می گوید .

            بگو  ها  ...

            بی راه هم نگفته ای خُب  .

            امّا ...

            امّا  محض رضای خدا ...

            لطفا  تصّور هم  بکن  ...

            سنگینی و درد ِ قلبی را ...

            که هیچ کس ...

            حتیّ خدا ...

             متوّجه   تنهائی ِ لعنتی اش  نمی شود .

                                                    

                                                  

                                                           

                                                        

                                                     

                                                              

. 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها :