هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تبار ...

   

                        

              از کدامین مسلک و تبارم من ... ؟؟!!

              نه از تبار ِ مسیحم ؛

              که با نگاهم  گلی پژمرد ... !

              نه از تبار ِ محمّد ؛

              که لهیب ِ  کینه دلم را سوخته ... !

              از تبار ِ ایوب نبوده ام ؛

              که چه ساده م یشکنم ... !

              و نه از تبار ِ موسی ؛

              که همه  را پراکنده ام ... !

              نه از تبار ِ آدمم ؛

              که به حضیض ِ حرص فرو افتاده ام ... !

              نه از تبار ِ یوسف ؛

              که غلام ِ شهوتم ... !

              نه از تبار ِ داوودم ؛

              که آوازم کراهت ِ نفیر ِ مرگ را دارد ... !

              نه از تبار ِ حافظ ؛

              که عشق را میان ِ دو دستم جستجو کرده ام ... !

              نه از تبار ِ سلیمانم ؛

              که پادشاه ِ نا کجا آبادم ... !

              نه از تبار ِ  ...

                            .

                            .

                            .

              آاااه ه ...

              من از تبار ِ هیچ َ ام  ...

                                    

                                                 

                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
تگ ها :