هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

غم ...

        

        

           

         تنهایی چه غمگین است. که تنهایی انگار جایگزین‌ کردن ِ چیزی‌ست که نداری، با چیز ِ

         دیگری که آن‌را هم نداری. جایگزین‌کردنِ آدمی که نداری با خاطراتی خیالی. و خاطره

         یعنی نداشتن . و خیال یعنی نداشتن ِ نداشتن . و تنهایی یعنی نداشتن و نداشتن و نداشتن.

         و تنهایی چه غمگین است ...

      

        

       

      

         

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٦


دوست ...

        

          

                  

              دوستی عرصه‌ی تفاهم است نه توافق. دوستی، تفاهم ِ عدم ِ توافق‌هاست ...
     
          
         
        
       
        
       
.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٦


بی‌چاره ...

        

        

        

                   دیگر خسته شده‌ام از این انتظار لعنتی ... ،

                   یا بیا ...

                   یا ...

                   بیا ...

      

        

       

          

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٦


جاودانه ...

         

         

          

                بر تن کند لباس ِ جاودانگی عشق آن دو کس

                                کز عیش مَملو‌اند، بی که لباس از تن به در کنند

        

        

    

      

     

   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٦


درد ...

    

     

          

           واقعیت خیال‌ست و خیال، واقعیت. مگرنه که واقعیت ِ زندگی من این‌ست که زندگی

           من با خیال ِ تو گذشت ... ؟

       

          

          

     

           

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٦


فرق ...

        

         

               

        فرق آدم‌ها در زندگی‌شان نیست. فرق آدم‌ها در مرگ آن‌هاست... ،

        که مُردار می‌شوی یا صید ... ،

        که مُردار می‌شوی. مردن در برهوت ِ گم‌گشته‌گی. تسلیم ِ تشنه‌گی ِ هوس. آماسیده‌ی

        تعفّن ِعادت. لش‌لقمه‌ی لاشخور ِ عدم ... ،

        یا صید می‌شوی. شکار شدن در دشت ِ شیدایی. مجروح مبارزه‌ی زنده‌گی. دریده‌ی

        پنجه‌ی ِ امّید. فربه‌طعام ِ شیر زنده‌گی ... ،

        مُردار شده‌ام ...

        

        

        

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٦


مستاصل ...

   

    

     

        استیصال یعنی می‌رسی به جایی که دیگر می‌خواهی هر چیزی که داری را رها کنی و

        بروی امّا نه چیزی داری که رها کنی و نه جایی داری که بروی ...

   

    

   

   

   

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٦


باش ...

        

       

           

          تنهایی یعنی کسی نباشد انتظار ِ آدم را بکِشد. انتظار بسیار سنگین است. آدم نمی‌تواند

          انتظار ِ زنجیر شده بر گُرده‌اش را به تنهایی بکِشد . کسی باید باشد که انتظار ِ آدم را

          بکِشد. کسی باید باشد ...

         

         

        

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٦


شبیه ...

       

        

                 

         آدم‌ها اگر شبیه دغدغه‌ی دل‌تنگی‌شان می‌شدند من حالا شبیه فاصله‌‌ای بودم میانِ

         چال‌گون ِ شانه‌ی چپ ، تا راست ِ گرم ِ سینه‌ی یک زن . آن‌جا که سر ِ بی‌قرار ِ

         دل‌تنگی قرار می‌یابد ...

         

        

         

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٦


تناقض ...

        

         

            

          پُر از تناقض‌‌م. برای آغوشی گشاده، دل‌م امّا تنگ است ...

     

        

             

           

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٦


استخاره ...

    

     

           

                                استخاره‌ات کردم . خوب آمدی ... ،

                                امّا نیامدی ...

    

      

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦


آدم ...

       

        

             

        آدم دل‌ش شور می‌زند، عقل‌ش شیرین. ترش‌روست. اوقات‌ش تلخ‌ست و زبان‌ش تند ... ،

        آدمی که امّا بی‌مزّه‌ترین موجود عالم‌ست ...

     

        

       

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦


دل‌تنگی ...

       

      

           

              انگار هزار نسخه دل‌تنگی میراث برده‌ام از هزار تناسخ ...، 

              انگارهزاربار به دنیا آمده‌ام ...

              انگارهزار بار نیامده‌ای ...

    

      

        

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦


عاشقانه ...

        

        

             

               این گونه که من در این دنیا چشم انتظارت بودم و نیامدی ...

               امیدوارم که در آن دنیا تو چشم انتظارم شوی و این‌بار من ...

               من امّا می‌آیم ...

               می‌‌آیم و با تو می‌مانم، عاشقانه، با دل و جان ...

   

      

    

       

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦


زمان ...

             

         

         

    زندگی نه با غم نه با بیماری نه با شکست نه با تنهایی نه با فراق، زندگی با هیچ‌کدام از

    این‌ها انسان را از پای درنمی‌آورد . چه بسیار انسان‌هایی که غم ندیده‌اند، بیمار نبوده‌اند،

    شکست نداشته‌اند ، تنها نشده‌اند و در فراق نسوخته‌اند امّا زندگی آن‌ها را ازپای درآورده.

    سلاح زندگی در جنگ با انسان، در جنگی نابرابر،سلاحی مرگ‌بار و بی‌سر و صداست.

    سلاح مرگ‌بار زندگی زمان است. زندگی با سلاح زمان انسان را از پای درمی‌آورد.

    زندگی می‌ایستد، نگاه می‌کند، و زمان هم‌چون عشقه‌ی مرگ بر جسم انسان چنبره می‌زند

    و در تمام وجود انسان ریشه می‌دواند و او را تقدیم مرگ می‌کند ...

          

        

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦


دور و نزدیک ...

          

           

                 

                            تو کنار ِ آرزویی، دور ...

                            تو پیش ِخیال‌ی، نزدیک ...

         

         

         

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦


دیر و دور ...

        

       

               

           دیرتر نیا . دورتر نباش . دیر تو خیلی دیر است  دور تو خیلی دور ...

           زودتر از دیر بیا . نزدیکتر از دور باش . دارم تمام می‌شوم ...

    

       

      

        

            

     

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٤


دل‌شوره ...

        

       

            

   دل‌شوره مثل دل‌تنگی نیست که دائم جان‌ات را بخراشد. دل‌‌شوره مثل گوشه‌ی تیز یا پایه‌ی

   بی‌جا یا براده‌‌ی چوبی است که یک‌باره سر یا پای‌ات به آن می‌خورد یا توی دست‌وبال‌ات

   می‌رود تا به دل‌تنگی خودی نشان ‌بدهد که اوهم هست . که میان صدای خش‌خش ِ سایش ِ

   جان‌ات تصویری از خون و کبودی هم باشد ...

     

     

    

    

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤


غروب ...

        

              

                     

 آدم‌هائی هستند که با شنیدن " بگذاردوست‌ات داشته باشم " مثل کلاغی که سنگ دست کسی

 دیده باشد بال به فرار باز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند می‌روند می‌نشینند روی بالاترین شاخه‌ی خشک ِ بلندترین

 درخت ِ دورترین جائی که نفس ِ پروازشان بند آمده باشد . می‌نشینند تا سرخ ِ خون‌پاشیده‌ی

 غروب را ببینند ... 

       

        

          

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤


تعلّق ...

        

       

           

  تنهائی درد ِ بی‌تعلقی است . درد ِ لحظاتی که با صرف نشدن برای کسی اندوه می‌شوند ...

              

                

           

                  

                   

           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٠ شهریور ۱۳٩٤


صمیمی ...

               

        

               

         اسم دل‌تنگی را گذاشتم شادی . شاید کمتر بیاید . حالا به گمان مهربانی‌ام دل‌ام را

         تنگ‌تر در آغوش می‌فشارد ...

   

      

      

        

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤


اجیر ...

           

       

                

                عشق عاشق را اجیر می‌کند امّا اجرت‌اش را به معشوق می‌دهد ...

   

     

         

        

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤


امید ...

        

       

              

       امید در نوجوانی‌های امثال ِ من در ما نهادینه شد . توی صف نانوائی‌‌ها . وقتی شاطر

       می‌گفت به ته ِ صفی‌ها بگوئید نان به آن‌ها نمی‌رسد . امّا ما بازهم می‌ایستادیم ... ،

       به امید ِ نان ...

     

    

     

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤