هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حسرت ...

          

          

             

                شاید آن عمر که رفته‌ست به تن برمی‌گشت

                                                  جوی اگر بار دگر ز آب ِ روان  تر می‌گشت

                نخورم حسرت آن آب که رفته‌ست ز جوی

                                                  کاش هر بوسه که می‌رفت به لب برمی‌گشت

     

       

       

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥


بی‌جا ...

      

      

        

          دل‌م که باید پیش تو باشد امّا در سینه‌ی خودم‌ دارد می‌تپد. سرم که باید روی سینه‌ی تو

          باشد امّا بارِ سنگین شانه‌ی خودم‌ شده. دست‌م که باید در دست تو باشد امّا ستونی شده

          بر چانه‌ی بی‌حوصله‌گی‌ خودم. هیچ چیز سرجای خودش نیست ...

    

       

      

     

      

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٠ اسفند ۱۳٩٥


انتظار ...

            

       

             

                می‌شود چشم بر همه‌کس بست. وقتی بشود چشم بر تو باز کرد ...

     

      

     

       

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۳ اسفند ۱۳٩٥


آرامش ...

       

     

           

        

                    تنهایی یعنی روی آرامش را ندیدن . روی ‌‌آرام‌ش را ...

       

      

   

       

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٥


فال ...

              

          

                 

               مثل آن‌زمان که نیّت عشق می‌کنی ... تو دلهُره‌ی بازکردن فال حافظی

   

       

     

    

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٦ اسفند ۱۳٩٥


رنگ ...

          

            

             

            

          تنهایی نمود ِ رنگ به‌رنگ ِ کم‌داشتن است. نمود ِ رنگ‌به‌رنگ آن‌ی‌که کم‌ داری .

          رنگ بی‌قراری. رنگ ِ دل‌تنگی. رنگ ِ انتظار، رنگ ِ خیال. رنگ ِ تمنّا. رنگ ِ

          رنج. رنگ حسرت ... ،

          سیاه ِ بی‌قراری ، کبود ِ دل‌تنگی ، خاکستری ‌ِ انتظار ، سپید ِ خیال ، زرد ِ تمنّا ،

          نارنجی ِ رنج، سرخ ِ حسرت ... ،

          رنگین‌کم‌آن ِ تنهایی ...    

          

        

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٩ بهمن ۱۳٩٥


کرامت ...

         

        

            

               کرامت این‌ست که خورشید هر طلوع جسارت پرده‌ها را می‌بخشد ...

        

        

         

       

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٥


تو ...

        

         

        

           

                                     حرف ِ دل‌ت باشم ...

    

      

      

      

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٢ بهمن ۱۳٩٥


عکس ...

         

         

        

         

    پیشانی‌نوشت ما انگار سوختن بود. میان دائم ِ هزارهزار رنگ ِ عکس‌های این‌روزهای شما،

    آن روزها امّا، ما حتّی عکس‌های‌مان هم می‌سوخت ...

       

        

        

       

     

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٥


رُخ ...

         

        

       

          

                                                     غم‌رُخ ...

     

      

       

      

         

   

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٥


عشق ...

      

        

          

      عشق این نیست که فقط من باشم که بی‌تو می‌میرم.عشق یعنی تو هم که بی‌‌من باشی ...

      لعنتی بازهم من می‌میرم ...

    

      

    

      

     

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٥


گم‌راه ...

          

         

            

                 گم کرده‌ایم . من راه زندگی را . مرگ راه من را ...

       

         

        

        

           

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٥


گیسو ...

   

    

    

   

                 گیسوی کمند. حبل الیار. واعتصموا یا اولی الابصار ...

  

   

    

   

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ دی ۱۳٩٥


عدالت ...

        

         

         

                        گاهی عدالت عادلانه نیست ...

 

           

          

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ دی ۱۳٩٥


هجا ...

   

  

   

   

                آن‌قدر مُرده‌ام که بر تمام گورنوشته‌های دنیا هجایی از نام من هست ...

   

    

   

    

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٥


زنده‌گی ...

   

  

      

                             زنده‌گی اگر پیچ و تابی هم دارد، باید موهای تو ...

                             زنده‌گی اگر فراز و نشیبی هم دارد، باید سینه‌های تو ...

                             زند‌ه‌گی اگر سپیدی و سیاهی‌ای هم دارد، باید چشمان تو ... ،

                             زنده‌گی اگر ...

                             باید تو ... 

    

   

     

    

    

   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٠ دی ۱۳٩٥


دل‌تنگ‌ ...

   

     

    

          

             هرجور هم که حساب‌وکتاب می‌کنم می‌بینم چه بی‌حساب‌وکتاب تنهام ...

  

    

    

    

    

   

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ دی ۱۳٩٥


عشق ...

         

          

                 

                   عاشقی یعنی یک‌نفر توی خنده‌های آدم خیلی معلوم باشد ...

     

    

       

       

       

           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٦ دی ۱۳٩٥


اقبال ...

         

       

              

            اقبال، در وقت مناسب در جای مناسب بودن نیست. اقبال، در وقت نامناسب در

            جای مناسب بودن‌ست . اقبال، در وقت ِ نامناسب ِ دل‌تنگی در کنار ِ مناسب ِ تو

            بودن‌ست ...

    

      

       

      

    

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٦ دی ۱۳٩٥


فرصت ...

        

          

            

          در عمر ِ آدم فرصت‌ی هست که فقط یک‌بار پیش می‌آید امّا اگر از دست برود تا

         آخر عمرهزاران بار از دست می‌رود . حسرت یعنی همین . دل‌تنگی یعنی همین.

         تنهایی یعنی همین ...

    

       

        

        

         

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ دی ۱۳٩٥


زخم ...

      

      

         

                      میان زخم‌های دل، کاری‌تر از زخم ِ امید نیست ...

     

         

       

         

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٥


هیچکده ...

     

         

        

       سلام . ممنون میشم اگر این رو هم داشته باشید . البته نوشته های همین جا هست ...

https://telegram.me/hichkadeh

         

        

      

        

 

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٥


دل‌تنگی‌ ...

    

     

       

           تنهایی آدم را دیوانه می‌کند. اگر دیوانه‌گی نیست پس چطور بعضی دل‌تنگی‌ها آن‌قدر

           برای‌ت شیرین‌ می‌شوند که اگر چند وقتی به سراغ‌ت نیایند دل‌تنگ‌شان می‌شوی ؟!.

           دل‌تنگ ِ دل‌تنگی‌ . شرح ِ حال ِ دیوانگی . می‌گردی میان ِ انبوه ِ دل‌تنگی‌های ‌ریز و

          درشتی که همه‌ی وجودت را گرفته ، پیدایش می‌کنی . به دل می‌گیری‌اش و دل‌ت باز

          می‌شود از این دل‌تنگی ... ،

          دل‌تنگی‌ . دل‌تنگی‌ ِ یک دل‌تنگی . دیوانه‌گی . تو امّا بخوان تنهایی ...

    

    

   

    

  

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٥


بی‌پایان ...

      

        

          

          غم اگر به‌‌ آن‌جا برسد که از چشم‌ها خوانده شود دیگر نقطه‌ی پایانی نخواهد داشت .

          هزار بار هم که نقطه‌ی اشک در پایان آن بگذاری از سطر چشم‌ها خواهد افتاد ...

  

    

   

     

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٥


محتاج ...

         

         

             

       می‌رسی به‌جایی که محتاج لمس یک تن می‌شوی. بی‌هیچ شیله‌پیله‌ای از هوس . اصلا

       آن‌قدر این احتیاج مهیب می‌شود که از ترس ِ هیبت‌ش هوس از سر ِ آدم می‌افتد. آن‌قدر

       که انگار پوست تن ِ آدم خشک می‌شود. تَرَک تَرَک می‌شود. مثل خاک ِ تَف‌دیده‌ ... ،

       تن ِ َتف‌دیده ...

      

      

     

      

     

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٥


خاطره ...

         

        

                

                                     واحد خاطره تو در ثانیه است ...

     

        

         

       

         

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥


کاش ...

           

       

          

             کاش می‌شد پنجره‌ای را باز کرد و دل را تکاند توی باغچه‌ای زیر آن. کاش

             گنجشک‌ها از برچیدن انبوه ِ خرده‌ دل‌تنگی‌ها سیر می‌شدند ... ،

             نه پنجره‌ای هست، نه باغچه‌ای نه گنجشکی . انبوه ِ خرده ‌دل‌تنگی امّا ...

             چقدر هست، چقدر هست ...

      

      

      

       

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥


شور ...

        

             

        

        دل‌م چنان هوس یک مزه‌ی شور کرده که انگار عطش ِ شوری دارم.عجیب است.

        شوری خودش عطش می‌آورد امّا عطش داشته باشی برای شوری . آدم یاد ِ عشق

        می‌افتد . که درد است. که تسکین است. که آدم‌ها درد ِ عشق دارند. که انگار عشق ِ

        درد دارند . که انگار درد ِ تسکین دارند برای تسکین ِ درد ... ،

        مزه‌ی اشک چقدر شور است ...  

       

       

         

         

         

           

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٥


تاریک ...

         

          

              

          ترس از تاریکی، ترس از ناشناخته‌هاست. ترس از آن‌چه در تاریکی نادیدنی‌ست.

          ترس ِ تنهایی هم ترس از تاریکی است. تاریکی ِ تنهائی . امّا این ترس، ترس ِ از

          ناشناخته‌ها نیست . ترس از تاریکی ِ تنهائی ، ترس ِ ناشناخته ماندن است . انگار

          تاریکی ِ تنهائی فقط آدم تنها را در بر می‌گیرد و تنها اوست که دیده نمی‌شود . او

          دیگران را می‌بیند امّا تاریکی ِ تنهائی چنان او را در بر گرفته که هیچ‌کس او را

          نمی‌بیند . هیچ‌کس او را نمی‌بیند . تنهایی ترس از تاریکی‌ست ...

        

          

        

         

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٥


پناه ...

              

         

          

             

        تنهایی خیلی ترسناک است. آدم را خیلی می‌ترساند. امّا گاهی هم ترسنا‌ک‌ترین کارها

        از آدمی که خودش خیلی ترسیده  سرمی‌زند ... ،

        تنهام . خیلی ترسیده‌ام. ترسناک شده‌ام. ترسیده‌ی ترس‌‌ناک... ،

        پناه کجاست از این ترس و از این خودم ... ؟

         

           

          

         

        

         

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ آذر ۱۳٩٥