هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دام ...

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩٦


ترس ...

          

         

                      

        تشویش از آن‌جایی به اندازه‌ی  تیر کشیدنِ روح دردناک می‌شود که نمی‌توانی قبول

        کنی شرایطی که در آن گرفتار شده‌ای، امتحانِ روزگار برای سنجیدنِ تو باشد . که

        بعدها با سربلند بیرون آمدن از این امتحان نیروی حاکم بر طبیعت به‌تو پاداش بدهد.

        پاداشی مثل محبّتِ دیگران. پاداشی مثل عزّتِ نفس. پاداشی مثل شیرینیِ امید. بلکه

        انگار این شرایط ، فقط تقاص گرفتن روزگار از توست . انتقامِ خدا . که نتیجه اش

        هیچ چیزی، هیچ چیزی جز تشدید ویرانگرِ حسِّ حقارت در تو نیست. و کیست که

        گذشته‌ای آلوده به ترس ِ تاوان نداشته باشد ... ؟

       

         

          

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٦


آمد و رفت ...

        

        

                

                          در انتظارِ آمدنِ تو، عُمرِ من امّا رفت ...

     

     

      

      

       

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٦


تنهایی ...

         

        

           

          تنهایی چیز عجیب‌ وغریبی نیست. تنهایی فقط مردی‌ست که دَمِ عصر‌ داشت اشک

          می‌ریخت . نه . بعضی عصرها اشک می‌ریزد. نه، نه . تنهایی مردی‌ست که تمام

          عصرها، که تمام عصرهای لعنتی اشک می‌ریزد. اشک پشت اشک . اشک پشت

          اشک. اشک پشت اشک ...

          تنهایی چیز عجیب‌ و غریبی نیست. تنهایی فقط مردی‌ست که دَم غروبی‌ در خودش

          فرو ریخت. نه. بعضی غروب‌ها در خودش فرو می‌ریزد. نه نه. تنهایی مردی‌ست

          که تمام غروب‌ها ، تمام غروب‌های لعنتی در خودش فرو می‌ریزد . خیال به خیال.

          خیال به خیال. خیال به خیال ...

          تنهایی چیز عجیب‌ و غریبی نیست . تنهایی فقط مردی‌ست که تنهاست . نه . خیلی

          تنهاست. نه نه. تنهایی مردی‌ست که لعنتی خیلی خیلی تنهاست. تو به تو . تو به تو.

          تو به تو ...

          تنهایی چیز عجیب‌ و غریبی نیست. تنهایی مردی‌ست که من‌م ...

         

        

         

         

             

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٦


تاریک و سرد ...

       

    

  

         نه عمق اقیانوس‌ها که نور شکسته باشد ، که تاریک‌ترین جای جهان عمق چشم‌های

         زنی‌ست که غرورش شکسته باشد. نه قطب که زمین به نور تمایل نداشته باشد، که

         سردترین جای جهان، آغوش زنی‌ست که به مرد تمایل نداشته باشد ...

      

          

        

       

    

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦


درد ...

         

        

          

          

               می‌رسی به جایی که خسته‌گی‌ات هم از خسته‌گی درد می‌کند ...
     
     
       
         
        
          
          
        
       
         
        
.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٦


بی‌دلیل ...

         

         

           

              

                هرکس دلیلی دارد و به دلیل توست که من دلیلی ندارم ...
     
         
             
          
         
            
          
            
            
.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٦


ماه‌ی ...

   

  

     

             ماهی قرمز ِ کوچولو که مُرد تُنگ از غصه شکست و آب هم از غم آن‌قدر ریخت که

             ابر شد. همین‌ست که تُنگ‌های خالی همیشه خواب می‌بینند از ابر ِ آسمان، هفت‌رنگ

             ماهی می‌بارد ...

    

    

    

     

      

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٦


انتخاب و منتخب ...

                   

         

          

                   عشق در تفاوت است. که  بر گزیده‌ایم یا ...

                   برگزیده  ایم ...

     

       

     

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦


مقصر ...

         

        

       

                        آدم تقصیر خداست ...

     

     

    

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٦


درست ...

         

        

            

       آدمی که اشتباه می‌کند ماهیتی شبیه به ماهیتی دیگر را انتخاب می‌کند . شبیه‌ ، شبهه و

       اشتباه می‌آورد.همین‌ست که پای تو که در میان باشد آدم هیچ‌وقت اشتباه نمی‌کند. غلط

       می‌کند امّا اشتباه نمی‌کند. هیچ‌کس شبیه تو نیست. هیچ‌کس شبیه تو نمی‌شود ...

    

        

        

        

         

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٦


پیر ...

            

            

           

                   فرق آدم‌ها در این‌ست که تقویم پیرشان می‌کند یا تقدیر ...

        

        

       

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٦


آتش در گلستان ...

        

          

          

           

                     وااای از گلستانی که میان آتش تن‌ت داری ... ،

                     لعنت ِ خدا بر ابراهیم‌ت ...

             

               

           

            

           

                

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٦


والقلم ...

        

        

           

             هیاهو که باشد، گوش شنوا که نباشد، قلم آبروی کلام را می‌خرد. تا چشم جور

             گوش را بکشد. وقتی‌ قلم به اکسیر ِ سکوت زنگِ صدا را به زر ِ انشا جاودانه

             می‌کند. تا به جادوی قلم چشم‌ها در سکوت بشنوند ...

      

         

        

        

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩٦


به در ...

    

    

               

           گره‌ بر سبزه برِ خلق خوش‌ست وُ برِ من ... سبزه‌رو نازرُخ‌ی با گره‌ای بر موی‌ش

    

    

    

    

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٦


غیر ...

                  

      

            

                                   در قلب من ...

                                   جای تو، بی‌جای غیر توست ...

       

              

        

         

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٦


حسرت ...

          

          

             

                شاید آن عمر که رفته‌ست به تن برمی‌گشت

                                                  جوی اگر بار دگر ز آب ِ روان  تر می‌گشت

                نخورم حسرت آن آب که رفته‌ست ز جوی

                                                  کاش هر بوسه که می‌رفت به لب برمی‌گشت

     

       

       

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥


بی‌جا ...

      

      

        

          دل‌م که باید پیش تو باشد امّا در سینه‌ی خودم‌ دارد می‌تپد. سرم که باید روی سینه‌ی تو

          باشد امّا بارِ سنگین شانه‌ی خودم‌ شده. دست‌م که باید در دست تو باشد امّا ستونی شده

          بر چانه‌ی بی‌حوصله‌گی‌ خودم. هیچ چیز سرجای خودش نیست ...

    

       

      

     

      

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٠ اسفند ۱۳٩٥


انتظار ...

            

       

             

                می‌شود چشم بر همه‌کس بست. وقتی بشود چشم بر تو باز کرد ...

     

      

     

       

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۳ اسفند ۱۳٩٥


آرامش ...

       

     

           

        

                    تنهایی یعنی روی آرامش را ندیدن . روی ‌‌آرام‌ش را ...

       

      

   

       

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٥


فال ...

              

          

                 

               مثل آن‌زمان که نیّت عشق می‌کنی ... تو دلهُره‌ی بازکردن فال حافظی

   

       

     

    

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٦ اسفند ۱۳٩٥


رنگ ...

          

            

             

            

          تنهایی نمود ِ رنگ به‌رنگ ِ کم‌داشتن است. نمود ِ رنگ‌به‌رنگ آن‌ی‌که کم‌ داری .

          رنگ بی‌قراری. رنگ ِ دل‌تنگی. رنگ ِ انتظار، رنگ ِ خیال. رنگ ِ تمنّا. رنگ ِ

          رنج. رنگ حسرت ... ،

          سیاه ِ بی‌قراری ، کبود ِ دل‌تنگی ، خاکستری ‌ِ انتظار ، سپید ِ خیال ، زرد ِ تمنّا ،

          نارنجی ِ رنج، سرخ ِ حسرت ... ،

          رنگین‌کم‌آن ِ تنهایی ...    

          

        

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٩ بهمن ۱۳٩٥


کرامت ...

         

        

            

               کرامت این‌ست که خورشید هر طلوع جسارت پرده‌ها را می‌بخشد ...

        

        

         

       

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٥


تو ...

        

         

        

           

                                     حرف ِ دل‌ت باشم ...

    

      

      

      

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٢ بهمن ۱۳٩٥


عکس ...

         

         

        

         

    پیشانی‌نوشت ما انگار سوختن بود. میان دائم ِ هزارهزار رنگ ِ عکس‌های این‌روزهای شما،

    آن روزها امّا، ما حتّی عکس‌های‌مان هم می‌سوخت ...

       

        

        

       

     

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٥


رُخ ...

         

        

       

          

                                                     غم‌رُخ ...

     

      

       

      

         

   

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٥


عشق ...

      

        

          

      عشق این نیست که فقط من باشم که بی‌تو می‌میرم.عشق یعنی تو هم که بی‌‌من باشی ...

      لعنتی بازهم من می‌میرم ...

    

      

    

      

     

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٥


گم‌راه ...

          

         

            

                 گم کرده‌ایم . من راه زندگی را . مرگ راه من را ...

       

         

        

        

           

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٥


گیسو ...

   

    

    

   

                 گیسوی کمند. حبل الیار. واعتصموا یا اولی الابصار ...

  

   

    

   

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ دی ۱۳٩٥


عدالت ...

        

         

         

                        گاهی عدالت عادلانه نیست ...

 

           

          

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ دی ۱۳٩٥