هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ترس ...

        

        

         

           وقتی در محدوده‌ای با شعاع نسبتا زیاد دور خودت چند حلقه سیم خاردار می‌کشی

           ولی باز هم احساس ترس می‌کنی . بعد خندقی عریض و عمیق محاط این محدوده‌

           می‌کنی . بعدتر احساس می‌کنی شاید کشیدن یک دیوار قطور و مرتفع دور خودت

           کمی از ترس‌ت کم کند . امّا پشت این دیوار هم احساس ترس می‌کنی . همین‌است

           که شروع می‌کنی به کندن چاهی که شاید در عمق‌ آن ...

           ته چاهی محصور ِ دیواری مرتفع و قطور پشت ِ خندقی عریض و عمیق محاط ِ

           حلقه‌حلقه سیم‌های خاردار چقدر ترسناک است ...

      

         

        

        

      

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٥


جمعه ...

          

          

          

             غروب ِ جمعه انگار از دل ِ تنگ آدم خون می‌کشد و سرخ می‌شود . غروب ِ

             سرخی که انگارهیچ‌چیز مثل آن نمی‌تواند حجم سیل‌گون و ویران‌گر غم ِ یک

             دل‌تنگی را بیان کند . دل‌تنگی‌ای که انگار واحدش غروب جمعه‌ است. وقتی

             آدم قدر هزار غروب جمعه دل‌تنگ است ...

          

       

         

     

     

   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ امرداد ۱۳٩٥


مزرعه ...

           

         

               

                 در خاک تنهائی دانه دانه‌‌ی امید خوشه‌‌های صد دانه‌ی حسرت می‌دهند ... ،

                 به آب ِ اشک ، از چاه عمیق دلتنگی ...

          

              

              

         

         

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٥


بی‌چاره ...

          

          

           

                                دل بردی و پاره پاره برگشت ...

    

   

    

    

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٥


دام ...

          

          

               

                  زندگی دامی است که مرگ می‌گستراند . دانه‌اش امید ...

        

        

        

         

      

   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢ امرداد ۱۳٩٥


خطر ...

        

         

               

                       خطر‌ناک‌تر از متکلم‌ّ وحده بودن ، متفکرّ وحده بودن است ...

     

    

     

    

       

 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٥


ضرر ...

         

          

                   

                               به نفع دنیا نیستم ...

      

        

       

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٥


دل ...

         

          

                  

                      ترسیده آن‌قــــدر از عشق ِ ناکس ... دائــم به نالــــه گویــد : مرا بـــس

                      گویم : دل ِ من همراه شو؛ لیـک ... من یک‌ قدم پیش، دل صد قدم پس

      

       

       

     

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٥


تو ...

      

      

          

                تو آن شکیّ که هزار بار اطمینان‌بخش‌تری از یقین ...

     

      

       

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٥


عشق ...

   

  

    

                          ندیده‌ی آشنا . مکرّر دیده‌ی غریبه . عشق ...

        

      

   

       

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٥


من ...

        

      

           

         چنین دور ...

         انگار من همان‌م که عشق هنگام تلاوت آیه‌ی چشم‌های‌ت از شرّ ِ من پناه می‌جوید ... ،

         که  اَعوذُ به‌آرام نگاه‌ت مِنَ‌المَن ...

     

        

     

         

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٥ تیر ۱۳٩٥


زیبا ...

      

     

               

                      مثل شرابی ِ مو به روشنی ِ پوست ... ،

                      مثل ِ کشیدگی ِ سُرمه به انحنای چشم ... ،

                      بعضی زخم‌ها انگار به دل ِ آدم خیلی می‌آیند ...

      

      

       

    

     

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٥


بی‌امید ...

          

         

         

               این حجم حسرت و دل‌تنگی از ناامیدی نیست ، از بی‌امیدی است . ناامیدی

               یعنی هیچ امیدی نیست . دل‌سردی از فقدان . بی‌امیدی امّا یعنی امید هست

               و نداری‌اش . دل‌‌‌‌آتش‌ از حسرت ِ نارسیدن . دل‌تنگ از تنگنای دوری ...

        

         

       

             

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٥


قصّه ...

        

       

        

         تنهائی غصّه‌ی قهرمان نبودن است . غصّه‌ی قهرمان ِ قصّه‌ی کسی نبودن ...

     

       

         

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٥


تجربه ...

        

         

         

               میان اتّفاق‌هائی که آدم در زندگی‌اش تجربه می‌کند گاهی اتّفاقی هست که

               آن‌چنان تمام ِ زندگی او را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد که گوئی نه آن

               اتفاق تجربه‌ای در زندگی ، که انگار زندگی تجربه‌ای در آن اتّفاق بوده ...

     

     

       

      

            

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٥


ممکن ...

         

        

           

                  تحمّل ِ درد ِ جدائی ناممکن به نظر می‌رسد امّا گاهی درد ِ باهم‌ماندن آن‌قدر

                  زیادتر است که آدم‌ها تحمّل ِ درد ِ جدائی برای‌شان بسیار ممکن‌تر است .

                  جائی که ناممکن ممکن می‌شود ...

     

     

      

      

       

   

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥


دل‌تنگ ...

    

   

     

                دل‌تنگ‌م . انگار امّا کسی هم در دل ِ تنگ‌م دل‌تنگ است ...

                که انگار کسی در دل ِ کس ِ دل‌تنگ ِ در دل ِ تنگ‌م دل‌تنگ است . که انگار ...

                من انگار هزار کس دل‌تنگ‌م ...

   

    

    

   

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢ تیر ۱۳٩٥


سُرمه ...

        

        

         

         صف‌به‌صف آرایش جنگی گرفته روزگار      کشته‌ی این جبهه‌ام : آرایش چشمان تو

   

   

    

   

   

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٥


دل‌تنگی ...

       

       

        

                           دل‌تنگی امّا دهان‌فراخ است . به بلعیدن ِ آدم ...

        

         

          

        

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۸ خرداد ۱۳٩٥


جفا ...

        

      

                

       چون درد و دوا از تو زهم هیچ سوا نیست     ولله جـــفای تو بر این بنــــده روا نیســت

       از تـیـــــغ ِ جفای ِ تو گرَم نیســـت رهیــدن    جز بوسه‌ی تو هیچ بر این زخم دوا نیست

   

     

     

    

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥


بوسه ...

       

           

                

       شرح بوسه‌ی زن شرح سکوت خداست . که خدا جز در برابر عشق لب فرو نمی‌بندد ...

         

          

         

         

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٥


رگ ...

         

        

             

     تنهائی درمانده‌گی از گریز است. که تاریکی را چگونه یارای گریز از تاریکی است...؟

     مگر به تیغ ِ نور ...

 

           

            

         

           

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۱ خرداد ۱۳٩٥


حق ...

        

        

              

             هیچ آدمی روی زمین سر ِ جای واقعی ِ خودش نیست ... ،

             جای واقعی ِ آدم چند وجب زیر ِ زمین ، مدفون ِ خرواری خاک است ...

       


        

        

       

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۱ خرداد ۱۳٩٥


ساکن ...

    

   

    

            آدم ِ تنها ساکن ِ وادی غم نیست . سرزمین شادی امّا خیلی دور است . خیلی دور ...

    

   

  

  

  

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥


شب ...

          

          

      

          شب شده(ام). صدای گریه(ام) می‌آید. صدای جیرجیرک‌ها پشت ِ پنجره‌ای را که رو

          به تاریکی باز است پر کرده. شب که می‌شود جیرجیرک‌ها جیرجیر می‌کنند و آدم‌ها

          گریه. کسی چه می‌داند . شاید جیرجیرک‌ها هم دارند گریه می‌کنند . مثل ِ آدم‌هائی که

          شب‌ها گریه می‌کنند . شاید این صدای گریه‌ی ِ جیرجیرک‌هاست که صدای  جیرجیر

          می‌دهد . مثل گریه‌ی آدم‌ها که صدای هق‌هق می‌دهد . اصلا شاید جیرجیرک‌ها هم به

          آدم‌ها می‌گویند هق‌هق‌ک . کسی چه می‌داند . شاید جیرجیرک‌ها هم می‌دانند شب وقت

          گریه است . کسی چه می‌داند . کسی چه می‌داند ...

     

      

          

        

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥


تردید ...

          

        

           

             نمی‌دانم زنده‌ام یا مُرده . نه این‌که مُرده باشم . شاید نمی‌توانم بپذیرم که زنده‌ام . یا نه

             این‌که زنده‌ام . شاید که نمی‌توانم بپذیرم مُرده‌ام . تنهائی همین تردید‌ است. عمر تردید

             از یک حدّی که بگذرد می شود تنهائی . انگار تنهائی تردیدی است که پیر شده . که

             پیر کرده . تردیدی که موئی سپید کرده . که موئی را سپید کرده ...

          

        

       

     

         

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥


شجاعت ...

           

     

        

              مرگ ترس‌ناک است . زندگی امّا ترس‌ناک‌تر . و ما چه شجاع‌تریم ...

       

       

        

         

             

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥


افسانه ...

          

         

          

         این‌ها همه افسانه‌است . که خدا بود و بهشت بود. که خدا بود و بهشت بود و آدم‌ و حوّا

         بودند . که آدم‌ و حوّا فراموش کردند که نباید فراموش کنند . که خدا نتوانست این همه

         بی‌مسئولیتی را بپذیرد . که به آدم‌ و حوّا اتهام ِ نسیان زد . آدم و حوّا را انسان نامید و

         به جرم فراموشی هبوط داد به زمین . این‌ها همه افسانه است ...

         آدم و حوّا بودند و زمین بود. آدم و حوّا بودند و زمین بود و عشق بود .عشق فراموش

         نمی‌کرد باید یکی کند. آدم و حوّا نتوانستند این‌همه مسئولیت را بپذیرند. به عشق اتهام

         یگانگی زدند. عشق را یگانه نامیدند و به جرم یگانگی معراج دادند به بهشت . این‌ها

         افسانه نیست . این‌ها افسانه نیست ...

         

        

       

       

      

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥


درز ...

   

   

      

               یک‌جائی از تنهائی به چلّه‌ی زمستان درز دارد . که تنهائی‌ات را هر چقدر هم

               می‌پوشانی امّا سوزی دل‌ت را می‌سوزاند . می‌سوزاند ...

  

  

  

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٥


عوض ...

               

        

              

                انگار مثل یک هواداری ِ برادرانه ، انگار مثل یک عوض ِ بی‌گِلایه ... ،

                ما به مرگ فکر نمی‌کنیم زندگی هم به ما فکر نمی‌کند ...

             

           

          

      

          

      

.       

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٥