هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گم نشده ...

              

     

            

      این‌که جست‌وجو نیست . من دیگر تو را جست‌وجو نمی‌کنم . من خودم را زده‌ام به

      جست‌وجوی تو . انگار که دیگر بخواهم از ترس ِ اطمینان پیدا کردن از نبودن‌ات ،

      این اطمینان را پیدا نکنم . در این تاریکی ، به کورسوی ِ امید هرجائی را دوباره و

      دوباره و دوباره نگاه می‌کنم ، به این امید (چقدر این امید هم‌خانواده‌ی فریب است)

      که شاید هنگام ِ جستجوی این‌پسین‌جا، تو به آن‌‌واپسین‌جا آمده‌ای ... ،

      می‌دانی ؟ ، نبودن‌‌ات خیلی ترس دارد و من از این خیل ِ ترس می‌ترسم ... ،

      من از  ترس ِ این خیل ِ ترس خودم را به جست‌وجو ...

      امّا به پیدانکردن ِ اطمینان از نبودن‌‌ات زده‌ام ...

       

      

     

      

   

    

      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳


جان‌داران ...

        

          

              

    آدم‌های زنده به دو گروه "جان‌دار" و " بی‌جان " تقسیم می‌شوند . جان‌داران ، آدم‌هائی‌اند

    که کسی هست نام‌شان را به جان ختم ِ خطاب کند . بی‌جان‌ها هم ...

    

         

        

       

               

           

             

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳


حال ...

      

        

          

       حال ِ آدم‌ها به حال ِ دست‌هاشان خوب است . دست‌هائی که به نوازش لمس می‌کنند ...

       شانه می‌زنند ، به آغوش می‌کشند ...

       

       

      

      

       

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳


لازم و کافی ...

          

       

                  

                              زندگی به شرط ِ تو ...

       

         

       

      

      

                   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳


چاره ...

           

     

      

            

            وقتی کلام ِ جان عشق است امّا جان ِ کلام تنهائی ، چاره‌ای جز سکوت نیست ...

   

     

     

    

     

    

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳


کوچ ...

      

        

             

          کوچ که نه . انگارفقط تنهائی‌ام را از توی دود وغوغا برداشته‌ام آورده‌ام کنار موج و

          عطر ِ برگ ِ نارنج . که انگار بی‌شرف نفس گرفته . که انگار تنهاتر شده‌ام ...

     

     

      

     

     

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳


تمام ...

            

           

                

              دیگر نه طاقت و نه فرصت اشتباهی به بزرگی عشق را دارم ...

        

       

        

      

      

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۳


حضور ...

                

                   

             

          مسئله این نیست که یک زن در زندگی آدم باشد . عشق ِ لعنتی . زن بی‌عشق مثل

          بهاری بی گل و طراوت است . مثل خدای بی‌معجزه ...

          انگار فقط یک فصل ، انگار فقط یک عادت ...

    

   

   

    

   

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳


تسکین ...

                

                

                          

   بدی نوشتن این است که تسکین است . مرهم نیست . می‌آئی بغض و دلتنگی‌ات را حرف

   به حرف می‌چکانی . اشک‌طور. تسکین پیدا می‌کنی و تنهائی لعنتی فرصت رسوخ بیشتر

   پیدا می‌کند . بیشتر می‌نویسی و آن موذی لعنتی بیشتر با گوشت و جانت عجین  می‌شود .

   تنهائی‌آجین می‌شوی به درد انزوا . می نویسی و تسکینی دیگر . انزوائی مچاله‌تر ...

   مرهم امّا نیست ...

        

        

          

           

               

             

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳


ابتدائی ...

        

         

            

                            آن زن نیامد ... ،

                            آن زن در باران هم نیامد ... ،

                            این مرد تنهاست ...

     

      

        

      

        

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳


یار ...

   

    

              

                

                یارم به کنارست ، ولی غم دارم ... کآن را نبوَد چاره ، که غم یار ِ من است

    

    

    

      

     

    

     

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳


منتظر ...

         

         

          

          چون تو نیستی از من هیچ انتظاری نمی رود ... ،

          انگار همه ی انتظارهای عالم به من می آیند و من منتظرترینم ...

     

        

       

      

       

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳


چهارفصل ...

           

        

                

               فصل ِ پائیز است امّا من زمستانم ... ،

               تا بستانی سوز ِ این تن را ...

               بیا ای بهارَم ...

    

       

         

        

            

              

              

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳


سین ...

          

          

             

             املاءِ لعنتی یاری نمی‌کند . تو را خیلی بیشتر از املای دوست‌داشتن دوست دارم .

             به شدت ِ سین‌ای که بیشتر از سه دندانه دارد . دوسسسسسسسسسسستَ‌ت داشتن .

             سین‌ای با دندانه‌هائی به تعداد دندانه‌های یک شانه ... ،

             شانه‌ای که موهای تو را با آن شانه کنم ... ،

             وقت ِ دلتنگی ...

       

        

          

        

         

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳


سفید ...

          

          

            

            یخچال‌نوشت دیده‌ای ؟ ... ،

            که " دوست‌َت دارم "، که " عصر که آمدم منتظر ِ بغل َت هستم " ، که  " ... "  .

            کلمه‌بازی‌های عاشقانه . تو نیستی . یک کاغذ سفید روی یخچال زده ام .

            اینجا من و خودم فقط  باهم سکوت می کنیم ...

        

          

        

        

        

       

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۸ مهر ۱۳٩۳


خیال ...

       

             

                   

                   خیال ِ تو یعنی تو را دورادور چقدر از نزدیک می‌شناسم ...

     

        

          

          

             

                 

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳


گمشده ...

         

                 

       

                          تو نیستی امّا از من هیچ خبری نیست ...

      

     

           

        

       

         

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳


مهربانی ...

    

               

                    

                     بُغض‌ها نسبت به‌هم هیچ بُغضی ندارند ... ،

                     برای هم جا باز می‌کنند توی گلو ...

    

      

     

     

      

        

    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳


چهارفصل ...

       

        

              

                 معلوم نیست تابستان هنوز نرفته یا پائیز هنوز نیامده ... ؟ ،

                 چه فرق می کند امّا ... ،

                 بی تو نام ِ چهار فصل ِ سال تنهائی است ...

     

      

       

      

     

    

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳


بیا ...

                   

         

                 

                    کاش بیائی و من از کار و زندگی‌ بیافتم ... ،

                    در آغوش‌َت ...
     

        

        

        

        

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳


خیالباف ...

               

              

              

                    من خیال ِ موی ِ تو را می‌بافم ...

     

       

      

      

        

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳


تباه ...

          

          

            

                 می‌خواستم عمری عاشقانه دور تو بگردم ...

                عمری است احمقانه دور خودم می‌چرخم ...

   

    

       

       

        

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳


سیلی ...

          

              

           

       روی یک تخته‌سنگ ِ بزرگ ِ خاکستری کنار دریا نشسته بودم و سنگهائی که از موج‌ها

       سیلی می‌خوردند را نگاه می‌کردم . تمام این سنگ‌ها را پوششی به رنگ و جلای زندگی

       پوشانده بود ، رنگ ِ خوش‌جلای ِ سبز . آدم‌ها با موج ِ سیلی‌ها صورت‌شان را سرخ نگه

       می‌دارند ، به درد ، سنگ‌ها با سیلی‌های موج صورت‌شان را سبز نگه می‌دارند ، امّا‌ به

       زندگی . نمی‌دانم . شاید باید سنگ بود ...

         

     

       

       

        

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳