هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ادب ...

     

     

           

        برای دوری از کسی باید تمایل خود را دانست امّا برای نزدیکی به کسی باید تمایل

        آن‌کس را دانست . ادب ِ فاصله به همین سادگی است ...

   

   

     

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٤


فاصله ...

       

      

        

      فاصله مثل تَرَک روی شیشه است . هرچقدر هم کم امّا وقتی افتاد دائم هراس شکستن و

      ریختن داری . پاره‌پاره . تیزتیز ...

 

 

  

  

     

 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤


شکسته ...

      

          

            

      آخ دل‌ام . دل‌‌‌ام که سنگ شد از تنگی ِ بغض . دل ِ سنگ‌ام که نرم شد از آتش دوری .

      دل ِ سنگ ِ نرم‌ام که شیشه شد از سردی ِ یاس . آخ دل‌ام . دل ِ شیشه‌‌ای‌ام که شکست

      به سنگ ِ تقدیر ...

      زیر پای‌ات را نگاه کن . نه که دلی افتاده باشد . شیشه‌ای شکسته ...

      

      

     

     

    

       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٤


مغرور ...

        

               

                 

   نمی‌شود سخت نگرفت . تنهائی ِ لعنتی خیلی مغرور است . بی‌اعتنائی را برنمی‌تابد . تو

   که تنهائی را سخت نگیری تنهائی چنان تو را سخت می‌گیرد که نفس توی گلوی‌‌‌ات تنگ ِ

   بُغض می‌شود . تو‌ هم تنهائی را سخت می‌‌گیری . راضی می‌شوی به تب ِ دل‌تنگی ...

   از ترس ِ بغض‌مرگی ...

      

      

     

      

    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٤


آدم ...

        

       

           

      آدم وقتی تنها می‌شود توی جنگ‌وجدل‌های‌اش با تنهائی پیروز هم ‌می‌شود. چیزهائی

      هستند که به آدم انگیزه می‌دهند و بالاخره توی ده تا کش‌مکش ، سه‌چهارتا را هم تو

      می‌بَری . این ‌" آدم ِ تنها " ست . ولی می‌رسی به جائی که دیگر کش‌مکش‌ای نیست .

      تو می‌شوی برده‌ و نوچه‌ی بی‌چون‌وچرای ِ تنهائی. مثل کسی که مطیع محض ِ فلان

      آدم است و می‌گوئیم او " آدم ِ فلانی " است . این‌جا تو دیگر آدم ِ تنها نیستی. شده‌‌ای

      " آدم ِ تنهائی ". نوچه‌ی بی‌چون‌وچرای تنهائی . این است که آدم ِ تنها با آدم ِ تنهائی

      خیلی فرق دارد ...

      شده‌ام آدم ِ تنهائی ...

      

     

      

       

     

 

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤


خیال ...

        

    

               

       من را خیال برداشته . خیال ِ تو . بی‌انصاف برداشته و آورده گذاشته وسط ِ برهوت ِ

       دل‌تنگی . برهوتی از هرطرف تا هرطرف دل‌تنگی ...

    

  

   

   

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤


دل‌تنگ ...

        

      

             

                  دل‌ام برای زن تنگ شده . قدر ِ این‌همه مرد نبودن‌هام ...

    

  

       

    

      

     

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤


دیروز ...

        

        

          

   هرشب ِ تنهائی هزار دیروز شب را بدرقه می‌کنند . هیچ فردائی امّا به استقبال نمی‌آید ...

 

    

    

      

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٤


کلید ...

      

     

           

           من نمی‌دانم درهای بهشت در آن دنیا با کدام کلید‌ها باز می‌شوند ، ولی می‌دانم در ِ

           بهشت در این دنیا با دکمه‌های پیراهن تو باز می‌شود ...

    

   

    

       

     

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤


دل ...

      

        

                 

           دل چون گل ِ پرپرشده  جز خار ندارد ...  بیچاره  کند  ناز ، خریدار  ندارد

           با لشکرغم جنگ کند در دو سه جبهه ...  سربازغیوری است، سپهدار ندارد

           گر شیشه شود، دست ِ قَدَر قدرت ِ تقدیر ... پرتاب کند سنگ ، نگهدار  ندارد

           گر عشق شود مدعی ِ نقطه‌ی ِ پرگار ...  کج می‌کشد این دایره، پرگار ندارد

           چون قسمت اوغم شده،از لقمه‌ی شادی ... روزی‌اش بُوَد اندک و بسیار ندارد

           دانی که چرا این شده تقدیر ِ دل ِ من ؟... تقصیرِ خودش نیست،که دلدار ندارد

       

     

     

     

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٤


دیوانه ...

        

           

           

    غروب‌ها برای‌ات چای بیاورم  . هِی ببوسم‌ات . شب‌ها برای‌ات شعر و داستان بخوانم .

     موهای‌ات را ببافم. نوازش‌ات کنم. ناخن‌های‌ات را لاک بزنم. نازت را بکشم. برای‌ات

     غذاهای خوشمزه درست کنم . کول‌ات کنم . بخندانم‌ات . هِی ببوسم‌ات . هر روز ...

     می‌بینی چقدر دیوانه‌ای که نمی‌آئی ... ؟

      

      

      

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٤


محال ...

        

         

            

     می‌رسی به‌جائی که محال مصداق ترسناکی پیدا می‌کند . نه که زمین به آسمان دوختن یا

     توبه‌ی ِ شیطان . محال می‌شود دوست‌‌داشته‌شدن دوباره ...

  

    

    

  

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤


چند قطره سطر ...

       

      

          

      گاهی احساس و کلمه آن‌قدر درهم می‌آمیزند که شناختن‌شان ناممکن می‌شود. که جمله‌ها

      قطره قطره ، که اشک‌ها سطرسطر. که نمی‌دانی قطره قطره امّا نوشتی ؟ یا سطرسطر

      امّا گریستی ... ؟

 

     

    

     

        

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤


حسود ...

        

        

              

  می‌گفتند حسود هرگز نیاسود امّا هرچه بیشتر تو را می‌خواهم خدا خودش را بیشتر به رُخ

  می‌کشد . امّا هرچه بیشتر دل‌تنگ تو می‌شوم خدا سخت‌تر می‌گیرد . حسودی که خداست ،

  نیاسوده امّا من‌ام ...

   

     

       

     

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۳ امرداد ۱۳٩٤


خالی ...

       

      

            

      تو توی همه‌ی تنهائی‌های من معلومی . ببین . توی تمام این عکس‌های تک نفره‌‌ آن‌که

      کنار من نیست توئی ...

      

      

      

      

       

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤


قبله ...

       

   

         

    

   رقص‌رقصان با طرب این‌سو و آن‌سو می‌روی ... جانمازم را کدامین سو بیاندازم ؟، بگو

    

   

     

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٤


بی‌تو ...

         

       

          

     تنهائی  شورَش را درآورده . با شور ِ تمام دارد شور ِ زندگی را در من از بین می‌برد .

     بی‌تو هم هیچ‌چیز در من شوری برنمی‌انگیزد. من هم شورَم را درمی‌آورم. می‌گذارم‌اش

     کنار تا بیشتر از این از بین نرود . خدا را چه دیدی . شاید آمدی . لااقل شوری برای‌ام

     مانده باشد ...

    

      

        

      

        

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٤


قول ...

      

        

         

         دیگر خسته شده‌ام از این دل‌تنگی‌های لعنتی . دیروز به خودم قول دادم لااقل کمتر

         دل‌تنگ شوم . فقط دو بار در روز . من سر ِ قول‌ام هستم . فقط زمان قاطی‌ پاطی

         کرده . از دیروز تا حالا پنج‌شش روز گذشته ...

  

      

      

      

        

 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٦ امرداد ۱۳٩٤


معجزه ...

    

         

             

        آمدن‌ات معجزه نیست . تو با نیامدن‌ات معجزه ‌می‌کنی . هیچ‌چیز جز نیامدن‌ات مرا

        چنین به عجز نمی‌اندازد ...

     

       

       

    

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٦ امرداد ۱۳٩٤


حسرت ...

          

      

            

        دل‌ات غَنج بزند . دل‌ات یک‌جور ِ خوبی شود . ازاین‌که کسی خودش را برای تو

        آراسته ‌کند . حسرت‌های تنهائی خیلی ساده لعنتی‌‌اند ...

    

    

    

     

        

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٤


اشک ...

          

       

              

    این عجب آبی‌ست آب ِ اشک در سوزِ فراق  ...  سیل ِ آبی ک‌آتش ِ دل شعله‌ورتر می‌کند

     

   

    

   

   

          

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤


نانجیب ...

        

         

       

      دل‌تنگی مثل گربه‌ی نانجیبی است که هرروز پاره‌پاره از دل‌ات‌ را جلوی‌اش می‌گذاری

      تا به دندان بکشد ولی باز دم غروب به سینه‌ات چنگ می‌اندازد ...

      

     

     

    

     

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤


گناه‌کار ...

      

        

             

     دل ِ پُر گناهی دارم امّا به‌خدا دست‌های‌ام هم گناه دارند . لااقل بگذار آن‌ها را بیاندازم به

     گردن تو ...    

       

      

      

     

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤