هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حقیقت ...

          

          

              

                        من هست و خُمار ...

                        تو نیست امّا مست ...

            

           

         

          

          

         

          

.       

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳


مراقبت ...

          

           

              

                        دنیا را به خدا ...

                        من را به خودت بسپار ...

      

        

          

          

         

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳


عدالت ...

            

          

            

               عدالت یعنی هر چیزی سر جای خود قرار بگیرد ... ،

               دست تو در دست من نیست ... ،

               این ناعادلانه‌ترین واقعیت دنیاست ...

        

        

      

        

       

     

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳


بی اندازه ...

  

    

  

                 سقف ِ اتاقم را ابری تیره گرفته ... ،

                 دارد باران نمی آید امّا ... ،

                 دیگر نمی‌دانم چطور باید بگویم چقدر دل‌تنگ‌م ...

         

          

          

         

        

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳


شراکت ...

                    

             

                 

                      لب از تو بوسه از من ...

        

        

           

         

         

            

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳


فراخ ...

         

        

               

      نمی‌دانم چگونه در این تنگ ِ تنگنای ِ دل‌تنگی امّا در دل ِ هر ثانیه‌‌ انگار سالی جای گرفته ...

     

     

      

    

       

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳


کافه ...

         

       

                 

   کنُج این شهر بزرگ که از رنگارنگی کافه‌هاش چشمان ِ آدم‌ سیاهی می‌رود کافه‌ی ِ کوچک ِ

   دنجی هست که دو سه سالی است هرهفته آنجا سکوتم را به پای ِ کاج‌ها و انارها می‌ریزم .

   کافه‌ای که در آنجا مورچه‌ها گندم را در دل ِ زمین می‌کارند و پرنده‌ها گندم را در دل ِ آسمان

   پرواز می‌کنند . کافه‌ای که آدم‌هاش حقیقت را ، نه پشت ِ میزهای ِ چوبی، که زیر سنگ ها،

   به روشن‌ترین فکر ِ ممکن ، گفتگو که نه ، مُرده مُرده امّا زندگی می‌کنند . کافه گورستان ...

     

     

     

     

     

   

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳


پوست کنده ...

                    

                     

                    

                   ساده و صادق ... ،

                  هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارم ... ،

                  تو هم اگر پنهان هستی به خاطر این است که برای من نیستی ...

        

        

          

         

         

           

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳


پیدا ...

             

       

                 

                  مثل غم که توی چشم‌ها پیداست ، تنهائی توی دست‌هاست ...

      

      

         

       

        

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳


انتظار ...

      

       

              

                  

           انتظار مرد ِ تکیده‌ی ِ مسلولی است توی سینه‌ی ِ آدم که دائم سُرفه‌ی ِ خون می‌کند ... ،

           تا کبود ِ مرگ ...

      

        

     

       

          

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳


باید ...

                

          

            

                         باید با کسی حرف بزنم ... ،

                         من امّا گورستانی از بایدهای ِ مُرده‌ام ...

      

         

          

        

        

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳


هرلحظه ...

         

         

              

                          هرلحظه به یاد ِ تو، می‌افتم ...

       

       

      

       

          

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳


بلد ...

            

              

                       

                  من گریه‌کردن را خوب بلدم امّا تو بیا ... ،

                  به خدا عاشقی را خیلی خوب‌تر بلدم ...

         

          

         

           

           

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳


تسکین ...

          

  

 

                 از یک‌جائی به بعد فقط تسکین پیدا می‌کنی ... ،

                 خوب نمی‌شوی ...

     

     

      

       

       

     

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳


محتاج ...

         

                  

                          

            چه می دانم ... ؟ ،

            بگوئید یاد یک کابوس افتادم  یا یک موضوع ِ وحشتناک به نظرم رسید ... ،

            گاهی حتی الکی هم که شده جیغ بزنید و بروید میان بازوان ِ مردتان پناه بگیرید ... ،

            مردها احتیاج دارند دلشان آرام بگیرد که پناه زنشان هستند ...

      

         

         

          

         

           

            

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳


مهار ...

          

        

                  

                نوشتن از تو به دو کار ِ من آمده . مهار ِ غم ات و مهار ِ چموشی ام ... ،

                مهار ِ غم ات ، که من را لگدکوب می کند و مهار ِ چموشی ام ، که دیگران را ...

         

        

       

     

      

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳


فقط ...

            

                 

                      

      روزهائی که خیلی دلتنگم بیشتر ازهمیشه چرند می گویم . خودم هم می دانم کارساز نیست .

      خدا هم می داند . میزی که رویش سر می گذارم هم می داند .

      حالا هم که گفته ام دیگر همه می دانند ... ،

      فقط تو نمی دانی ... ،

      توئی که فقط تو باید بدانی امّا ...

      فقط توئی که نمی دانی ...

         

        

           

        

       

           

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳


بی سایه ...

           

                 

            

                 که سایه هم کم می آورد ... ،

                 در پس ِ تاریکی گم می شود و تو به راه َت ادامه می دهی ... ،

                 تنهاتر ...

        

          

         

         

         

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳


منتظر ...

          

         

                 

                       می دانستم تو نمی آئی ... ،

                       از اوّل هم منتظر ِ آمدن َت نبوده ام ... ،

                       منتظر بوده ام بدانم کجائی که من بیایم ...

      

       

            

         

         

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۳


بیداری ...

     

       

           

                           حیرانی و سردرگمی بس است ... ،

                           وقتم دارد تمام می شود ... ،

                           دیگر باید به خودم بیائی ...

         

        

      

       

        

          

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳


شاهد ...

        

                  

            

                          نه حتّی به غزل ... ،

                          تو ناگفته پیدائی ...

    

     

       

       

         

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳


باور کن ...

        

          

                

                        خدا کند باور کنی ... ،

                        گاهی خودم هم این‌همه دلتنگی را باور نمی‌کنم ...

    

      

       

      

      

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳


ارزش ...

    

    

          

       

                   گاهی از خودم خیلی آهسته می‌پرسم این همه انتظار ارزش دارد ... ؟ ،

                   بعد خیلی بلند می‌ترسم ...

       

     

         

       

    

   

      

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳