هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اذان ...

             

             

                            

             هرروز در مناره‌های شهر چه بی‌فایده فریاد می‌زنند : اللهُ اَکبر ... ،

             کاش یکی یادمان ‌آوَرَد : ال‌آدمُ اَحقر ...

          

           

         

         

      

           

         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳


نو ...

          

            

                    

      تنهائی لعنتی آن‌قدر در چنته‌ دارد که هر لحظه حسّ ِ غریب ِ دیگری از غم ِ دلتنگی را

      از خودش رو کند . آن‌قدر که بعد از عمری دلتنگی باز هم از غم ِ دلتنگی بغض کنی .

      حتی اگر هرلحظه برای خودت احمقانه تکرار می‌کنی صبر، صبر، صبر، صبر ...

     

            

          

         

           

             

       

.  

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳


یلدا ...

             

          

                      

                      نیستی و یلدا به در نمی‌شود ... ،

                      به درد می‌شود ...

        

          

        

           

                

               

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳


حسرت ...

               

        

                 

                 چه بوسه‌هام که نبودی و ریخت ... چه خنده‌هام که نبودی و سوخت

      

       

      

     

        

      

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳


حقیر ...

         

            

           

           

                 جاده‌ها چه حقیرانه اسیر ِ تنهائی آدم‌اند ... ،

                 که فراق نمی‌توانند ، ز خیال ... 

                 که وصال نمی‌توانند ، ز غرور ...

               

             

            

           

              

                

                  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳


ناپیدا ...

              

             

                   

                        ناپیدا من‌ام ... ،

                        که نیستی و در تو پیدا شده‌ام ...

       

        

       

     

          

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳


بی‌نهایت ...

         

                    

                     

             در دنیای موازی ، تو هستی . که موازی‌ها به‌هم نمی‌رسند ...

      

        

           

           

              

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۳


ایثار ...

     

      

           

            ایثار یعنی آدم حق دارد که حق نداشته باشد ...

 

       

         

       

        

    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۳


شرمگین ...

                 

            

                        

     وقت‌هائی که به مرگ فکر می‌کنم از خودم شرم دارم . خجالت اندر خجالت‌تر . انگار

     هرزه مَردی می‌شوم که باز سردمزاجی دیده وعطش آتشی تند دارد . فکر کن زنده‌گی

     باز سرش جای دیگری گرم شده و به تو روی خوش نشان نمی‌دهد و تو غیرت‌ات باد

     کرده به غضب . بعد تن ِ عریان ِ باکره‌ی ِ مرگ را ، چه شهوت‌آکنده ، خواسته باشی .  

     این خجالت . بعدتر که یاد ِ دوباره‌ی‌ ِ زیباروی ِ زنده‌گی می‌افتم ، یاد رفق و مداراش ،

     یاد ِ این که چقدر من را تحمل کرده ، بیشتر خجالت می‌کشم . این خجالت‌تر ... ،

     خسته‌ام از این شرم ِ مدام ...

            

       

      

  

     

        

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۳


راوی ...

        

        

           

                این من نیستم که دارم از تنهائی‌ام می‌نویسم ... ،

                این تنهائی است که دارد یکی‌دیگر از آدم‌های‌اش را روایت می‌کند ...

     

     

      

       

        

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۳


از نو ...

              

            

                        

              جوان نیستم امّا این پیری هم نیست . انگار حالی جدا از ماهیت زمان دارم ... ،

              کهنه‌گی ... ،

             انگار کهنه شده ام ...

     

       

     

             

         

              

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۳


مسئله ...

        

        

                 

                 تو آن سوال بی‌جوابی ، که جواب تمامی سوال‌هاست ...

   

    

     

    

    

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳


دل‌خواه ...

          

                  

                 

   تن که تن بخواهد برآورده کردن ِ خواهش‌اش کار ساده‌ای است . دل که تن بخواهد امّا ...

        

        

        

      

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۳


هرجائی ...

        

         

              

                   حقّ . این هرجائی . که در آغوش همه است ...

           

          

         

         

            

            

               

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٧ آذر ۱۳٩۳


مفقودالاثر ...

      

       

             

        خالی‌ام . مثل گوری برای یاد بودِ یک مفقودالاثر . خالی امّا پُر از مرگ ...

   

   

    

   

  

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳


گم نشده ...

              

     

            

      این‌که جست‌وجو نیست . من دیگر تو را جست‌وجو نمی‌کنم . من خودم را زده‌ام به

      جست‌وجوی تو . انگار که دیگر بخواهم از ترس ِ اطمینان پیدا کردن از نبودن‌ات ،

      این اطمینان را پیدا نکنم . در این تاریکی ، به کورسوی ِ امید هرجائی را دوباره و

      دوباره و دوباره نگاه می‌کنم ، به این امید (چقدر این امید هم‌خانواده‌ی فریب است)

      که شاید هنگام ِ جستجوی این‌پسین‌جا، تو به آن‌‌واپسین‌جا آمده‌ای ... ،

      می‌دانی ؟ ، نبودن‌‌ات خیلی ترس دارد و من از این خیل ِ ترس می‌ترسم ... ،

      من از  ترس ِ این خیل ِ ترس خودم را به جست‌وجو ...

      امّا به پیدانکردن ِ اطمینان از نبودن‌‌ات زده‌ام ...

       

      

     

      

   

    

      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳


جان‌داران ...

        

          

              

    آدم‌های زنده به دو گروه "جان‌دار" و " بی‌جان " تقسیم می‌شوند . جان‌داران ، آدم‌هائی‌اند

    که کسی هست نام‌شان را به جان ختم ِ خطاب کند . بی‌جان‌ها هم ...

    

         

        

       

               

           

             

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳


حال ...

      

        

          

       حال ِ آدم‌ها به حال ِ دست‌هاشان خوب است . دست‌هائی که به نوازش لمس می‌کنند ...

       شانه می‌زنند ، به آغوش می‌کشند ...

       

       

      

      

       

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳


لازم و کافی ...

          

       

                  

                              زندگی به شرط ِ تو ...

       

         

       

      

      

                   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳


چاره ...

           

     

      

            

            وقتی کلام ِ جان عشق است امّا جان ِ کلام تنهائی ، چاره‌ای جز سکوت نیست ...

   

     

     

    

     

    

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳


کوچ ...

      

        

             

          کوچ که نه . انگارفقط تنهائی‌ام را از توی دود وغوغا برداشته‌ام آورده‌ام کنار موج و

          عطر ِ برگ ِ نارنج . که انگار بی‌شرف نفس گرفته . که انگار تنهاتر شده‌ام ...

     

     

      

     

     

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳


تمام ...

            

           

                

              دیگر نه طاقت و نه فرصت اشتباهی به بزرگی عشق را دارم ...

        

       

        

      

      

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۳


حضور ...

                

                   

             

          مسئله این نیست که یک زن در زندگی آدم باشد . عشق ِ لعنتی . زن بی‌عشق مثل

          بهاری بی گل و طراوت است . مثل خدای بی‌معجزه ...

          انگار فقط یک فصل ، انگار فقط یک عادت ...

    

   

   

    

   

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳