هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خاطره ...

         

        

                

                                     واحد خاطره تو در ثانیه است ...

     

        

         

       

         

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥


کاش ...

           

       

          

             کاش می‌شد پنجره‌ای را باز کرد و دل را تکاند توی باغچه‌ای زیر آن. کاش

             گنجشک‌ها از برچیدن انبوه ِ خرده‌ دل‌تنگی‌ها سیر می‌شدند ... ،

             نه پنجره‌ای هست، نه باغچه‌ای نه گنجشکی . انبوه ِ خرده ‌دل‌تنگی امّا ...

             چقدر هست، چقدر هست ...

      

      

      

       

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥


شور ...

        

             

        

        دل‌م آن‌قدر هوس یک مزه‌ی شور کرده که انگار عطش ِ شوری دارم . عجیب است.

        شوری خودش عطش می‌آورد اما عطش داشته باشی برای شوری. به تو فکر کردم.

        به عشق. که درد است. که تسکین است. که آدم‌ها درد ِ عشق دارند. که انگار عشق ِ

        درد دارند . که انگار درد ِ تسکین دارند برای تسکین ِ درد ... ،

        مزه‌ی اشک چقدر شور است ...  

       

       

         

         

         

           

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٥


تاریک ...

         

          

              

          ترس از تاریکی، ترس از ناشناخته‌هاست. ترس از آن‌چه در تاریکی نادیدنی‌ست.

          ترس ِ تنهایی هم ترس از تاریکی است. تاریکی ِ تنهائی . امّا این ترس، ترس ِ از

          ناشناخته‌ها نیست . ترس از تاریکی ِ تنهائی ، ترس ِ ناشناخته ماندن است . انگار

          تاریکی ِ تنهائی فقط آدم تنها را در بر می‌گیرد و تنها اوست که دیده نمی‌شود . او

          دیگران را می‌بیند امّا تاریکی ِ تنهائی چنان او را در بر گرفته که هیچ‌کس او را

          نمی‌بیند . هیچ‌کس او را نمی‌بیند . تنهایی ترس از تاریکی‌ست ...

        

          

        

         

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٥


پناه ...

              

         

          

             

        تنهایی خیلی ترسناک است. آدم را خیلی می‌ترساند. امّا گاهی هم ترسنا‌ک‌ترین کارها

        از آدمی که خودش خیلی ترسیده  سرمی‌زند ... ،

        تنهام . خیلی ترسیده‌ام. ترسناک شده‌ام. ترسیده‌ی ترس‌‌ناک... ،

        پناه کجاست از این ترس و از این خودم ... ؟

         

           

          

         

        

         

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ آذر ۱۳٩٥


بی‌جواب ...

          

        

                

       تفاوت آدم‌ها در جوابی نیست که به آن رسیده‌اند. در سوالی‌ست که از آن پرسیده‌اند ...

        

          

        

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ آذر ۱۳٩٥


من ...

  

    

      

          این حجم از دل‌تنگی وحشیانه‌تر از ذاتِ تنهایی‌ست. نه . این تنهایی نیست... ،

          این بی‌تویی است. من بی‌تو ام. من بی‌تو ام ...

    

    

    

   

   

   

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ آذر ۱۳٩٥


عشق ...

          

        

               

                   حالا خوب است که هستی و این‌همه نیستی. ببین اگر نبودی چقدر نبودی ...

   

        

         

       

         

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ آذر ۱۳٩٥


بی حال ...

         

        

         

                    تنهایی کاری کرده که آینده هیچ‌وقت سراغ من نمی‌آید. می‌‌آید و یک‌راست

                    می‌رود پیش گذشته‌ام ...

     

       

     

     

       

  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ آذر ۱۳٩٥


نفر ...

          

          

                        یک نفر آدمم، هزار نفر تنهام ...

         

        

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳٩٥


باران ...

    

   

        

                    کفش‌های تا به تا، شانه‌های تا به تا ... ،

                    باران بالای چتری که روی سر دونفر را پوشانده می‌خندد و می‌بارد ...

     

      

      

    

    

    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱ آذر ۱۳٩٥


تنهایی ...

         

      

              

                  آدمِ تنها مثل ماه می‌ماند. هیچ‌کس روی ِ همیشه تاریک‌ش را نمی‌بیند ...

    

       

       

     

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٥


حسرت ...

   

  

 

   

               باید همین‌طور ساکت بنشینم . آخر میان این همه حسرت چه کسی حسرت ِ

               بوسه را باور می‌کند ... ؟

  

   

   

    

     

   

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٥


بایر ...

          

         

           

                                   خشکیدم از بی‌عشقی ...
     
        
        
                    
                              
                       
           
            
           
                
.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٥


گزاره ...

            

          

                 

          این‌که هوا سرد است با این‌که تن‌م گرم نیست خیلی فرق دارد . فرقی از ادبیّات تا

          ابدیّات. هوا سرد است گزاره‌‌ای اخباری‌ست امّا ...

          تن‌م گرم نیست گزاره‌ی تنهایی‌ست ...

        

          

          

         

         

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٥


حرف اضافه ...

     

       

       

            

     تنهایی نقطه‌ی افتراق آدم‌هایی‌ست که در زندگی جا می‌افتند یا از زندگی جا می‌افتند ...
       
         
         
        
      
       
     
      
.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٥


حرف و عمل ...

          

          

         

             

               فرق روشنفکر و متفکّر در این‌ست که روشنفکر می‌گوید از آن راه برو ...

               متفکّر می‌گوید از این راه بیا ...

        

         

         

        

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٥


خاطره ...

  

   

  

  

         همه‌ی خاطره‌ها پاک‌شدنی‌اند اما هر خاطره‌ای پاک‌‌کردنی نیست. خاطره‌‌های لعنتی‌ای

         که نمی‌‌‌توانی ، نمی‌خواهی، آن‌ها را با سیل گریه بشویی یا با دست بی‌خیالی پاک کنی.

         انگار که آن خاطره بالاتر از مسیل ِ سیل اشک نِشسته باشد، نشانده شده باشد . انگار

         که درون ِ آن تنگنای دل که خاطره در آن جا ناخوش کرده دست ِ بی‌خیالی نمی‌رود ،

         دست ِ بی‌خیالی نمی‌بَری . تو بگو استیصال. تو بگو دیوانه‌گی ... ،

         همه‌ی خاطره‌ها پاک‌شدنی‌اند اما هر خاطره‌ای پاک‌‌کردنی نیست ...

   

     

   

   

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٥


عشق ...

        

        

          

           

                           رفته‌ای و تنهایی تا خود ِ خدا رسیده ...
   
   
   
     
  
   
    
      
     
.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٥


من ...

        

        

            

                        آن‌چنان دل‌تنگ‌م که ابر ،‌ آن‌چنان مردّد که باد ...

                        آن‌چنان خسته‌ام که صبر ، آن‌چنان مانده‌ام که یاد ...

    

     

     

      

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٥


من ...

   

   

        

       وقتی گذشته مثل زخمی عمیق روی صورت باشد ، وقتی گذشته مثل لَنگی ِ پا ، یا لمسی ِ

       دست باشد چطور می‌توان گذشته را با خود به آینده نبرد ... ؟

   

    

   

   

    

   

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٩ آبان ۱۳٩٥


آمین ...

          

       

               

                          خدا تو را به سر هیچ‌کس نیاورد ... ،

                          الهی به حقِّ خودش خدا تو را فقط به سر من بیاورد ...

      

        

        

       

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٧ آبان ۱۳٩٥


شانس ...

       

       

          

          شانس همان‌ست که با شاه‌کلید قفل در خانه‌ی بعضی‌ها را باز می‌کند و وارد می‌شود

          امّا با پاره‌سنگ شیشه‌ی پنجره‌ی خانه‌ی بعضی‌ها را می‌شکند و فرار می‌کند ...

      

       

       

      

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٦ آبان ۱۳٩٥


تقدیر ...

       

     

       

       

                       تنهایی را خدا می‌گرید و مقدّر می‌کند ...

   

   

       

       

       

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢ آبان ۱۳٩٥


تصمیم ...

       

        

          

         کاش یکی از ما زودتر به تصمیم‌ش برسد . یا مرگ به من ، یا من به زندگی ...

   

       

      

     

      

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢ آبان ۱۳٩٥


ماه ...

       

       

         

       

            در ذهن ِ تاریک ِ من خیال ِ تو از جنس ماه است . انگار گرد‌پاره‌ای روزن ِ

            نور، روی پارچه‌ی بدسیاه ِ شب ...

     

      

      

      

      

     

  

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۳٠ مهر ۱۳٩٥


لازم ...

         

       

              

                   تو حتّی برای نبودن‌ت هم لازم‌ی . بی‌تو بدون تو خیلی سخت است ...

        

        

         

        

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٥


تنهایی ...

   

    

       

        وقتی همه‌ی راه‌ها بن‌بست باشند تاریکی مطلق مایه‌ی امیدواری‌ست ...

   

    

     

   

     

   

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٥


پرت ...

        

       

           

                    نبودن‌ت همه‌جا را گرفته ... ،

                    هرجا، هرچقدر هم حواس‌م را پرت می‌کنم بازهم می‌افتد کنار نبودن‌ت ...

      

      

       

     

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۳ مهر ۱۳٩٥


خسته ...

            

       

           

                خسته‌ام از این حرف‌های دو پهلوی ِ تنهائی. کاش تو پهلوی من بودی ...

      

       

         

        

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٥